Hyppää pääsisältöön
Kuva
Näyttely arkiston taustakuva 5
Pääsisältö

15.3.–28.4. alagalleria

Tiedettä ja taidetta koululaisille ja opettajille 
Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Live Herringin kanssa

Checkpoint Leonardo on taiteen ja tieteen vuorovaikutusta tutkiva näyttely. Se on suunnattu paitsi lapsille ja nuorille myös opettajille ja opettajaopiskelijoille. Projektin avulla rakennetaan yhteistyömallia miten taidemuseo ja opettajankoulutuslaitos voivat työskennellä ilmiökeskeisen opetuksen edistämiseksi valtakunnallisesti.

Näyttely ja oppimisprojekti on suunniteltu ja toteutettu Jyväskylän taidemuseon, Jyväskylän yliopiston, opettajankoulutuslaitoksen (OKL), Live Herring mediataidetyöryhmän ja Jyväskylän lastenkulttuurikeskuksen Kulttuuriaitan yhteistyönä. Jyväskylän taidemuseo museo on vastannut näyttelystä ja luennoista, yliopisto opiskelijoiden ohjauksesta oppimisprosessissa. Live Herring on tuottanut Terike Haapojan teoksen ja luennon Jyväskylään. Kulttuuriaitta on tuottanut kaksi täydennyskoulutustyöpajaa opettajille.

Checkpoint Leonardo -projekti laajenee valtakunnallisesti. Syksyllä 2013 näyttely matkustaa Tampereelle (TR1) Tampereen Taite-yksikön tuottamana, Ouluun ja mahdollisesti myös Joensuuhun. Kaikilla näillä paikkakunnilla on tavoitteena käynnistää tai syventää taidemuseon ja opettajankoulutuslaitoksen yhteistyötä. Näyttely muotoutuu omannäköisekseen eri paikkakunnilla.

Checkpoint Leonardo -projektin verkkosivut http://www.checkpointleonardo.fi/Checkpoint Leonardo -näyttelyyn on kutsuttu kolme taiteessaan tiedettä hyödyntävää taiteilijaa Terike Haapoja, Jeanette Schäring ja Päivi Hintsanen. Haapoja on käyttänyt mediateoksessaan lämpökameraa. Schäring on vesipuutarhassaan tehnyt näkyväksi erilaisten kemiallisten koostumusten ja fysikaalisten ilmiöiden vaikutuksia veteen. Hintsasen Vaskenruosteyrttitarha-installaatio taas perustuu kuparipitoisen metallin ruostumisprosessiin.
 


Terike Haapoja

Terike Haapoja (1974) on helsinkiläinen kuvataiteilija ja teatterintekijä. Haapojalla on tutkinto sekä Kuvataideakatemiasta että Teatterikorkeakoulusta. Haapojan tohtorintyö “Kohtaamisen teknologioita” (Kuvataideakatemia, 2007-) käsittelee tieteen, teknologian ja ympäristöetiikan vaikutuksia taiteeseen. 

Haapojan työn keskiössä on kokemuksellisen maailmasuhteen ja tieteellisen tiedon törmäys. Teoksissa uusi teknologia ja tieteelliset menetelmät toimivat välineinä elämän peruskysymysten; muistin, luontosuhteen, kuolevaisuuden ja kanssaolemisen pohdintaan. Haapoja soveltaa työssään laajasti uutta teknologiaa lämpökameroista, hiilidioksidimittareista videoon ja verkkotekniikkan.

Haapojan videoinstallaatioita ja tilateoksia on nähty laajalti yksityis- ja yhteisnäyttelyissä sekä festivaaleilla Suomessa ja ulkomailla. Haapoja luennoi aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla tutkimukseensa liittyvistä kysymyksistä, ja on kirjoittanut artikkeleita mm. Taide-, Tanssi-, ja Teatterilehtiin sekä suomalaisiin ja kansainvälisiin artikkelikokoelmiin. Haapoja sai työstään Suomen Taideyhdistyksen Dukaattipalkinnon 2009, Finland Festivalsin Vuoden Nuori Taiteilija – nimityksen 2007. ja Suomen Valo- ja äänisuunnittelijoiden liitön SÄDE-palkinnon 2010.

