Hyppää pääsisältöön
Kuva
Näyttely arkiston taustakuva 5
Pääsisältö

Kuvataide avain suomalaisuuteen

Jyväskylän taidemuseon Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttely esittelee Suomen taiteen merkkiteoksia 1800-luvun lopusta 2010-luvulle uudesta näkökulmasta, erilaisten tulkintojen kautta. Kuvataiteen avulla rakennettiin suomalaisuutta ja kansallista identiteettiä, mutta tulkitsevatko nykyihmiset kuvastoa toisin?

Kuvataidetta lähestytään näyttelyssä neljän teeman kautta: Suomalaiset kuvissa, Kansallista kuvastoa, Sota meissä ja Mielenmaisemia ja tunnelmia. Mitä henkilökuvat paljastavat ihmisestä? Miten nykyisin tulkitaan kansallisen kuvaston koskien kuohuja, kelopuita, uhkaavia pilviä ja kansallismaisemia? Millaisia tunnelmia luodaan teosten välityksellä? Entä vertautuvatko suomalaisten sotamuistot nykyhetkeen, pakolaisuuteen, pelkoon? Näyttelykävijöitä innostetaan pohtimaan näitä kysymyksiä teosten äärellä.

Tuttuja ja vähän tuntemattomampia

Esillä on pääasiassa maalauksia, mutta myös veistoksia, grafiikkaa, valokuvia ja taideteollisuutta, esimerkkeinä Eero Järnefeltin Kolilta (1927) ja Suomalainen maisema (1903), Akseli Gallen-Kallelan Erämaajärvi (1892) ja Sammon taonta (1893), Helene Schjerfbeckin Hiljaisuus (1907) ja Punaposkinen tyttö (1927), Aukusti Tuhkan Kollaanjoki (1964), Alvar Cawénin Suru (1927), Fanny Churbergin Kaskimaisema Uudeltamaalta (1872), Pekka Halosen Talvimaisema (1923), Unto Pusan Elämäniloa (1955), Rafael Wardin Asetelma (1984) ja Rut Brykin Tunturipuro (1987) sekä Ville Lenkkerin Vapaa mies (2010–2014) ja Reima Nevalaisen Cuirass (2014). Lisäksi teoksia on seuraavilta taiteilijoilta: Ilmari Aalto, Wäinö Aaltonen, Lauri Ahlgren, Nina Ahlstedt, Helmi Biese, Juhana Blomstedt, Eva Cederström, Marcus Collin, Gösta Diehl, Albert Edelfelt, Carolus Enckell, Antti Favén, A.W. Finch, Hilda Flodin, Juhani Harri, Alpo Jaakola, Tapio Junno, Birger Kaipiainen, Kimmo Kaivanto, Klaus Kalima, Inari Krohn, Irma Kukkasjärvi, Väinö Kunnas, Viktor Kuusela, Jukka Mäkelä, Martti Mäki, Jarmo Mäkilä, Yrjö Ollila, Juho Rissanen, Kauko Räsänen, Matti Saanio, Tyko Sallinen, Arvo Siikamäki, Sulho Sipilä, Juha Soisalo, Wilho Sjöström, Reidar Säreistöniemi, Aimo Tukiainen, Hannu Väisänen, Victor Westerholm, Sofia Wilkman ja Tapio Wirkkala.

Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen (STSY) jäsenten taidekokoelmat ovat nyt ensimmäistä kertaa esillä yhteisnäyttelyssä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Mukana ovat Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Taidesäätiö Merita ja UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn tuottaa Jyväskylän taidemuseo yhteistyössä Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen kanssa. Kuraattorina on FT Seija Heinänen Jyväskylän taidemuseosta. STSY:n näyttelytyöryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja Anna-Maria Wiljanen UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiöstä, intendentti Nina Zilliacus Villa Gyllenbergin taidemuseosta ja pääkuraattori Laura KuurneSerlachius-museoista.

Mitä näemme, havaitsemme ja koemme

Kun tarkastelemme teosta ajatuksella ja katsoen tarkasti, nousee mieleen erilaisia tulkintoja, tunnelmia, muistoja, tarinoita. Näyttelyssä haastetaan katsojat tekemään omia tulkintojaan, omista näkökulmistaan. Jotta pystyy näkemään eikä vain katsomaan, pitää olla yhtä avoin mieli kuin lapsella.

Näyttelyssä sekä varsinkin siihen liittyvässä verkkonäyttelyssä on esillä aikalaiskritiikkiä, taidehistorioitsijoiden näkökulmia ja taiteilijoiden tulkintoja omista teoksistaan. Mutta esillä on myös eri-ikäisten ja eri taustaisten henkilöiden tulkintoja, joita on tehty innokkaasti jo ennen näyttelyn avautumista teoskuvien pohjalta. Mukaan on kutsuttu niin maahan muuttaneita, seniori-ikäisiä, koululaisia, erityisryhmiä kuin yliopiston opiskelijoita – siis aivan tavallisia näyttelyssä kävijöitä. Kommentit ja tulkinnat näkyvät näyttelyssä videokoosteina.

