Arjen taidot -paja (JKO)

Yhteystiedot

Brita-Lisa Törmälä, p. 050 389 9698
brita-lisa.tormala(at)jko.fi

Anne Pappinen, p. 014 266 8222
anne.pappinen(at)jyvaskyla.fi

Miska Hietala, p. 044 752 2780
miska.hietala(at)jko.fi

Anna Rautanen, p. 044 752 2710
anna.rautanen(at)jko.fi

Minna Paattakainen

minna.paattakainen(at)jko.fi

 

Osoite: Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä

Arjen taidot -paja toimii Jyväskylän kristillisellä opistolla opiskelija-asuntolan yhteydessä. Paja on tarkoitettu pääasiassa opiston asuntolassa asuville kantaväestöön kuuluville ja maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka tarvitsevat vankkaa tukea asumiseen, opiskeluun ja yleisesti elämäntaitoihin liittyen.

Nuoren näkökulmasta Arjen taidot -pajan tavoitteena on voimaantuminen, arjen ja elämän taitojen parempi hallinta. Tavoitteena on myös omien tulevaisuudensuunnitelmien selkiytyminen ja toteuttaminen.

Tavoitteena on lisätä nuoren mahdollisuuksia itsenäisen elämän opettelemiseen. Paja antaa eväitä parantaa arjen taitoja asuntola-asumisen, erilaisten palveluiden, yhteisöllisen sekä henkilökohtaisen ja vertaistuen sekä jatko-ohjauksen keinoin. Toiminta käsittää yksilö- sekä ryhmävalmennusta ja siihen liittyy tuetun asumisen mahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä eri toimijoiden ja hallinnonalojen kanssa.

Hakeminen

Arjen taidot -pajalle voivat hakea Jyväskylän kristillisessä opistossa opiskelevat tai opiston asuntolassa asuvat 15-29-vuotiaat nuoret, jotka kaipaavat tukea arjen taitoihin liittyen. Pajalle haetaan ottamalla yhteyttä pajan ohjaajiin.

Yhteystiedot

Brita-Lisa Törmälä, p. 050 389 9698
brita-lisa.tormala(at)jko.fi

Anne Pappinen, p. 014 266 8222
anne.pappinen(at)jyvaskyla.fi

Miska Hietala, p. 044 752 2780
miska.hietala(at)jko.fi

Anna Rautanen, p. 044 752 2710
anna.rautanen(at)jko.fi

Minna Paattakainen

minna.paattakainen(at)jko.fi

 

Osoite: Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä