Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi perhe voi valita halutessaan myös Kelan lakisääteisen yksityisen hoidon tuen. Yksityisen hoidon tuki maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kela selvittää niiden lasten varhaiskasvatusoikeuden, joista maksetaan yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tuen nykyiset määrät löytyy Kelan sivuilta.

Jyväskylän kaupungin hyväksyntä

Tarkempia tietoja yksityisen hoidon tuesta löytyy Kelan sivuilta. Yksityisen hoidon tuen hakee hoidettavan lapsen perhe Kelasta. Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan hoitajalle. Kunnalle tulee tehdä varhaiskasvatuslain mukainen ilmoitus, jotta tukea voidaan maksaa. Ilmoituksen toimittamisesta sovitaan aika varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Kun perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kelasta, tulee ensin hakea kunnan hyväksyntä yksityisen hoidon tuen myöntämiselle varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta. Kunnan hyväksyntä merkitään Kelan selvitykseen lapsen yksityisen hoidon tuesta (WH 2 -lomake), mikä toimii samalla varhaiskasvatuslain mukaisena ilmoituksena kunnalle. Lisäksi perhe tekee lapsen hoitajan kanssa työsopimuksen, mikä tarkistetaan palveluohjauksessa. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa tarkistetaan myös hoitajan kelpoisuus ja henkilöllisyys.

Myös sukulainen voi toimia lapsen hoitajana / päivähoidon tuottaja. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos hoidon tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.