Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Kypärämäen kaupunginosassa noin neljän kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta länteen. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 16.4.2007. Killerin alueella on vireillä asemakaavan muutos, joka vahvistuessaan mahdollistaa myös Sykeraitin itäpuolelle suunnitellun, esimerkiksi sirkuksen käyttöön sopivan alueen toteuttamisen.

Rakennussuunnitelma

Sykeraitti säilyy nykyisessä muodossaan voimassa olevan asemakaavan mukaisella katualueella. Sykeraitin länsipuolelle voimassa olevan asemakaavan mukaiselle alueelle on suunniteltu 466 paikkainen pysäköintialue. Pysäköintialuetta kiertävän, viisi metriä leveän ajoyhteyden pohjoispuolelle on lisäksi suunniteltu kaksi vinopysäköintialuetta (17 + 33 autopaikkaa) sekä yksi pysäköintialue kymmenelle autolle. Sykeraitin itäpuolelle on suunniteltu sorapintainen alue bussien ja kuorma-autojen pysäköintiä varten. Sorakentän eteläpuolelle suunnitellun ”sirkuskentän” toteutus vaatii kaavamuutoksen.

Pohjatutkimusten ja koekuoppien perusteella pysäköintialueiden nykyisiä rakennekerroksia voidaan suurelta osin hyödyntää alusrakenteena rakentamalla vain ylimmät kerrokset uudesta materiaalista. Alueet, jotka eivät ole aikaisemmin olleet pysäköintikäytössä, rakennetaan uusilla kerrosmateriaaleilla.

Sorakenttää lukuun ottamatta pysäköintialueet ja kulkuväylät asfaltoidaan. Suurimman pysäköintialueen ja aluetta kiertävän ajoyhteyden väliin sekä jäähallin kohdalla olevan vinopysäköinnin yhteyteen rakennetaan korotettu jalkakäytävä. Raviradan puoleiseen reunaan rakennetaan 3,5 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja 2-suuntainen pyörätie. Sykeraitin viereinen nykyinen kevytväylä merkitään yhdistetyksi jalkakäytäväksi ja 2-suuntaiseksi pyörätieksi.

Alueen pintakuivatus hoidetaan osin hulevesiviemärein ja osin avo-ojilla. Hulevedet johdetaan maastoon alueen itäpuolelle. Alueen keskellä on viherpainanne, joka toimii hulevesien viivytysalueena. Suunnittelualueen valaistus uusitaan.

Suurimman pysäköintialueen liikennemerkit ovat siirrettävissä, mikä mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen alueella. Viherkaistalla olevat ajoyhteydet on pysäköintikäytössä kavennettu siirrettävillä ajoesteillä. Tapahtumien aikana ajoesteet voidaan tarvittaessa poistaa. 

Alva Yhtiöt Oy on saneerannut alueen vesihuoltoverkostoa kevättalven aikana.

Kustannukset ja aikataulu

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2021 yhteensä 1 500 000 euron määräraha (uudelleen budjetointi) pysäköintialueen rakentamiseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesällä 2021.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 18.–31.5.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Liikenteenohjaus (pdf)

Tyyppipoikkileikkaukset (pdf)


    

Lisätiedot

rakennuttajansinööri Ilpo Irva, puh 050 590 1034