Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Jyväskylän kansalaisopisto on aikuiskoulutuslaitos, joka järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Toiminnassa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Oppilaitos järjestää myös taiteen perusopetusta, käsityöneuvontaa sekä tilauskoulutusta. Painopistealueena tilauskoulutuksessa on maahanmuuttajien opetus.

Koulutusta järjestetään myös Luhangan, Muuramen ja Uuraisten kunnissa.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Kuvataidekoulu aloitti noudattamaan uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua opetussuunnitelmaa 1.8.2018 alkaen. Uudistus koskee sekä laajan että yleisen oppimäärän mukaista kuvataidekoulua. Huhtikuussa 2018 alkanut maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus jatkuu myös vuonna 2019. Koulutus nostaa hieman sekä opetustuntien että kurssilaisten määrää.

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019€/kpl%
      
Tunnusluvut     
Kansalaisopisto     
Opetustuntien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita),37 86738 00038 9009002,4 %
josta taiteen perusopetuksen opetustunteja6 2466 3006 30000,0 %
Kurssilaisten määrä (ei sis. tilauskoul./hankkeita),22 95322 20022 260600,3 %
josta taiteen perusopetuksen kurssilaisia1 4731 5501 55000,0 %
Kurssien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita)1 4381 4601 46440,3 %
Maksuttomat yleisötilaisuudet65505000,0 %
Tilauskoulutuksen opetustuntien lukumäärä7 4756 6506 65000,0 %
Toimipisteiden lukumäärä11510410400,0 %
Kuvataidekoulu, laaja oppimäärä (ei sisällä hankkeita)     
Opetustuntien lukumäärä 3 0353 0003 00000,0 %
Kuvataiteen oppilaiden lukumäärä28529029000,0 %
Arkkitehtuurin oppilaiden lukumäärä40404000,0 %
Käsityöneuvonta     
Asiakkaiden lukumäärä (päivämaksun maksaneet)1 7222 0501 800-250-12,2 %
Toimipisteiden lukumäärä11100,0 %
      
Mittarit     
Kansalaisopisto: nettomenot e / opetustunti69,563,463,400,0 %
Kansalaisopisto: nettomenot e / kurssilainen114,6108,5108,500,0 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / oppilas1 099,51 020,31 020,300,0 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / opetustunti117,7112,2112,200,0 %
Käsityöneuvonta: nettomenot e / asiakas39,936,839,637,6 %