Toisen asteen Vivo-valmennus (Gradia)

Yhteystiedot

Niina Ojanperä, p. 040 341 6181
niina.ojanpera(at)gradia.fi

Tita Viirret, p. 040 341 6178
tuire.viirret(at)gradia.fi
koulutusvalmentaja

Reeta Rita, p. 040 341 5145
reeta.rita(at)gradia.fi

Santtu Vesterinen, p. 014 266 1424  
santtu.vesterinen(at)jyvaskyla.fi
ryhmävalmentaja

Sanni Roine, p. 014 266 5039
sanni.roine(at)jyvaskyla.fi
ryhmävalmentaja

Osoite: Sepänkatu 3, 40720 Jyväskylä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (Gradia) yhteydessä toteutettava Vivo-valmennus on vakinaistettu Kasvun maisema -hankkeen jälkeen 1.5.2020 osaksi Gradian opiskelijapalveluiden palvelutarjontaa.
 

Kasvun maisema -hankkeen Gradian osatoteutuksessa tavoitteena oli kehittää uudenlainen valmennusmalli tukea tarvitseville Gradian opiskelijoille. Tavoitteena on tukea nuorta opinnoissa selviytymisessä tai sopivan jatkopolun löytymisessä. 

Vivo-valmennus

Vivo-valmennuksessa etsitään keinoja omannäköisen opiskelupolun löytymiseen. Valmennuksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä opiskelijoiden sosiaalisen vahvistumisen ja itsetunnon tukemiseen, minäpystyvyyden lisäämiseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen ja opiskelutaitojen parantamiseen. Työskentelymuotoina ovat ryhmävalmennus, yksilövalmennus, opiskelutaitovalmennus, nepsy-valmennus ja nuoren ohjaaminen takaisin opintoihin tai tarvittavan tuen piiriin. 

Hakeminen

Vivo-valmennukseen voivat hakeutua Gradian opiskelijat, jotka tarvitsevat tämänhetkisessä elämäntilanteessaan valmennuksellista tukea. Oman oppilaitoksen opiskelijahuollon edustajat (opot, kuraattorit, erityisopettajat jne.) ottavat yleisimmin yhteyttä Vivoon, kun nuoren kanssa havaitaan tuen tarvetta. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä Vivoon halutessaan konsultoida nuoreen liittyvissä asioissa. 

Kasvun maisema -hankkeen Vivo-valmennus vakinaisttiin vakinaistettiin hankkeen päättyessä, 1.5.2020 alkaen, ja se jatkaa toimintaansa Gradialla Harjun kampuksella, osoitteessa Sepänkatu 3.

Yhteystiedot

Niina Ojanperä, p. 040 341 6181
niina.ojanpera(at)gradia.fi

Tita Viirret, p. 040 341 6178
tuire.viirret(at)gradia.fi
koulutusvalmentaja

Reeta Rita, p. 040 341 5145
reeta.rita(at)gradia.fi

Santtu Vesterinen, p. 014 266 1424  
santtu.vesterinen(at)jyvaskyla.fi
ryhmävalmentaja

Sanni Roine, p. 014 266 5039
sanni.roine(at)jyvaskyla.fi
ryhmävalmentaja

Osoite: Sepänkatu 3, 40720 Jyväskylä