Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pöyrätuolissa oleva asiakas ja työntekijä katsovat toisiaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (734/1992)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) uudistui 1.7.2021 alkaen. Uudistuksessa korostetaan asiakasmaksun kohtuullistamista ja perimättä jättämistä ensisijaisena vaihtoehtona toimeentulotuen hakemiselle. Vammaispalveluissa perittäviä asiakasmaksuja ovat muun muassa lyhytaikaiseen asumiseen liittyvät asiakasmaksut ja vpl-kuljetuspalvelun omavastuuosuudet. Asiakas voi hakea asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä erillisellä lomakkeella. Asiakkaalle tehdään hakemuksen käsittelemisen yhteydessä toimeentulotuen hakemiseen rinnastettava laskelma. Asiakas saa asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä erillisen päätöksen.

Palvelut koronaepidemian aikana

Koronan aikana toivomme, että paikan päällä tapahtuvaa asiointia vammaispalvelujen toimistolla vältetään.

Asiointi mieluiten puhelimitse, etänä tai sähköisen asioinnin kautta.

Henkilökohtainen apu

Toimintaohjeita koronan aikana: Henkilökohtainen apu - toimintaohjeita koronan aikana -pdf

Henkilökohtaisen avun työtuntilistoja ja muita asiakirjoja toivotaan palautettavaksi:

  • OmaHyviksen kautta.
  • Ylistönmäentie 33 c - pääsisäänkäynnin oikealla puolella olevaan Vammaispalvelujen postilaatikkoon.
  • Sepänkatu 4 (Voimala) - pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon.

Asumisyksiköiden vierailusuositukset

Vierailusta asumisyksikköön ei tarvitse sopia etukäteen eikä vierailijoiden määrää rajoiteta. 

  • Läheinen huolehtii vierailun ajan käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöistä suunenäsuojusta.
  • Vierailun aikana tulee pitää turvaväliä ja asukkaan koskettelua tulee välttää. Asukasta on kuitenkin mahdollista työntää ulkona pyörätuolissa.
  • Vierailuja voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa.
  • Vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti.

Jos yksiköissä ilmenee tartuntoja, tartuntataudeista vastaava lääkäri arvioi ja asettaa tarvittaessa karanteenit. Tuolloin vierailukieltoja voidaan asettaa. Muuten rajoituksista kuitenkin luovutaan.

Yksikköön vierailulle tulevien on tärkeä toimia siten, että he eivät altista yksikön asukkaita koronavirukselle. Vierailijoille muistutetaan, että vierailuille ei missään tilanteessa saa tulla sairaana. Jos vierailulle yritetään saapua selvästi flunssaoireisena, henkilökunta voi pyytää poistumaan ja siirtää vierailua. 

Jos asukas vierailee asumisyksikön ulkopuolella, häntä ei enää aseteta karanteeninomaisiin olosuhteisiin yksikköön palattua.

Lyhytaikaishoidon jaksoja on käynnistetty kaupungin omissa yksiköissä.  Yksiköistä ollaan yhteydessä perheisiin. Toistaiseksi toimintaa järjestetään supistusti Kortteerissa sekä yksiköiden LAH-paikoilla turvallisuus huomioiden. Jaksoja järjestetään sekä lapsille että aikuisille perheiden jaksamisen tukemiseksi ns. kriisipaikkoina. 

Henkilökunta käyttää maskeja asumisyksiköissä.

Tukiasuntojen asukkaat saavat palvelun kotiinsa, tarvittaessa yhteyttä pidetään myös puhelimitse. Asiakkaiden ruokahuollosta ja lääkehoidollisista toimenpiteistä huolehditaan.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin 31.7.2021 saakka

Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin ainakin 31.7.2021 saakka. Vammaispalveluiden henkilökunta sopii päivätoiminnan asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa yksilöllisiä korvaavia ratkaisuja.

Henkilökunta käyttää maskeja työ- ja päivätoiminnassa.

Tiedote työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden läheisille koronatilanteen vaikutuksista -pdf

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa pieniä muutoksia

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluita eli VPL-kuljetuksia ei yhdistellä koronasta johtuen, jotta tartuntoja voidaan välttää. Kuljetuksen voi tilata kyydinvälityskeskuksesta 15 minuuttia ennen lähtö- tai paluuaikaa. Poikkeusolojen poiketaan näin aiemmista määritellyistä tunnin ja puolen tunnin tilausajoista, jotta asiakkaiden asiointi olisi nopeampaa ja he pääsevät nopeammin kotioloihin. Muutoin kuljetukset toimivat normaalisti. 

Kyydinvälityskeskuksen tilausnumero on 014 266 3932. Kuulovammaiset voivat varata matkan myös tekstiviestillä numerosta 050 4113 300. 

Sosiaalityö ja palveluohjaus toimii

Vammaispalveluiden yksittäiset asiakastapaamiset hoidetaan pääasiassa sovitusti, mutta asumisyksiköissä ei pidetä asiakaspalavereita kuin erityistilanteissa.

Kotikäynneillä flunssaisten asiakkaiden luona työntekijöillä on kasvoillaan suojamaskit. Tarvittaessa asioita hoidetaan myös puhelimen ja etäpalavereiden välityksellä. Tällä halutaan varmistaa se, että työntekijät pysyvät terveinä ja heitä on riittävästi hoitamaan asiakkaiden asioita.

Katso Jyväskylässä voimassaolevat rajoitukset ja suositukset

Vammaispalvelujen toimisto

Ylistönmäentie 33 c, 4 krs
40500 Jyväskylä