Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki > Nuoriso > Avustukset ja vuokrattavat tilat

Avustukset ja vuokrattavat tilat

Avustusten hakeminen

Lisätietoja Jyväskylän kaupungin kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustuksista www.jyvaskyla.fi/avustukset

Tilojen vuokraus

Vuokraussääntö

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen hallinnassa olevien tilojen vuokraussääntö 1.3.2009 alkaen.

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut vuokraa hallinnassaan olevia tiloja järjestöille ja toiminta-ryhmille nuorisolautakunnan hyväksymillä vuokrahinnoilla.

Tilojen vuokrausta haetaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Vuokrausasian valmistelusta vastaa kunkin tilan vastaava nuorisonohjaaja.

Tilojen ensisijainen käyttäjä on nuorisopalvelut. Muiden käyttäjien osalta tiloja vuokrataan ensisijaisesti vakituisia käyttövuoroja hakeville.

Lapsi- ja nuorisotyötä tekeville järjestöille ja ryhmille nuorisotilojen käyttö on maksutonta. Edellytyksenä on, että vähintään puolet toimintaan osallistuvista on alle 18-vuotiaita. Maksuttomuus ei koske liiketoimintaa harjoittavia yhteisöjä eikä yksityistilaisuuksia.

Vuokrasopimuksen allekirjoittaa käyttäjän puolesta täysi-ikäinen henkilö, joka on vastuussa tilo-jen käytöstä. Nuorisopalvelujen puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa vastaava nuorisonohjaaja.

Vuokralainen on vastuussa

  • tiloista ja tilojen välineistä
  • käyttövuoron jälkeisestä yleissiivouksesta
  • siitä että vuokratilaan ei tule ulkopuolisia henkilöitä
  • tilojen lukitsemisesta käytön jälkeen

Nuorisopalvelut perii vuokralaisen aiheuttaman vahingon korjauksen, särkyneiden ja kadonneiden välineiden hankinnan ja puutteellisen siivouksen aiheuttamat kulut vuokralaiselta.

Alueiden nuorisonohjaajat antavat tarkemmat tilakohtaiset vuokraohjeet.
Katso puhelinnumerot kohdasta
henkilökunta.

Bänditilat

katso lisää www.jyvaskyla.fi/nuoriso/banditilat

Nuorisotilan vuokraus

Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluilla on nuorisotila usealla kaupungin asuinalueella. Nuorisotilat ovat avoinna kaikille nuorille useampana iltana viikossa. Järjestöt ja muut yhteisöt voivat hakea nuorisotiloille käyttövuoroja.

Yksittäisiä vuoroja voi tiedustella nuorisotilojen henkilökunnalta.

Tilahakemus
tilahakemus, nuorisotilat (PDF)
tilahakemus, tilapäiset vuorot (PDF)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoa sivustosta