Ysiplus-paja

Yhteystiedot

Katrianna Mikkonen, p. 014 266 7286, 050 4669 261
katrianna.mikkonen(at)jyvaskyla.fi

Kimmo Korhola, p. 014 266 2816, 050 3452 699
kimmo.korhola(at)jyvaskyla.fi

Sakari Perämäki, p. 014 266 8036, 050 3573 145
sakari.peramaki(at)jyvaskyla.fi

Otto Tikka, 014 266 3676, 050 4784 579
otto.tikka(at)jyvaskyla.fi


Osoite: Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä

Kasvun maisema -hankkeen päättyessä, hankkeen Ysiplus-paja jatkaa toimintaansa Mataralla, Nuorten Taidetyöpajan yhteydessä, osoittessa Matarankatu 6.

Ysiplus-pajalla voi suorittaa peruskoulun puuttuvia opintoja 9. luokan jälkeen. Ysiplus-pajan toiminta perustuu jokaisen oppijan henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen. Opetus toteutetaan toiminnallisin menetelmin ja jokaisen pajalaisen yksilöllisiä vahvuuksia tuetaan yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin avulla. Toiminta pohjautuu nuorten taidetyöpajatoiminnan periaatteisiin.

Ysiplus-pajalle osallistuvilta nuorilta edellytetään motivaatiota ja sitoutumiskykyä taidetyöpajan toimintamalliin, joka painottaa kannustavaa, yksilöllistä ja toiminnallista työskentelyä voimauttavassa ympäristössä. Ryhmään osallistutaan se aika, jonka opintojen loppuun saattaminen ja pajaohjelmaan kuuluva jatko- ja muu ohjaus vaativat.

Pajatoimintaa vetää kaksi erityisopettajaa, joilla on osaaminen ja pätevyys pajamuotoisen perusopetuksen toteuttamiseen.

Ysiplus-paja toimii Matarassa Nuorten Taidetyöpajan yhteydessä

Hakeminen

Ysiplus-pajalle voivat hakea nuoret, joilta on jäänyt 9. luokan jälkeen peruskoulun päättötodistus puuttumaan. Ryhmään valitaan oppilaita sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Haku tapahtuu ottamalla yhteyttä pajaohjaajiin.

Uutta: Tuettu nivelvaihe toiselle asteelle

Ysiplus-pajan nuorilla on helmikuusta 2021 toukokuuhun 2023 saakka mahdollisuus osallistua nuorisopalveluiden ja Gradian uuden Kivijalka-hankkeen kautta tuettuun nivelvaiheeseen. Tällöin nivelvaiheen asiantuntija työskentelee heidän nivelohjaajanansa.
Tuettu nivelvaihe alkaa pajajakson aikana ja jatkuu ainakin ensimmäisen puoli vuotta nuoren opiskellessa toisella asteella.
Nuoret ja nivelohjaaja tapaavat toisiaan säännöllisesti joko yksilö- tai pienryhmäohjauksen merkeissä. Tuettu nivelvaihe pitää sisällään apuna ja tukena olemisen toiselle asteelle haettaessa ja opintojen alettua sekä tiiviin yhteistyön perusopetuksen, huoltajien, toisen asteen oppilaitoksen ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.

Nivelvaiheen ohjaajana toimii Elina Peränen, elina.peranen[at]jyvaskyla.fi, p. 040 557 6887.

 

Yhteystiedot

Katrianna Mikkonen, p. 014 266 7286, 050 4669 261
katrianna.mikkonen(at)jyvaskyla.fi

Kimmo Korhola, p. 014 266 2816, 050 3452 699
kimmo.korhola(at)jyvaskyla.fi

Sakari Perämäki, p. 014 266 8036, 050 3573 145
sakari.peramaki(at)jyvaskyla.fi

Otto Tikka, 014 266 3676, 050 4784 579
otto.tikka(at)jyvaskyla.fi


Osoite: Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä