Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaksi henkilöä toistensa halauksessa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki on mukana Lapset SIB II -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja vähentää korjaavien palveluiden kustannuksia sekä työttömyysetuuksien tarvetta kaupungissa. Jyväskylän kaupungissa hankkeesta käytetään nimeä Lapset ja nuoret SIB. 

Hankkeessa hyödynnetään Social Impact Bond -mallia (SIB), joka on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Hankkeen toiminta rahoitetaan sijoittajien yksityisellä pääomalla ja kaupunki maksaa toiminnasta palkkiota vain saavutettujen tulosten perusteella. Ideana SIB-hankkeessa on se, että kunta maksaa ainoastaan hankkeen tulostavoitteiden saavuttamisesta, esimerkiksi toisen asteen tutkinnon suorittamisesta, työllistymisestä tai luvattomien koulupoissaolojen määrän vähentymisestä.

Toisen asteen tutkinnon suorittaminen ja työllistymisen ovat avaintekijöitä yhteiskunnan jäseneksi kiinnittymisessä. Noin 15 prosenttia nuorista – lastensuojelun sijaishuollossa olleista nuorista jopa puolet – jää kuitenkin ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Yhden koulutuksen ja työn ulkopuolella olevaa nuoren kustannus yhteiskunnalle on noin 18 000 euroa vuodessa. Jyväskylän SIB-hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa peruskoulua käyvien nuorten valmiuksia toisen asteen opintoihin ja tukea toisella asteella putoamisvaarassa olevien opiskelukykyä, valmistumista ja työllistymistä.

Hankkeen kohderyhmät

Jyväskylän hankkeella on kaksi kohderyhmää. Tavoitteena on, että 70 prosenttia hankkeeseen toiselta asteelta osallistuvista putoamisvaarassa olevista nuorista saa päättötodistuksen. Toinen tavoite on, että 50 %:lla hankkeeseen mukaan tulevista kuudesluokkalaisista lastensuojelun sijoitukset vähenevät ja/tai koulumenestys paranee peruskoulun suorittamisen aikana.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutus suunnitellaan yhdessä Lastensuojelun keskusliiton, palveluntuottajien, perusopetuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa.

Toisella asteella SIB-toimintaa toteutetaan Gradialla. Palveluntuottajana toimii HDL Vamos.

Perusopetuksen toteutuksessa ovat mukana Huhtasuon, Kuokkalan, Kilpisen, Vaajakosken ja Tikkakosken yhtenäiskoulut sekä niihin oppilaita lähettävät alakoulut (Halssilan, Tikan, Keltinmäen, Kypärämäen, Vesangan, Jyskän ja Puuppolan koulut). Palveluntuottajana perusopetuksen toteutuksessa toimii Nuorten Ystävät.

Valtakunnallinen hankeyhteistyö

Lapset SIB II -hankkeessa ovat Jyväskylän lisäksi mukana Tampere, Vihti, Karkkila sekä hyvinvointikuntayhtymä Karviainen. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä sijaitseva Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus on valmistellut hankkeen yhdessä kuntien kanssa.

Hankkeen toteuttamisesta ja sijoittajien pääoman keräämisestä vastaa hankintalain edellyttämän kilpailutuksen kautta valittu FIM Pääomarahastot Oy yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. Hanke käynnistyy vuoden 2021 alussa ja sen kesto on kymmenen vuotta.

Vastaava lasten ja nuorten hyvinvointiin tähtäävä SIB-hanke on jo aiemmin käynnistynyt Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kemiönsaaressa, Lohjalla ja Vantaalla. SIB-mallia on hyödynnetty Suomessa lisäksi työhyvinvoinnin edistämiseen julkisella sektorilla sekä maahanmuuttajien ja pitkään työttömänä olleiden työllistymiseen. 

Kuva

 

Lisätiedot: 

Marja-Sisko Kataikko
Palveluesimies
Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut
p. 050 5730 607 

Marita Lax
SIB-hanketyöntekijä
Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut
p. 050 311 8273

Jyväskylän SIB-hankkeen palveluntuottajat

Perusopetuksen kohderyhmä:
Nuorten Ystävät ry

Toisen asteen kohderyhmä:
Vamos

Palveluja koordinoi:
Lastensuojelun Keskusliitto

Lisätietoa SIB:stä