Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ratamon tiiliseinä

14.1.–7.2.2016

Vuoksen vesistö on Suomen suurin vesistöalue ja keskeinen osa ikiaikaista kulttuurista ja ekologista perintöämme. Alueella on useita kansallismaisemiksi luokiteltuja maisemallisia kokonaisuuksia, joiden katsotaan kertovan jotain oleellista siitä, mitä on olla suomalainen. Kulttuuri- tai kansallismaisemasta on useissa tapauksissa tullut hyödyke, jonka avulla myydään tuotteita ja palveluita. Maiseman esittämistä ohjaavat kuvalliset konventiot, jotka uusintavat itse itseään esimerkiksi: näkymät Kolilta, Imatrankoski tai suomalaisen järvimaiseman sini-vihreät kuvat.

Myös ympäristöongelmistaan tunnettu Talvivaaran kaivos sijaitsee Vuoksen vesistöalueen pohjoisrajalla, sen jätevesien valuma-alueita ovat niin Vuoksen kuin Oulujoenkin vesistöalueet. Tässä näyttelyssä ei kuitenkaan ole kyse ekologisesta pamflettista, vaan tekijöiden tarkoituksena on tulkita maisemaa osana historiaa ja nykypäivää, ihmisen vaikutusta maisemassa ja maankäytössä sekä maiseman kuluttamisen mekaniikkaa.

Kiinnostuksemme on luonnon ja sivilisaation rajapinnassa, eräänlaisessa epäselvässä vyö-hykkeessä sekä ihmisen toimin maisemassa. Pyrkimyksemme on topografisen maisemaku-vauksen tapaan puolueettomaan näkemykseen, tarkoitus ei ole tuomita tai glorifioida vaan pikemminkin edistää kohteen ja katsomisen monimerkityksellisyyttä.


Auerniitty ja Heinonen ovat työskennelleet työryhmänä pitkään. Galleria Harmoniassa oli vuonna 2006 esillä heidän Football Colours -näyttelynsä. Vuonna 2011 he julkaisivat Football Landscapes kirjan ja näyttelyn, joka oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 2013. Football Landscapes-projektin myötä heille on kehittynyt omintakeinen tyyli havainnoida ja katsoa maisemaa.

auerniitty.com/
heinonenharri.wixsite.com/photo