Hyppää pääsisältöön

Lapsen siirtyminen varhaiskasvatukseen on uusi elämänvaihe sekä lapselle että vanhemmille. Varhaiskasvatuksen Hyvä alku -käytäntö helpottaa uuden elämäntilanteen käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta, tutustumiskäynneistä ja vanhemman mukana olemisesta lapsen ryhmässä. 

Aloituskeskustelu sovitaan hyvissä ajoin

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien keskinäinen luottamus luovat perustan yhteistyölle. Yhteistyö alkaa tutustumisesta. Aloituskeskustelu käydään lapsen kotona tai lapsen päivähoitopaikassa ennen kuin lapsi ensimmäistä kertaa jää päivähoitopaikkaan.

Aloituskeskustelun lähtökohtana on antaa perheelle puheenvuoro. Tarkoituksena on luoda vanhemmille turvallinen ilmapiiri luottamukselliseen keskusteluun omasta perheestä ja lapsesta. Aloituskeskustelussa perhe tutustuu lapsen tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan ja sen henkilöstöön. Keskusteluissa saadaan tietoa lapsen arkeen liittyvistä asioita, esimerkiksi, miten lapsi syö, nukkuu, leikkii ja tulee muiden lasten kanssa toimeen, mitkä asiat ovat lapselle tärkeitä sekä mistä vanhemmat iloitsevat lapsessaan tai ovatko huolissaan jostakin asiasta. Keskustelu voidaan käydä perheen toiveen mukaisesti joko kotona tai tulevassa varhaiskasvatuspaikassa. 

Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Varhaiskasvatuspaikkaan tutustumisesta sovitaan aloituskeskustelussa. Tutustumiskäynneillä lapselle ja vanhemmalle tulevat tutuksi varhaiskasvatuspaikan tilat ja käytänteet. Vanhemmat saavat myös tietoa lapsen tarvitsemista varusteista ja muista käytännön järjestelyistä. Lapsen turvallista alkua helpottaa, jos vanhemmalla on mahdollisuus olla lapsen mukana ensimmäisten hoitopäivien ajan.

Lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa laaditaan palvelusopimus ja sovitaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun laatimisesta. Vasu laaditaan jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen itsensä kanssa. Vasu-keskusteluja käydään kaksi kertaa vuodessa. Keskustelun aiheita ovat muun muassa

  • mitä lapsen päivään sisältyy ja miten varhaiskasvatuksen kasvattajat toimivat lapsen kanssa
  • lapsen leikit, vahvuudet, kaverisuhteet ja tapa toimia
  • lapsen ja perheen toiveet varhaiskasvatuksesta