Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tyttö mittaa toisen tytön pituutta. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

LastenParlamentti on alakouluikäisten osallistumis- ja vaikuttamiskanava ja osa Jyväskylän koulujen sekä nuorisopalveluiden lasten ja nuorten osallisuuskasvatusta.

Kouluissa tehtävä oppilaskuntatyö on LastenParlamentissa tehtävän työn perusta. Jokaisella alakoululaisella on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi edustamaan kouluaan. LastenParlamentin toiminnan tarkoitus on antaa lapsille keinoja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä nostaa lasten ääntä paremmin kuuluviin. LastenParlamentin toiminnalla pyritään lisäämään lasten vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä asioihin sekä kannustamaan heitä kansalaisaktiivisuuteen.

LastenParlamentin toiminta koostuu PikkuParlamenttien sekä hallituksen kokoontumisista. Keväisin järjestetään SuurIstunto, jossa on mahdollisuus käydä keskustelua mm. päättäjien kanssa.

Alueelliset PikkuParlamentit kokoontuvat kaksi kertaa lukuvuodessa. Koulun edustajat PikkuParlamentteihin valitaan alueen alakoulujen oppilaskunnissa.

PikkuParlamenteista valitaan kaksi jäsentä LastenParlamentin hallitukseen. Hallitus kokoontuu 2 - 3 kertaa lukuvuodessa tai tarpeen mukaan useamminkin. 

 

Toimikausi 2022-2023

Toimikaudella 2022-2023 yhtenä tavoitteena on kehittää LastenParlamentin toimintaa yhdessä oppilaskuntien ohjaavien opettajien kanssa. Kehittämistavoitteita esitellään opettajille ensimmäisellä PikkuParlamenttikierroksella loka-marraskuussa 2022 ja ohjaaville opettajille tehdään laaja palautekysely tältä pohjalta.

Vuoden 2023 hankehaku käynnistyi tammikuussa.

Vuonna 2023 LastenParlamentin edustajilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan eri tavoin monenlaisiin asioihin:

Tammikuussa on mahdollisuus osallistua osallisuuskasvatuksen työpajaan yhdessä nuorisovaltuuston edustajien kanssa.

Helmikuussa nuorisovaltuuston työryhmätapaamisessa on mahdollisuus jatkaa yhteistä suunnittelua kiusaamiseen puuttumisen teemojen ympärillä, LastenParlamentin hallitus kokoontuu käsittelemään hankehakemukset ja LastenParlamentti pääsee myös kommentoimaan Jyväskylän kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa.

Alkuvuoden aikana edistetään myös PikkuParlamenteissa asetettuja tavoitteita ja ne nostetaan esiin myös kevään SuurIstunnossa.

 

PikkuParlamenttien tavoitteet toimikaudella 2022-2023

 

LastenParlamentin hankerahahaku 2023

LastenParlamentin hankerahahaku on käynnistynyt ja päättyy 31.1.2023. Hankerahaa jaetaan vuonna 2023 yhteensä 4000 euroa.

Lisätiedot hankerahan hakemisesta ja linkki hakemuslomakkeeseen  on lähetetty alakoulujen oppilaskuntien ohjaaville opettajille.

Hankerahan jaosta päätetään LastenParlamentin hallituksen kokouksessa 17.2.2023.

 

Ajankohtaista:

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2022-11-10_jyvaskylan-lastenparlamenti…

 

 

LastenParlamentin yhteyshenkilö

Anu Suokas, nuorisonohjaaja, koordinaattori
puh. 050 5019887
anu.suokas(at)jyvaskyla.fi 

Somevirta-upotus