Arjen taidot -paja (JKO)

Yhteystiedot

Brita-Lisa Törmälä, p. 050 389 9698
brita-lisa.tormala(at)jko.fi

Anna Maria Saari, p. 044 752 2763
annamaria.saari(at)jko.fi

Anna Rautanen, p. 044 752 2710
anna.rautanen(at)jko.fi

Osoite: Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä

Arjen taidot -paja toimii Jyväskylän kristillisellä opistolla opiskelija-asuntolan yhteydessä. Paja on tarkoitettu pääasiassa opiston asuntolassa asuville kantaväestöön kuuluville ja maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka tarvitsevat vankkaa tukea asumiseen, opiskeluun ja yleisesti elämäntaitoihin liittyen.

Nuoren näkökulmasta Arjen taidot -pajan tavoitteena on voimaantuminen, arjen ja elämän taitojen parempi hallinta. Tavoitteena on myös omien tulevaisuudensuunnitelmien selkiytyminen ja toteuttaminen.

Tavoitteena on lisätä nuoren mahdollisuuksia itsenäisen elämän opettelemiseen. Paja antaa eväitä parantaa arjen taitoja asuntola-asumisen, erilaisten palveluiden, yhteisöllisen sekä henkilökohtaisen ja vertaistuen sekä jatko-ohjauksen keinoin. Toiminta käsittää yksilö- sekä ryhmävalmennusta ja siihen liittyy tuetun asumisen mahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä eri toimijoiden ja hallinnonalojen kanssa.

Kasvun maisema -hankkeen päättyessä 30.4.2020 Arjen taitojen paja jatkaa toimintaansa Jyväskylän kristillisellä opistolla.

Yhteystiedot

Brita-Lisa Törmälä, p. 050 389 9698
brita-lisa.tormala(at)jko.fi

Anna Maria Saari, p. 044 752 2763
annamaria.saari(at)jko.fi

Anna Rautanen, p. 044 752 2710
anna.rautanen(at)jko.fi

Osoite: Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä