Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki > Nuoriso > Kasvun maisema

Kasvun maisemaESR

Kasvun maisema on laaja ESR-hanke, jossa luodaan toimintamalleja nuoren yksilöllisen polun vahvistamiseen yhteistyössä eri hallinnonalojen, oppilaitosten, työelämän sekä kolmannen sektorin kanssa. Toiminta perustuu työpajapedagogiikkaan ja siinä hyödynnetään Jyväskylän nuorten taidetyöpajassa kehitettyä kokonaisvaltaista pajamallia.

Kasvun maiseman työpajatoiminta on tarkoitettu 15-29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille. Toiminta eroaa perinteisestä työpajatoiminnasta siinä, että kuusi Kasvun maiseman työpajaa perustetaan toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutusten, perusopetuksen ja opiskelija-asuntolan yhteyteen. Nuorille tarjotaan tukea sosiaalisissa tai opintoihin liittyvissä tilanteissa, arjen ja elämän taitojen oppimisessa sekä työllistymisessä.

Toimintaan mukaan hakeminen

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen pajatoimintaan voi Gradia:lla hakeutua oppilaitoksen ohjaushenkilöstön kautta.

Ammatillisen koulutuksen jo käyneille ja valmistumassa oleville on tarjolla Työelämäpaja, jonka tavoitteena on muun muassa nuorten työllistyminen. Tähän pajaan voi hakeutua Gradian ohjaushenkilöstön ja nuorten taidetyöpajan kautta tai ottamalla yhteyttä pajan ohjaajiin.

Nuorten taidetyöpajan yhteydessä toimivalle perusopetuksen Ysiplus-pajalla voi suorittaa puuttuvia perusopetuksen opintoja ja miettiä jatkosuunnitelmia. Ysiplus-pajan ensimmäinen haku on elokuussa 2017. Pajapaikkoja voi hakuajan jälkeenkin tiedustella Ysiplus-pajan ohjaajilta.

Asuntolan yhteydessä järjestettävään Arjen taidot -pajaan voivat hakeutua Jyväskylän kristillisellä opistolla opiskelevat kohderyhmään kuuluvat nuoret elokuusta 2017 alkaen ottamalla yhteyttä Jyväskylän kristillisen opiston hankehenkilöstöön.

Vuoden 2018 alusta alkaen perusopetuksen kanssa yhteistyössä järjestetään Elämyspaja, jonka menetelmiä on muun muassa seikkailupedagogiikka. Käynnistyvistä työpajoista tiedotetaan erikseen.

Hanketiedot

ESR. Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Toimintaiaka: 1.5.2017 - 30.4.2020

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kristillinen opisto. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän kaupunki ja osatoteuttajat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä sekä Jyväskylän kristillisen opiston säätiö.

Kokonaisbudjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa. 75 % hankkeen rahoituksesta tulee Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot hankkeesta:

hankepäällikkö Marja-Sisko Kataikko, p. 014 266 8707
hankekoordinaattori Kaisa Thessler, p. 014 266 8060

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoa sivustosta