Hyppää pääsisältöön
Kuva
Värikyniä maalattu pöydän pintaan

Tälle sivulle on koottu koronaviruksen leviämisen estämiseksi sovittuja linjauksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Jyväskylän perusopetuksen koulujen toimintaan lukuvuonna 2021-2022. Sivu päivittyy tilanteen mukaan.

Yleisiä ohjeita 

  • Kouluun tullaan vain terveenä. Kts. alle 12-vuotiaiden ohjeistus flunssaoireista
  • Opetus järjestetään normaalin tuntijaon ja työjärjestyksen mukaisesti. 1.-6. luokkien opetusryhmät pyritään pitämään omina ryhminään ja mahdollisuuksien mukaan toisistaan erillään. Taito- ja taideaineiden ja valinnaisaineiden opetusryhmät voivat olla sekaryhmiä. 
  • Vuosiluokkien 7.-9. luokkien oppilaat opiskelevat tavanomaisen lukujärjestyksen mukaan. 
  • Koulukuljetukset järjestetään normaalisti. Kuljetuksissa noudatetaan yleisiä hygieniasääntöjä. 
  • Arviointikeskustelut voidaan järjestää lähitapaamisena. Maskisuositus jatkuu 12 vuotta täyttäneillä. 
  • Opetuksen henkilökunta käyttää työpaikalla maskia tai visiiriä.
  • Maskeja suositellaan käytettävän 6.–9. luokilla. Mikäli kyseessä on 5.–6.-luokkalaisten yhdysryhmä, maskeja käyttävät opetuksen aikana myös 5.-luokkalaiset. Oppilas saa maskit koululta, mutta myös omia maskeja saa käyttää. 
  • Opetuksen järjestäjällä on velvoite tarjota jokaisena koulupäivänä oppilaalle kouluateria. Karanteeniin asetetut ja etäopetuksessa olevat oppilaat saavat ateriakassin. Koulut ohjeistavat perheitä tarkemmista järjestelyistä etäopetukseen siirtymisen yhteydessä.

Kerhotoiminta ja Jälkkäri

Kouluilla järjestetään kerhotoimintaa. Kerhoja ohjaavat koulun oma henkilökunta ja Jälkkärin ohjaajat.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriä järjestetään normaalisti, ennalta sovituissa pienryhmissä. Jälkkäri-päivä sisältää mahdollisimman paljon ulkoilua, koulun pihassa ja lähimaastossa. Välipala syödään omassa pienryhmässä, porrastetusti. 

Iltapäivätoiminnan maksuun myönnetään alennus lapsen karanteenin tai eristyksen ajalta. Alennus määräytyy lapsen poissaolopäivien ja toimintasopimuksen mukaisesti. 

  • 130 euroa/kk toimintamaksu: Jos lapsella on kalenterikuukauden aikana läsnäolopäiviä enintään 10 päivää, on Jäkkäri-maksu 75 euroa/kyseiseltä kuukaudelta. Jos läsnäolopäiviä on 11 - 12 päivää kuukaudessa, on kuukausimaksu tuolloin 90 euroa.
  • 90 euroa/kk toimintamaksu: Jos lapsella on läsnäolopäiviä enintään kuusi kuukauden aikana, on maksu 45 euroa/kk.

Pienituloisuuteen perustuva puolitus ei vaikuta maksualennuksiin, vaan niissäkin huomioidaan karanteenin tuomat lisäalennukset.

Ulkopuolisten vierailut kouluissa

Koulun ulkopuolisten ihmisten liikkumista kouluilla on rajoitettu. Vanhempien kanssa suositaan etätapaamisia. 

Jos yli 12-vuotias henkilö saattaa lapsia kouluun ja kohtaa tiloissa muita yli 12-vuotiaita, tulee hänen käyttää kasvomaskia. Myös koulujen tiloissa ilta-aikaan järjestettävillä harrastuskursseilla tai esimerkiksi vanhempainillassa käytetään kasvomaskeja.

Ohjeita oppilaan poissaoloon

Alle 12-vuotiasta lasta ei tarvitse viedä testiin ellei ole tiedossa olevaa korona-altistumista.

Lieväoireiset sairastavat kotona ja kouluun voi palata, kun akuutit oireet ovat lievittymässä ja vointi on niin hyvä, että lapsi jaksaa osallistua opiskeluun normaalisti. Täysin oireeton ei tarvitse olla kouluun palattaessa.

Oppilashuollon palvelut

Kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse tiistaisin ja torstaisin klo 10-11. Myös muina aikoina puheluihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. 

Lähitapaamisiin tullaan vain terveenä ja tapaamisessa huomioidaan turvavälit sekä hyvät hygieniakäytänteet. Jos asiakkaalla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, toteutetaan tapaaminen etäyhteyksillä.

Perhetapaamiset, verkostotapaamiset ja muut koululla ja oppilaitoksilla järjestettävät monialaiset palaverit voidaan pitää joko paikan päällä oppilaitoksella turvallisuusnäkökulmat huomioiden tai tarvittaessa etäyhteyksillä.