Hyppää pääsisältöön
Kuva
Näyttely arkiston taustakuva 5
Pääsisältö

 5.12.2008 - 18.1.2009 Holvi

Jyväskylän taidemuseon Holvissa järjestettävään laajaan retrospektiiviseen näyttelyyni tulee esille maalauksia kaikkiaan kolmelta eri vuosikymmeneltä, esittelen tuotantoani 1980-luvulta lähtien. Näyttelykokonaisuuden kannalta keskeinen yhdistävä tekijä on väri, sekä värien näkemiseen liittyvän kokemuksen tutkiminen taiteilijana maalauksen keinoin.

Esille tulevat teokset ovat pääosin öljyvärimaalauksia kankaalle. Laaja ja ajallisesti kattava näyttelykokonaisuus mahdollistaa ensimmäistä kertaa esimerkiksi sen tarkastelemisen, miten jo pelkästään maalaustekninen työskentelytapani on vaihdellut aikakausittain ja sen, miten eri aikoina värit tai pikemminkin värimaailmat ovat vaihdelleet tummista sävyistä vaaleisiin - tai murretuista maan väreistä kirkkaisiin perusväreihin. Teoksissani voimakas väri vallitsee ilmaisua, täyttäen suuria maalauspintoja ja rakentuen usein kerroksittain. Maalausten väripinnat muodostavat struktuurin tai tekstuurin, joka oli varsinkin 1980- ja 1990-lukujen töissäni hyvin tärkeä osa ilmaisua.

Uusimmissa maalauksissani voimakas väri on usein tulkittu hienovaraisemmin valoksi, joka hohtaa vaaleampien väripintojen alta. Kaiken kaikkiaan teosteni osalta voi puhua itse asiassa sommittelun, struktuurin ja värien luomasta tilasta – tai siitä kuvitteellisesta tilasta, jonne haluan katsojan maalauksillani kutsua. Usein suurienkin ja väri-ilmaisultaan vahvojen teosten rakenteessa, sisällä on jokin heikko signaali, jonka avulla olen tietoisesti halunnut suunnata maalausteni ilmaisua puhtaasta ekspressiivisestä julistamisesta sisäisempään, pohdiskelevaan tai jopa meditatiiviseen suuntaan. Samalla teosteni osalta on yhä selvemmin korostunut minulle keskeisen sisällöllisen teeman, ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteen pohtiminen.

Landscape Inside -teemassa jatkan yli kaksi vuosikymmentä jatkunutta taiteellista prosessiani, jossa tutkin värien merkitystä itselleni ja katsojalle, esimerkiksi muistoissa ja elämyksissä. En siis tarkastele maisemaa sinänsä, vaan pikemminkin käsittelen ja tulkitsen värejä maiseman ja luonnossa alati vaihtelevan valon kautta. Uusissa maalauksissani tulkitsen aiempaa enemmän myös alitajuisia ja mielensisäisiä "maisemia".

Maalaukseni ovat abstrakteja värimaalauksia sisältäen kuitenkin maisemallisia tai maiseman tulkintaan ja näkemiseen liittyviä elementtejä. Tärkeä aspekti on värien psykologinen merkitys. Teeman lähtökohtana on "uusien maisemien", näkyjen ja elämysten luominen: maiseman, jota ei vielä ole – tai joka on joskus ollut.

Teksti: Päivi Reiman

 

Asiasanat:  
taidemuseo
näyttely
arkisto