Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kevyen liikenteen liikennemerkki

Liikennejärjestelyt

Maankäyttösuunnitelmien liikenneselvitykset käsittelee kaupunkirakennelautakunta. Lautakunta myös hyväksyy katusuunnitelmat. Pienistä liikennejärjestelyistä sekä yksittäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta päättää katupäällikkö.

Liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. Poliisille voi ilmoittaa esim. toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla.

Hidastealoitteet

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt vuonna 2015 hidasteiden käyttö- ja toteuttamisperiaatteista Jyväskylässä.

Jokaisella kuntalaisella on oikeus tehdä töyssy- tai hidastealoite. Kuntalaisten aloitteiden tulee olla kirjallisia ja aloitteessa tulee ilmetä kohteen tarkka sijainti, perustelut ja nimilista, josta selviää asukkaiden kannatus. Aloitteen voi palauttaa Palvelupiste Hannikaiseen joko kirjeitse tai sähköpostitse. Jyväskylän kaupungilla on käytössä hidastealoitteiden pisteytysjärjestelmä, jonka avulla hidastetoiveet voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen. Hidastealoitteen tutkiminen aloitetaan useimmiten liikennelaskennalla ja nopeusmittauksilla.

Ennen aloitteen tekoon ryhtymistä, tutustu hidasteperiaatteisiin (pdf).

    Liikenneturvallisuus

    Jyväskylässä liikenneturvallisuustyötä kehitetään liikenneturvallisuusryhmässä, johon kuuluu kaupungin eri hallintokuntien sekä Poliisin, Pelastustoimen ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan esimerkiksi vaikuttamalla ajonopeuksiin sekä etenkin kävelijöiden kadun ylitysten turvallisuuteen.

    Asiasanat: