Toisen asteen Vivo-valmennus (Gradia)

Yhteystiedot

Niina Ojanperä, p. 040 341 6181
niina.ojanpera(at)gradia.fi

Sari Laitinen, p. 040 341 6162
sari.laitinen(at)gradia.fi

Reeta Rita, p. 040 341 5145
reeta.rita(at)gradia.fi

Santtu Vesterinen, p. 014 266 1424  
santtu.vesterinen(at)jyvaskyla.fi

Sanni Roine, p. 014 266 5039
sanni.roine(at)jyvaskyla.fi

Osoite: Sepänkatu 3, 40720 Jyväskylä

Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteydessä toteutetaan toisen asteen Vivo-valmennus. Valmennus on tarkoitettu putoamisvaarassa oleville toisen asteen opiskelijoille (sekä lukio- että ammatillinen koulutus). Tavoitteena on estää opintojen keskeytyminen ja puuttua varhaisessa vaiheessa opintojen esteisiin.

Valmennuksessa opiskelijoita tuetaan toiminnallisin menetelmin ja tiimioppimista hyödyntäen. Tausta-ajatuksena ovat työpajapedagogiikan arvot ja periaatteet nuorten kohtaamisessa.

Vivo-valmennus

Valmennuksen sisältö jakautuu sosiaaliseen vahvistamiseen ja opiskeluvalmiuksien tukemiseen. Valmennus on tarkoitettu nuorille, joilla on sosiaalisia pulmia ja psyykkisiä esteitä osallistua opetukseen oppilaitosten nykyisen ryhmäkoon kokoisissa ryhmissä ja vaihtuvissa tilanteissa ja tiloissa. Valmennuksessa painotetaan positiivista pedagogiikkaa ja luovan ilmaisun toimintaa sekä räätälöityjä päivä- ja viikko-ohjelmia.

Ryhmään voivat hakeutua myös nuoret, joilla on puutteelliset opiskeluvalmiudet ja tästä johtuen vaara opintojen keskeytymiseen. Valmennuksessa tuetaan myös opiskeluvalmiuksien vahvistumista ja konkreettisia opiskelutekniikoiden harjaantumista ja oman oppimistyylin löytämistä.

Hakeminen

Vivo-pajoille voivat hakeutua lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat, joilla opintojen etenemistä vaikeuttavat esimerkiksi sosiaaliset tai oppimiseen liittyvät ongelmat. Hakeutuminen pajaryhmiin tapahtuu kuraattorin tai opon kautta.

Kasvun maisema -hankkeen Vivo-valmennus vakinaisttiin hankkeen päättyessä, 15.2020 alkaen, ja se jatkaa toimintaansa Gradialla, osoitteessa Sepänkatu 3.

Yhteystiedot

Niina Ojanperä, p. 040 341 6181
niina.ojanpera(at)gradia.fi

Sari Laitinen, p. 040 341 6162
sari.laitinen(at)gradia.fi

Reeta Rita, p. 040 341 5145
reeta.rita(at)gradia.fi

Santtu Vesterinen, p. 014 266 1424  
santtu.vesterinen(at)jyvaskyla.fi

Sanni Roine, p. 014 266 5039
sanni.roine(at)jyvaskyla.fi

Osoite: Sepänkatu 3, 40720 Jyväskylä