Teostulkinnoissa on käytetty työkaluna muun muassa Suomeen viime vuosina Yhdysvalloista rantautunutta keskustelevan kuvantarkastelun VTS-menetelmää (Visual Thinking Strategies).

Jyväskylän taidemuseo sai yleisötyöhankkeelle rahoitusta museoviraston innovatiivisista hankkeista vuosille 2016 ja 2017. Hanketta koordinoi museolehtori Sirpa Turpeinen. Ryhmien kanssa työskentelee myös ohjaaja Kari Toiviainen, joka dokumentoi videoimalla ja editoi aineistoa näyttelyn ja hankkeen käyttöön.

Linkki blogiin Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelystä ja yleisötyöstä

Mukana Suomi 100 -ohjelmassa

Näyttelyn nimessä sata viittaa Suomen 100-vuotisjuhlaan ja tuhat siihen, että taideteoksia voi tulkita lukemattomilla eri tavoilla. Näyttely on valittu valtakunnalliseen, Keski-Suomen ja Jyväskylän Suomen itsenäisyyden Suomi 100 -ohjelmaan ja se on mukana myös Suomen museoliiton Yhteinen perintö-hankkeessa.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -verkkonäyttely

Verkkonäyttely esittelee 45 näyttelyn teosta 1800-luvun lopusta 2010-luvulle. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaan kuulunut näyttely kertoo teostulkintojen välityksellä omaa tarinaansa suomalaisuudesta ja kuvataiteesta sekä taustoittaa näyttelyn teemoja. Opetusmateriaaliksi soveltuva verkkonäyttely on interaktiivinen, joten teoksista on mahdollista tehdä myös omia tulkintoja. Verkkonäyttely sisältää videoita, tekstejä ja kuvia sekä Sata vuotta, tuhat tulkintaa e-kirjan. Sivustolla on myös Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristön tutkimuksen sekä kulttuuripolitiikan maisteriohjelmien opiskelijoiden opintokurssillaan (5 op) näyttelyn teoksista tekemiään teostulkintoja. Kurssi järjestettiin helmikuussa 2017 yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon kanssa.

Verkkonäyttely

Sata vuotta, tuhat tulkintaa e-kirjana

Näyttelyn teemoja ja teoksia tulkitaan eri tieteenalojen näkökulmista.

Kirjoittajat:
Janne Kotiaho, ekologian ja evoluutiobiologian professori, Jyväskylän yliopisto. Romantiikan kadonneet pankaoksaiset petäjät ja hopeiset kelohongat. 
Anssi Lindell, FT, yliopistonlehtori (OKL), fysiikan dosentti, Jyväskylän yliopisto. Näkymiä ja näkyjä.
Helena Lonkila, FT, yliopistonopettaja, kulttuuriympäristön tutkimus, Jyväskylän yliopisto. Huurrekoivikon kuviteltu suomalaisuus. 
Risto Niemi-Pynttäri, FT, kirjoittamisen yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto. Soisalon merinäkymää. 
Miikka Pyykkönen, kulttuuripolitiikan professori, Jyväskylän yliopisto. Kansallisromanttinen maalaustaide ja etniset erot. 
Annika Waenerberg, taidehistorian professori, Jyväskylän yliopisto. Nukin sisarukset. 
Anna-Maria Wiljanen, FT, taidehistorioitsija, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö. Vastakohtien kohtaaminen.
Toimitus ja kuvatoimitus: Seija Heinänen
Kustantajat: Jyväskylän taidemuseo ja Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys, 2017
Julkaisija: Jyväskylän taidemuseo, ISSN-L 1799-6929

verkkojulkaisu

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -esittelyvideo

video

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn ja yleisötyöhankkeen yhteistyötahot

Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jokihovin palvelutalo, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut ja kulttuuriluotsit, Jyväskylän Kesä, Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto/Tutkijoiden yö, Kehitysvammaisten teatteriryhmä Villiviini, Keski-Suomen liitto, Kotiseutupäivät, Monikulttuurikeskus Gloria, Museovirasto/innovatiiviset hankkeet 2016 - 2017, Puistokadun päiväkotikoulun 5. luokka, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys, taidesäätiö Merita, Taidetutkimuskeskus Recenart, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö, Valon kaupunki/Jyväskylä.

Näyttely- ja yleisötyöhakkeesta valmistui kolme opinnäytetyötä:
Hilkka Rauhala, 2017. Taide, kieli ja kotoutuminen. Keskusteleva kuvantarkastelu aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimisen tukena. Kulttuuriympäristön tutkimuksen/taidekasvatuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos.
Veera Ruotsalainen ,2018. "Se tuo taidetta lähemmäs ihmistä". Visual Thinking Strategies -menetelmä ja kulttuuriosallistumisen edistäminen Sata vuotta, tuhat tulkintaa -hankkeessa. Sosiologia/kulttuuripolitiikan maisteriohjelman pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.
Lauri Takatalo, 2017. Keskusteleva kuvan tarkastelu ennakkoluuloja purkamassa. Maahan muuuttaneiden käsitykset suomalaisuudesta. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

Näyttelyyn liittyvä ohjelma

Luennot ja keskustelutilaisuudet 
yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa 
to 31.8. Taide sijoituskohteena, Wenzel Hagelstam, klo 16.30–17.30
to 14.9. Katsaus näyttelyyn historioitsijan silmin, Aino Heikkilä, klo 16.30–17.30
pe 29.9 Research Centre for Art, RECENART esittäytyy, Tiina Koivulahti ja Juhani Huuskonen, klo 16.30–17.30
to 5.10. Taiteen arvo, arvotaide -keskustelutilaisuus, kokoelmapäällikkö Tarja Talvitie, Taidesäätiö Maritan asiamies Anu Kehusmaa, intendentti Nina Zilliacus, puheenjohtajana FT Teija Luukkanen-Hirvikoski, klo 16.30–18.30

Yleisöopastukset 
pe 9.6. Näyttelykierros biologin kanssa, evoluutiobiologian opiskelija Anna Blomster, klo 16.30
pe 16.6. Kuraattorin kierros, Seija Heinänen, klo 16.30–17.30
ke 21.6. Englanninkielinen opastus näyttelyyn, kasvatustieteen opiskelija Lauren Hand, klo 14
ke 21.6. Unkarinkielinen opastus näyttelyyn, taidehistorian opiskelija Gabriella Farkas, klo 16.30 
pe 8.9. Kuraattorin kierros, Seija Heinänen, klo 16.30–17.30 
to 21.9. Opastus queer-linssien läpi, Oscar Ortiz-Nieminen, klo 16.30–17.30

su 8.10. Kuraattorin kierros, Seija Heinänen, klo 16.30–17.30

Perjantaiporinat 
pe 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 10.11., 24.11. klo 14–16 
Keskustelevaa kuvan tarkastelua pe 25.8., 15.9., 22.9., 6.10. klo 14.30–15.30

Työpajat 
la 17.6. Luovan kirjoittamisen työpaja: ”Taiteen äärellä sanallistettua”, Jarna Pihlajamäki, klo 11–16. Maksullinen. Ennakkoilmoittautuminen.
11.8.–6.10. Avoin paja, perjantaisin klo 14–17
la 2.9. Luovan kirjoittamisen työpaja: ”Taiteen äärellä sanallistettua”, Jarna Pihlajamäki, klo 11–16. Maksullinen. Ennakkoilmoittautuminen.
la 23.9. Social Dreaming -työpaja, Risto Puutio ja Rauno Lehtonen, klo 11–13.30. Maksuton yleisötilaisuus. 
la 23.9. Social Dreaming -työpaja, Risto Puutio ja Rauno Lehtonen, klo 14.30–17. Maksullinen suljettu ryhmä. Ennakkoilmoittautuminen.
pe 6.10.Tanssilliset tulkinnat näyttelyn teoksista, Luova tanssi 60+, Jyväskylän tanssiopisto, klo 12 ja klo 16

Musiikkia
la 8.7. Jyväskylän Oopperan kuoron vahvistettu kvartetti yhteistyössä Jyväskylän Kesän kanssa, klo 14
su 3.9. Lauluyhtye Väreä, "Noita laulan, joita taian", klo 14
su 17.9. Sopu-yhtye, Lauluja sodasta ja rauhasta, kuolemasta ja elämästä, klo 14, pääsymaksun hinnalla. PERUUTETTU.
pe 15.9. Klassinen kitarakonsertti, Juri Kobayashi, klo 16

Tapahtumat
10.–13.8. Kotiseutupäivät ”Kaikki kotona” museoissa, vapaa pääsy osallistujille
pe 11.8. Opastus klo 12–13 ja klo 17–18 
su 3.9. Kulttuurisuunnistus, klo 12–16
pe 29.9. Tutkijoiden yö / Valon kaupunki, museo avoinna klo 21 saakka
pe 6.10. Vanhusten viikon tapahtumapäivä, Kulttuuriluotsit, klo 11–18

Tapahtumiin ja työpajoihin vapaa pääsy ellei toisin ole ilmoitettu.
Lisätietoja ja opastusvaraukset: puh 014 266 4391, www.jyväskylä.fi/taidemuseo

Näyttelyn avajaiset torstaina 8.6 klo 17.00 - 20.00

Ohjelma klo 18 alkaen
Musiikkiesitys, Matti Ekman, harmonikka
Tervetulotoivotus, Seija Heinänen, näyttelyn kuraattori, Jyväskylän taidemuseo
Tervehdyssanat, Henrik de la Chapelle, hallituksen puheenjohtaja, Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys
Näyttelyn avaus, Henna Virkkunen, europarlamentaarikko

Näyttelyyn voi tutustua klo 17 alkaen.

Sähköinen kutsu

Asiasanat:  
taidemuseo
näyttely
arkisto