Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ratamon tiiliseinä

5.6.–29.6.2014

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamossa on kesäkuun ajan esillä kolmen Saimaan ammattikorkeakoulusta keväällä 2013 valmistuneen kuvataiteilijan töitä. Näyttely koostuu erilaisin taidegrafiikan tekniikoin toteutetuista teoksista, jotka käsittelevät ihmiselämää ja ihmisenä oloa sen monilta eri puolilta. Näyttelykokonaisuus sai alkunsa vertauskuvista ja sananlaskuista sekä niihin sidotuista oivalluksista ja opeista. Näyttelystä löytyykin töitä jotka pohjaavat juuri sanontoihin ja avaavat ja kommentoivat niitä kuvallisesti. Kaikki näyttelyn työt eivät kuitenkaan perustu sanontoihin tai yleisesti tunnettuihin vertauskuviin, vaan osa töistä käsittelee ihmiselämän perimmäisiä teemoja ilman sanallista viitekehystä.

Annamari Kinnunen käsittelee teoksissaan vertauskuvallisuutta perinteisten suomalaisten sanontojen ja sananlaskujen kautta, tuoden niihin kuitenkin ripauksen jotakin uutta ja nykypäivään viittaavaa. Kinnusen teoksissa yhdistyy kerroksellisuus ja runsaus seesteisiksi kokonaisuuksiksi. 

Ella Kettunen yhdistää teoksissaan grafiikkaa intarsiaan. Hänen teoksensa ovat usein ensi katsomalla yksinkertaisen oloisia, mutta sisältävät monitahoista pohdintaa. Kettusen lähestymistapa sananlaskuihin ja vertauskuviin on hyvin kirjaimellinen, jolloin on mahdollista löytää uusia tuulia tutuista ajatusmalleista.

Kukka Pitkänen käsittelee töissään ihmisenä oloa; ruumiillisuutta, hetkellisyyttä, yhteyttä ja tuntemista. Näyttelyssä esillä olevissa töissään hän on mm. pohtinut omia juuriaan sekä käsitellyt ihmisen halua hallita ja muokata ympäristöään tahtomallaan tavalla.