Kasvun maisema -hanke

Ajankohtaista hankkeessa:

Kasvun maisema -hankkeen hankejulkaisu on ilmestynyt! Julkaisun sähköinen versio (pdf, 3 Mt).

Kasvun maisema - Nuoren hyvinvointi kokonaisvaltaisen kohtaamisen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tuloksena -seminaari pidettiin Jyväskylän Paviljongissa keskiviikkona 2.10.2019 klo 8.30 - 15.30. 

Videoita seminaarista:

Kasvun maisema -hankkeen esittely: https://www.youtube.com/watch?v=6V3ThXxxs88

Antti Maunu - Ihminen on sosiaalinen olento, mitä se tarkoittaa nuorten hyvinvoinnille? https://www.youtube.com/watch?v=tgK9WFSoMWo

Tommi Hoikkala - Motivaation yhteiskunnalliset ehdot: https://www.youtube.com/watch?v=FZR3btvRkPY&t=3s

Katariina Soanjärvi: Nuorisotyön näkökulma Kasvun maisema -hankkeen teemoihin. Yhteenveto ja seminaarin päätös. https://www.youtube.com/watch?v=Qra0wKBPmCw

 

Kasvun maisema on laaja ESR-hanke, jossa luodaan toimintamalleja nuoren yksilöllisen polun vahvistamiseen yhteistyössä eri hallinnonalojen, oppilaitosten, työelämän sekä kolmannen sektorin kanssa. Toiminta perustuu työpajapedagogiikkaan ja siinä hyödynnetään Jyväskylän nuorten taidetyöpajassa kehitettyä kokonaisvaltaista pajamallia.

Kasvun maiseman työpajatoiminta on tarkoitettu 15-29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille. Toiminta eroaa perinteisestä työpajatoiminnasta siinä, että kuusi Kasvun maiseman työpajaa perustetaan toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutusten, perusopetuksen ja opiskelija-asuntolan yhteyteen. Nuorille tarjotaan tukea sosiaalisissa tai opintoihin liittyvissä tilanteissa, arjen ja elämän taitojen oppimisessa sekä työllistymisessä.

 

Asiasanat: