Perusopetuksen Toiminnallinen paja, TOPO

Yhteystiedot

Maria Rinne, p. 014 266 1556
maria.rinne(at)jyvaskyla.fi

Maiju Räsänen, p. 014 266 8896
maiju.k.rasanen(at)jyvaskyla.fi

Kasvun maisema -hankkeessa alkoi vuoden 2018 alusta uusi perusopetuksen nivelvaiheen ja verkostojen kanssa yhteistyössä toimiva paja, jonka tehtävänä oli soveltaa toiminnallisia menetelmiä erilaisissa ohjausympäristössä sekä yhdistää elämyskasvatusta peruskoulun uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen perusopetuksen kontekstissa.

Toiminnallinen paja tarjosi nuorille mahdollisuuden vahvistaa oman elämän taitoja monipuolisin menetelmin, kokemuksellisuuteen ja elämyskasvatukseen painottuen. Ryhmävalmennus tuki nuoren kasvua ja kehitystä.

Pajatoiminta toteutettiin yhteistyössä perusopetuksen päättävien luokkien kanssa. Toiminnan sisältöjä olivat: erilaiset perusopetuksen opetussuunnitelman sisällöistä sovelletut teemat, elämän ja arjen taitojen vahvistaminen, itsetuntemuksen vahvistaminen, opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä nivelvaiheen vahvistaminen. Työskentelyssä käytettiin luovia ja toiminnallisia menetelmiä, elämyskasvatuksen menetelmiä sekä yksilö- ja ryhmävalmennusta. Nuorten mahdollisiin pulmiin tarjottiin tukea.

TOPO:n toiminta päättyi Kasvun maisema -hankkeen päättyessä 30.4.2020, mutta siinä kehitetyt toimintamallit jatkavat elämäänsä koulunuorisotyön toteutuksessa koulujen arjessa osana koulunuorisotyön kehittämistä Jyväskylässä.

Yhteystiedot

Maria Rinne, p. 014 266 1556
maria.rinne(at)jyvaskyla.fi

Maiju Räsänen, p. 014 266 8896
maiju.k.rasanen(at)jyvaskyla.fi