Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Sosiaali ja terveyspalveluiden palveluntuottajille järjestettävät tapaamiset voivat olla kohdennettu tietyille tuottajaryhmille tai avoimia tilaisuuksia eri teemoilla.

Hyväksytyille palvelusetelituottajille järjestetään tapaamisia palveluittain 1-4 kertaa vuodessa palvelusta ja tarpeesta riippuen. Palvelusetelituottajia velvoitetaan osallistumaan näihin tilaisuuksiin.

Palvelusetelituottajien tapaamisiin voi osallistua myös, jos yritys suunnittelee hakemista kyseisen palvelun tuottajaksi. Jyväskylän kaupunki kutsuu ostopalvelun tuottajat koolle säännöllisesti. 

Itse maksettavien palveluiden ja tukipalveluiden tuottajarekisteriin kuuluville tuottajille järjestetään yhteisiä tapaamisia noin kerran kahdessa vuodessa. Alla näet listauksen tulevien tapahtumien tarkemmista tiedoista sekä kunkin tapahtuman yhteyshenkilön.
 

Palveluntuottajien tapaamisia 2020

Infotilaisuus fysio-, puhe- ja toimintaterapiatuottajille sähköiseen maksusitoumukseen siirtymisestä

Jyväskylän kaupungin kuntoutuksessa siirrytään ostopalveluina hankittavissa palveluissa käyttämään palvelusetelin lisäksi sähköistä maksusitoumusta fysio-, puhe- ja toimintaterapiassa 1.1.2020.
Järjestämme aiheesta yhteisen info-tilaisuuden kaikille Jyväskylän kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden tuottajille. Tilaisuus järjestetään tiistaina 27.10. klo 15-16 etäkokouksena Teams-yhteydellä.

Käsiteltävät asiat:

 1. Sähköiseen maksusitoumukseen siirtyminen 1.1.2021 fysio-, puhe- ja toimintaterapiassa
 2. Palse.fi maksusitoumuksen käyttäminen palse-portaalissa
 3. Hakeutuminen palse.fi maksusitoumustuottajaksi
 4. Kysymykset, kommentit

 

Välitättehän tarvittaessa kutsua yrityksenne sisällä!

Tilaisuuden materiaalit toimitetaan jälkikäteen sähköpostitse lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluja Jyväskylän kaupungille joko palvelusetelillä tai maksusitoumuksella toteuttaneille tuottajille. Mikäli et ole saanut Teams linkkiä, voit pyytää sitä sähköpostilla Terhi Åkerlundilta.

 

Kysymyksiä aiheesta voi lähettää sekä etu- että jälkikäteen sähköpostitse

oh Anita Homaselle anita.homanen@jyvaskyla.fi

oh Terhi Åkerlundille terhi.akerlund@jyvaskyla.fi

 

Terveisin

Kari Mastokangas, palvelupäällikkö Kuntoutus ja erikoisvastaanotot

Anita Homanen, osastonhoitaja Kuntoutus

Päivi Littunen, johtava puheterapeutti Kuntoutus

Terhi Åkerlund, osastonhoitaja Kuntoutus

Leevi Tuohiluoma, sovellusasiantuntija

 

 

INFO-TILAISUUS PALVELUSETELITUOTTAJILLE 20.10.2020

Järjestämme yhteisen info-tilaisuuden kaikille Jyväskylän kaupungin Sote-palveluiden palvelusetelituottajille.
Tilaisuus järjestetään tiistaina 20.10. klo 12.00-13.30 etäkokouksena Teams-yhteydellä.

Käsiteltävät asiat:

 1. Palveluseteleiden sääntökirjan yleisen osan muutokset

Sääntökirjaan on tarkennettu mm. seuraavia asioita: Yleisen osan otsikointia ja jaottelua on selkeytetty, viittaukset sopimussuhteeseen Jyväskylän kaupungin ja palveluntuottajien välillä on poistettu, palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen on määritelty tarkemmin ja hyväksymiselle asetetut vaatimukset ja palveluntuottamisen ehdot on erotettu toisistaan. Muutokset käydään läpi tilaisuudessa, ja tuottajat saavat läpi käydyt diat ja poiminnat sääntökirjaan tehdyistä merkittävimmistä muutoksista tilaisuuden jälkeen. Tuottajilta pyydetään kommentteja sääntökirjamuutoksista tilaisuudessa sovittavaan määräaikaan mennessä. Yleisen osan muutosten hyväksyminen on käsiteltävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 26.11. 

 1. Henkilötietojen käsittelyn ehdot, rekisterinpito ja tietosuoja-asiat
   
 2. Muut asiat, yritysten asioinnin nettisivut
   

Teams kutsu lähetetään kaikille hyväksytyille palvelusetelituottajille.

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan kuulolle!

Lisätietoja: Mia Lindberg, mia.lindberg(at)jyvaskyla.fi, 014 266 8631

 

Terveisin

Teemu Rönkkö, Irma Latikka, Mia Lindberg, Riitta Pylvänen

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

 

 

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TUOTTAJATAPAAMINEN

 

Aika:                   30.9.2020, klo 14-16
Paikka:               Teams
Kutsutut:         Tehostetun palveluasumisen yksityiset palveluntuottajat                

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus ja kokousjärjestelyistä sopiminen;  Eeva-Liisa Tammi
 2. Ikääntyneiden palvelualueen talousarvio 2021; Maarit Raappana
 3. Palvleun sisällön valvonta; Riitta Pylvänen
 4. Asiakasprosessi ja siihen liittyvät kysymykset; Paula Kekola
 5. Palse -portaaliin liittyvät asiat; Mia Lindberg
 6. Yhteystiedot
 7. Muut asiat
  1. KOHTA yksikkö
  2. Koronaohjeistuksesta
 8. Seuraavan palaverin ajankohdasta sopiminen
 9. Kokouksen päättäminen
   

TERVETULOA!

Ystävällisin terveisin

Eeva-Liisa Tammi, palvelupäällikkö
Ikääntyneiden asumispalvelut, puh. 014 26663821 tai 0505911231