Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Jyväskylän kaupunginkirjaston tehtävänä on yleisen kirjasto- ja tietopalvelun järjestäminen toiminta-alueellaan. Kirjaston toimipisteet tarjoavat pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistävät lukemista, kirjallisuutta ja lukutaitoa sekä tarjoavat tietopalvelua. Kirjastojen tilat ovat suosittuja julkisia tiloja, jotka ovat helposti ja maksutta kuntalaisten käytettävissä ja saavutettavissa. Kirjaston tehtävänä on myös tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Osa kirjaston palveluista toteutetaan alueellisena yhteistyönä. Keskikirjastojen toiminta-alue kattaa vuonna 2018 kaikki keskisuomalaiset kirjastot, yhteensä 23 kuntaa. Keskisuomalaiset kirjastot toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteena kaikille tasa-arvoiset kirjastopalvelut. Kuntien asukkaat voivat varata, lainata ja palauttaa aineistoa yli kuntarajojen. Samalla kirjastokortilla voi käyttää yli viittäkymmentä kirjastoa. E-kirjat ja sähköiset lehdet kirjastot hankkivat yhdessä koko alueen käyttöön.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Kirjastopalveluissa kehitetään sisältötarjontaa keskitetyllä sisältöjen ja aineistojen valinnalla sekä kelluvalla kokoelmalla, tarjotaan pääsy kiinnostaviin digitaalisiin aineistoihin, nopeutetaan uutuusaineiston saatavuutta sekä karsitaan logistiikkatyötä ja aineistokuljetuksia. Asiakaspalvelua kehitetään kohti aktiivista ja asiakkaita osallistavaa palvelukulttuuria. Asiakastyö painottuu asiantuntijuutta ja vuorovaikutusta edellyttäviin tehtäviin, erityisesti lukemisen edistämisen ja tiedon hankinnan opastamisen palveluihin.

Osallistutaan Keljonkankaan uuden kirjastotilan toteutussuunnitteluun ja Kortepohjan uuden kirjastotilan hankesuunnitteluun osana kouluhankkeita.

Varaudutaan digineuvonnan laitehankintoihin sekä osaamisen kehittämisen kustannuksiin. 

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019€/kpl%
      
Tunnusluvut     
Lainat2 754 7412 830 0002 750 000-80 000-2,8 %
Käynnit1 188 6201 150 0001 175 00025 0002,2 %
Verkkokäynnit875 074800 000850 00050 0006,3 %
E-aineiston käyttökerrat49 97150 00075 00025 00050,0 %
Tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin osallistuneiden määrä18 78920 00020 00000,0 %
Uutuusaineiston hankinta kpl4392740 00040 00000,0 %
      
Mittarit     
Bruttomenot e / asukas60,660,560,500,0 %