Perusopetuksen Toiminnallinen paja, TOPO

Yhteystiedot

Maria Rinne, p. 014 266 1556
maria.rinne(at)jyvaskyla.fi

Maiju Räsänen, p. 014 266 8896
maiju.k.rasanen(at)jyvaskyla.fi

Osoite: Syöttäjänkatu 1 C 30, 40520 Jyväskylä

Kasvun maisema -hankkeessa alkoi vuoden 2018 alusta uusi perusopetuksen nivelvaiheen ja verkostojen kanssa yhteistyössä toimiva paja, jonka tehtävänä on soveltaa toiminnallisia menetelmiä erilaisissa ohjausympäristössä sekä yhdistää elämyskasvatusta peruskoulun uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen perusopetuksen kontekstissa.

Toiminnallinen paja tarjoaa nuorille mahdollisuuden vahvistaa oman elämän taitoja monipuolisin menetelmin, kokemuksellisuuteen ja elämyskasvatukseen painottuen. Ryhmävalmennus tukee nuoren kasvua ja kehitystä.

Pajatoiminta toteutetaan yhteistyössä perusopetuksen päättävien luokkien kanssa. Toiminnan sisältöjä ovat: erilaiset perusopetuksen opetussuunnitelman sisällöistä sovelletut teemat, elämän ja arjen taitojen vahvistaminen, itsetuntemuksen vahvistaminen, opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä nivelvaiheen vahvistaminen. Työskentelyssä käytetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä, elämyskasvatuksen menetelmiä sekä yksilö- ja ryhmävalmennusta. Nuorten mahdollisiin pulmiin tarjotaan tukea.

 

Yhteystiedot

Maria Rinne, p. 014 266 1556
maria.rinne(at)jyvaskyla.fi

Maiju Räsänen, p. 014 266 8896
maiju.k.rasanen(at)jyvaskyla.fi

Osoite: Syöttäjänkatu 1 C 30, 40520 Jyväskylä