Hyppää pääsisältöön
Kuva
Mies poimii hedelmiä kaupassa kangasmaski kasvoillaan

Suosituksilla ja rajoituksilla halutaan suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä sekä estää tartuntojen leviäminen.

Suositukset eivät ole velvoittavia. Jokainen asukas päättää itse niiden noudattamisesta.

Linjaukset ovat velvoittavia toimintaohjeita Jyväskylän kaupungin palveluissa.

Rajoitukset ovat asukkaiden oikeuksia rajoittavia päätöksiä, jotka perustuvat lainsäädännössä annetun julkisen vallan käyttöön.

Päivitetty 31.5.2021

Suositukset yksityis- ja yleisötilaisuuksiin

Yksityistilaisuuksia koskeva suositus osallistujamäärästä poistuu 1.6. Kokoontumissa tulee muistaa turvavälit sekä hyvä käsihygienia.

Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto päätti 28.5.2021, ettei se enää tee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella päätöstä julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoituksista. Yleisötilaisuuksien järjestäjän tulee kuitenkin edelleen tehdä selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa hygieniakäytännöt eli mm. mahdollisuuden käsien puhdistamisen sekä varmistaa riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen. Samoja käytäntöjä tullaan noudattamaan kaupungin yleisölle avoimissa tiloissa ja tapahtumissa. 

AVI:n tiedote 28.5.2021: Uudet kokoontumisrajoitukset Keski-Pohjanmaalle (pl. Reisjärvi) ja Pirkanmaalle - Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiireihin ei enää aluehallintoviraston päätöksiä

Suositukset ja rajoitukset palveluissa

Harrastustoiminta ja liikunta

Ulkoliikuntaa voidaan harrastaa ilman kokoontumisrajoituksia, kunhan turvaväleistä huolehditaan.

Kaupunki avaa jälleen 1.6. alkaen sisäliikuntapaikkansa yleisölle. 

Kaikki ajantasaiset suositukset harrastustoimintaan ja liikuntaan sivulla Koronaviruksen vaikutukset liikuntapalveluihin.

Kirjastot

Kirjastojen lukusalit, oleskelu- ja opiskelutilat sekä varattavat tilat ja omatoimikirjastot ovat auki turvavälejä noudattaen.

Kansalaisopisto

Syksyn kurssit ja taiteen perusopetus käynnistyvät pääsääntöisesti lähiopetuksena, osalle kursseista voi osallistua etänä (verkkokurssit ja hybridikurssit). Käsityöneuvonta on auki ajanvarauksella.

Museot

Museot ovat avoinna, mutta niissä asioidessa tulee noudattaa turvallisuusohjeita mm. turvavälien ja maskien käytön osalta. 

Kaupunginteatteri ja Jyväskylä Sinfonia

Kaupunginteatterin ja Jyväskylä Sinfonian yleisöesityksissä noudatetaan Aluehallintoviraston antamia määräyksiä yleisömäärästä. Harjoittelutoiminnassa tai videoiduissa yleisöesityksissä kaupunki edellyttää, että työntekijöiden terveysturvallisuus varmistetaan noudattamalla turvavälejä tai käyttämällä maskeja.

Vierailusuositukset ikääntyneiden palvelut ja vammaispalvelut, sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä

Vierailuista ei tarvitse sopia etukäteen eikä vierailijoiden määrää rajoiteta. Vierailuilla tulee kuitenkin noudattaa yksiköiden antamia hygieniasuosituksia.

Jos yksiköissä ilmenee tartuntoja, tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa yksikköön vierailukieltoja. Näistä tilanteista tiedotetaan aina erikseen. 

Työ- ja päivätoiminta

Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin heinäkuun 2021 loppuun asti. Vammaispalveluiden henkilökunta sopii päivätoiminnan asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa yksilöllisiä korvaavia ratkaisuja. Toiminta on tarkoitus avata 1.8. alkaen poikkeusjärjestelyin. Poikkeusjärjestelyt tarkoittavat mm. ryhmäkokojen tarkastelua tautitilanteen mukaan.

Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna heinäkuun 2021 loppuun asti. Toiminta on tarkoitus avata 1.8. alkaen poikkeusjärjestelyin. Poikkeusjärjestelyt tarkoittavat mm. ryhmäkokojen tarkastelua tautitilanteen mukaan.

Muita suosituksia

Etätyösuositus kaupungin työntekijöille jatkuu 31.8.2021 saakka. 

Kaupungin ulkopuolisille työnantajille kaupunki suosittelee etätöitä kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Kaupungin päätöksenteko järjestetään etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti. Uusi valtuusto aloittaa toimintansa elokuussa.

Kaupunki ei enää suosita välttämään matkustamista leviämisvaiheen alueille.

Yleisten alueiden käyttölupia tapahtumiin on myönnetty 1.3. lähtien

Kaupunki myöntää yleisten alueiden käyttölupia tapahtumia varten. Yleisiä alueita ovat kaikki kaupungin omistamat alueet, joista keskeisiä tapahtumapaikkoja ovat puistot, Sataman alue, Lutakon aukio ja kävelykatu.

Luvissa mainitaan kuitenkin selkeästi se, että tapahtumissa on noudatettava voimassa olevia koronaohjeita sekä Avin yleisörajoituksia.


Muuta tietoa rajoituksista ja suosituksista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:
STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa

Maskisuositus

Maskisuositus on Jyväskylässä voimassa toistaiseksi. Maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Kasvomaskit

Kaupungin henkilökunnalla on velvoite käyttää maskeja sosiaali- ja terveyspalveluissa, perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa.

Kuva
Teksti Välitäthän toisista - käytäthän maskia ja kaupungin logo sekä kuva linja-autossa istuvasta naisesta maski kasvoilla