Terike Haapoja, In and Out of Time, istallaatio, 2005
Diptyykin oikeanpuoleisessa kuvassa nähdään lumella makaavan vasikan ruumiin kuolemanjälkeinen jäähtyminen lämpökameralla tallennettuna. Vasemmalla, edelliseen nähden peilikuvana, nähdään sama tilanne tavallisella videokameralla tallennettuna. Kuvaraidat on synkronisoitu.

www.terikehaapoja.net


Päivi Hintsanen

Päivi Hintsanen tunnetaan taidekentällä lähinnä pigmenttimustevedoksistaan ja mediataideteoksistaan, mutta hänellä on myös pitkä historia värien parissa. Hintsanen ylläpitää maailman laajinta väriteemaista artikkelisivustoa (Coloria, www.coloria.net), on ollut mukana useissa väriin liittyvissä projekteissa ja tekee harrastuksenaan erilaisia pigmentti- ja värjäysainekokeiluita. 

Vaskenruosteyrttitarha-installaation ensimmäiset siemenet viljeltiin nimenomaan kokeiluhengessä tehdyistä testeistä, joiden tavoitteena oli tehdä historiallista sinivihreää pigmenttiä. Pian kokeiluprojekteissa huomio alkoikin kiinnittyä itse pigmentin sijaan miltei näkymättömällä vauhdilla etenevään, mutta voimakkaaseen prosessiin.
Vaskenruosteyrttitarha-installaatio perustuu hitaalle muutokselle, jossa lasipurkeissa olevat "metallikasvit" ruostuvat ajan myötä. Metallien korroosio näkyy eri tavalla: rautaan muodostuu punaista ainetta, jonka me kaikki tunnemme ruosteena, mutta kupariin - joka on installaation "kasvien" pääasiallinen aine – muodostuu sinivihreää ainetta, jonka vanha kansa tunsi nimellä "vaskenruoste", ja joka taidehistoriassa tunnetaan historiallisena maalauspigmenttinä nimellä espanjanvihreä (engl. verdigris). 

Installaatio muodostuu valon, lasin, metallin ja pigmentin hitaasta leikistä, jossa aika ja metamorfoosiprosessi itsessään ovat visuaalisuuden lisäksi oleellisia tekijöitä. Vaikka metallikasvit eivät ulkoisesti jäljittele luonnon kasveja, itse prosessi toistaa luonnonilmiötä: kasvit muuttuvat hitaasti kuparinhohdostaan turkoosiksi kukkamereksi, metallista riippuen väri joko voimistuu tai mustuu, ja ajan myötä, kukoistuksen jälkeen, metalli alkaa kuihtua alta pois ja kasvi hiljalleen kuolee. 

Prosessin tallentaminen kuuluu osana teokseen. Prosessi tallennetaan näyttelytilanteessa kameroin (intervallikuvauksella) ja muutetaan myöhemmin nopeutetuksi time lapse -videoksi, jossa useamman viikon muutoksen voi havainnoida nopeammin. Dokumentaatiossa tallennetaan sekä koko installaatiota että valittuja prosesseja läheltä. Näyttelyssä on esillä dokumentaatiota aiemmista pystytyksistä ja testipystytyksistä.


http://www.paivihintsanen.fi/


Jeanette Schäring

Jeanette Schäring on syntyjään ruotsalainen taiteilija, joka työskentelee kokeellisesti luonnonmateriaalien parissa. Häntä kiehtoo luonnonväriaineiden elävä alinomainen muuttuvuus. Hän käyttää aikaa vieviä ja dynaamisia menetelmiä, joissa jokainen vaihe on tärkeä ja vaikuttaa lopputulokseen – prosessiin. 
"Työskentelen luonnon salaperäisten ilmiöiden parissa. Hyödynnän teoksissani eläviä orgaanisia elementtejä, jotka muodostavat värejä ja kuvioita kuin kaikuna elämän prosessista, antaen yhden näkökulman hauraaseen ekosysteemiimme."

Jeanette Schäring on kiinnostunut luonnosta ja ihmisen ekologiasta kokonaisuutena: miten asiat kytkeytyvät toisiinsa ja miten ihminen niitä havaitsee. Schäring työskentelee läheisessä suhteessa materiaalin kanssa, herkästi kokeillen ja tutkien. Hän tuo teoksissaan ilmi miten elämän eri elementit ja luonnon ilmiöt vaikuttavat toisiinsa fyysisesti, kemiallisesti ja energian tasolla. ”Puran erilaiset prosessit pieniksi systeemeiksi ja kokoan ne sitten ilmaisuksi. Materiaali, kuitu ja biologinen värivoima muuntuvat yhtenäiseksi fyysiseksi muodoksi. Se on jatkuvaa vuoropuhelua, jossa paikka, kasvusto, vesi, ihmiset, aika, valo ja ääni ovat osa työtäni. Yhdistän usein työni ja prosessini valokuvaan, liikkuvaan kuvaan ja ääneen.”

Schäring on opettanut myös muotoilun ja käsityön opiskelijoita Göteborgin yliopistossa ja vetänyt työpajoja aikuisille ja lapsille. Tänä vuonna hän on työskennellyt Uppsalan yliopiston ja Gustaviaanisen museon yhteistyöprojektissa analyyttisen neurokemian professorin Jonas Bergquistin kanssa. ”Yhteistyö on ollut uraauurtava, kokeileva ja kurinalainen oppimisprosessi. Sen aiheena on ollut herkkä ekosysteemimme, vesi, pigmentti ja se miten ne liittyvät ihmisen aivokemiaan.” He ovat toteuttaneet yhdessä näyttelyn The Interconnectedness of life – taiteen ja tieteen kohtaaminen ja osallistuneet projektiin liittyviin seminaareihin ja paneelikeskusteluihin. Yhteistyö vesiteeman ympärillä jatkuu tulevissa näyttelyissä ja Boråsin Navet-tiedepuiston avajaisisssa.

Teokset syntyvät vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Jyväskylän taidemuseoon Schäring on toteuttanut teoksen, jonka materiaalina on vesi, johon on lisätty kasvia. Neljässä jättiläismäisessä koeputkessa on vettä Köhniönjärvestä, Laajavuoren lähteestä, Kirkkopuistosta sulatetusta lumesta ja taidemuseon vesihanasta. Prosessin aikana vedet analysoidaan ja havainnoidaan niiden käyttäytymistä ajan kuluessa. ” Ikkunateoksessa luonto heijastaa yhtä aikaa alati muutoksessa olevan elämän sisä- ja ulkopuolta. Ehkäpä nämä lasivaasit kuvastavat ekosysteemimme herkkyyttä sekä ihmiskunnan olemassaoloa ja sen muutoksille altista luonnetta.”

http://www.jeanettescharing.net/


Avajaiset torstaina 14.3. klo 18–20
Sähköinen kutsu

Oheisohjelma

Sähköinen flyer

LUENNOT 
klo 16.30–18, 
vapaa pääsy 

pe 15.3. Experimental works Huom! klo 14.30–16 
artist Jeanette Schäring (Sweden)

pe 15.3. Taiteen evoluutio 
kuvataiteilija, tohtorikoulutettava Mikko Ijäs 

pe 22.3. Teknologia ja ympäristöetiikka taiteessa 
mediataiteilija Terike Haapoja 

to 4.4. Kubismin varhaisvaiheet 
FL Marja-Liisa Rajaniemi

to 11.4. Espanjanvihreää vaskenruostetta 
taiteilija Päivi Hintsanen

to 18.4. Seitsemän ihmettä 
FT Anssi Lindell

to 25.4. Ilmiökeskeinen oppiminen 
KT Pekka Räihä

la 18.5. Vuorovaikutteisuus nykytaiteessa 
kuvataiteilija Pasi Rauhala 


Työpajat

ti 12.3. klo 14–17 Kemiaa keittiössä -luonnonvärjäystyöpaja, Jeanette Schäring
Hinta 20 e, opettajille ja opettajaopiskelijoille ilmainen. (työpaja on osa Kulttuuriaitan järjestämää opettajien täydennyskoulutusta)
Ilmoittaudu 7.3. mennessä Jyväskylän taidemuseon Holviin puh. 014 266 4391, taidemuseo(at)jkl.fi
lisätietoa työpajasta

pe 22.3. klo 13–14 Havaintotyöpaja, Jyväskylän yliopiston opettajaopiskelijat. Vapaa pääsy. 

la 25.5. klo 12–16 Pikselimaalaustyöpaja nuorille, Sami Lukkarinen
Hinta 10 e. Ilmoittaudu 21.5. mennessä Jyväskylän taidemuseon Holviin puh. 014 266 4391, taidemuseo(at)jkl.fi

Live Herring

Asiasanat:  
taidemuseo
näyttely
arkisto