Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kävijöitä taidemuseon näyttelyssä. Kuva Tarja Poikonen
Pääsisältö

Valtakunnallinen vastuumuseo

Suomen käsityön museo

Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden asiantuntija, valtakunnallinen vastuumuseo, jonka osana toimivat Suomen kansallispukukeskus ja Konservointikeskus. Museo toimii suomalaisen käsityökulttuurin, käsityön perinteen sekä tiedon ja taidon säilyttäjänä, hoitajana, tallentajana ja välittäjänä. Museon tehtäviin kuuluu huolehtia erikoisalansa museokokoelmien valtakunnallisten rekisterien ylläpidosta sekä samaa erikoisalaa edustavien museoiden yhteistyöstä. 

Näyttelytoiminta

Suomen käsityön museon näyttelyissä käsityö esitellään ammattina, taiteena ja harrastuksena. Valtakunnallisissa ja kansainvälisissä vaihtuvissa erikoisnäyttelyissä esitellään tulkintoja sekä laajennetaan käsityksiä käsityöstä. Vaihtuvia päänäyttelyitä on vuosittain kolme sekä useita pienempiä näyttelykokonaisuuksia. Museo tuottaa valtakunnallisia kiertonäyttelyitä ja museon viittä lainattavaa muisteluaineistoa käytetään eri puolella Suomea.  

Museon pysyvissä näyttelyissä tarkastellaan käsityön merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa museon kokoelmien kautta, tutkaillaan käsityötä osana historian kaarta ja ihaillaan menneiden aikojen juhla-asuja Suomen kansallispukukeskuksen perusnäyttelyssä. 

Museon näyttelytoiminnan tavoitteena on tuottaa elämyksiä ja kokemuksia sekä välittää ja lisätä tietoa ilmiöistä käsityön eri näkökulmista. Omien kokoelmien lisäksi näyttelyissä esitellään muiden museoiden ja toimijoiden sekä yksityisten henkilöiden kokoelmia. Verkossa museon näyttelyihin voi tutustua monella eri tavalla videoiden, tekstien, kuvien, verkkoaineistojen ja mobiiliopasteiden avulla.

Lisää Suomen käsityön museon näyttelytoiminnasta museon omilla sivuilla

Kansallispukukeskus

Suomen kansallispukukeskus hoitaa oman alansa tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa sekä järjestää näyttelyitä ja tapahtumia.

Suomen kansallispukukeskuksen sivuilla kattavasti tietoa toiminnasta

Konservointikeskus

Konservointikeskuksesta annetaan neuvoja ja ohjeita arvokkaiden ja rakkaiden tekstiilien säilyttämiseen.

Konservointikeskuksen omilla sivuilla kattavia tietopaketteja palveluista

Tietopalvelut

Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva Suomen käsityön museon tietopalvelu etsii vastauksia asiakkaiden esittämiin käsityöaiheisiin kysymyksiin sekä tarjoaa aktiivisesti tietoa museon kokoelmista alan tutkijoille ja opiskelijoille. Museon erikoisalaa on ryijyjen ja täkänöiden mallien tunnistaminen. 

Lisää tietopalveluiden toiminnasta Suomen käsityön museon omilla sivuilla

Kokoelmapalvelut

Museo ottaa harkinnan mukaan vastaan uutta ja vanhaa, pääosin Suomessa valmistettua tai käytettyä, käsityöhön tai käsiteollisuuteen liittyvää aineistoa, kuten esineitä, kansallispukuaineistoja, valokuva- sekä arkistoaineistoa ja kirjoja, jotka liittyvät käsitöiden tekemiseen, tekijöihin tai heidän töihinsä. 

Lisää tietoa kokoelmapalveluista Suomen käsityön museon omilla sivuilla

Muut palvelut

Suomen käsityön museo on alansa muisti- ja tietokeskus, josta jaetaan keskitetysti käsityöalan arkisto-, kirjasto- ja tietopalveluja. Erikoistuminen ja keskittäminen valtakunnallisena vastuumuseona edistävät käsityötietouden säilymistä, näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Alueellinen vastuumuseo

Keski-Suomen museo ja Jyväskylän taidemuseo toimivat yhdessä alueellisena vastuumuseona Keski-Suomessa. Taidemuseo vastaa alueellisesta taidemuseotehtävästä ja Keski-Suomen museo museotoiminnan edistämisestä alueella sekä kulttuuriympäristötehtävästä.

Keski-Suomen museo

Arkeologinen tietopalvelu

Keski-Suomen museo antaa arkeologisia kohteita ja löytöjä koskevia neuvoja ja ohjeita. Museoon voi myös ilmoittaa maakunnan alueelta havaitut mahdolliset muinaisjäännökset tai maasta löydetyt erikoiset vanhat esineet.  Maksullisia arkeologisia asiantuntijapalveluja ovat muun muassa inventoinnit, kaivaukset, esineiden rekonstruktiot ja isommat menneisyyden ennallistukset yrityksille, yhteisöille ja kunnille.

Lisää arkeologisesta tietopalvelusta KeMun sivuilla

Rakennustutkimus ja -suojelu

Keski-Suomen museosta saa tietoa Keski-Suomen rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Rakennustutkimuskokoelmat sekä KeMun erilaiset asiantuntijapalvelut ovat kaikkien käytettävissä. Museon rakennustutkijat antavat neuvoja rakennusperinnön säilyttämisessä, restauroinnissa ja kaavahankkeissa. He tekevät myös katselmuksia ja kohdekäyntejä osana rakennusperinnön hoidon neuvontaa. 

Keski-Suomen museosta voi tilata rakennusinventointeja Keski-Suomen alueelle. Museo toimii alueellaan myös Museoviraston myöntämien rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten valvojana. 

Lisää rakennustutkimuksesta ja -suojelusta KeMun sivuilla

Kuvat ja arkisto

Keski-Suomen museon arkistoihin pääsee tutustumaan ensisijaisesti Museoiden Finnassa. Osa museon kuvista on myös julkisesti selattavissa ja sähköisesti tilattavissa Jyväskylän kaupungin kuvienhallintajärjestelmässä. Museo antaa myös neuvoja kuviin liittyvissä asioissa. 

Lisää arkistotoiminnasta KeMun sivuilla

Esineet ja taide

Keski-Suomen museo antaa ohjeita ja neuvoja esineisiin ja taiteeseen ja niiden säilymiseen liittyvissä kysymyksissä. Museon esine- ja taidekokoelmiin pääsee tutustumaan esimerkiksi tutkimustarkoituksessa.

Lisää esine- ja taidekokoelmista KeMun sivuilla.  

Paikallismuseotoiminta

Keski-Suomen museo neuvoo ja ohjaa alueensa paikallismuseoita museoesineiden tallentamisessa, luetteloinnissa, hoidossa ja säilyttämisessä, museorakennuksen kunnostuksessa, näyttelyiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä museoiden saavutettavuudessa. Keski-Suomen museo tarjoaa paikallismuseoiden esineiden luettelointiin kokoelmanhallintajärjestelmän.

Lisää paikallismuseotoiminnasta KeMun sivuilla

Konservointi

Keski-Suomen museo ohjaa ja neuvoo esineiden käsittelyyn ja kunnostamiseen liittyvissä asioissa. Keski-Suomen museon konservaattori osallistuu myös paikallismuseoiden rakennusten kunnossapidon neuvontaan ja maakunnallisen rakennusperinnön kunnostamishankkeiden valvontaan.

Lisää konservointipalveluista KeMun sivuilla


Jyväskylän taidemuseo

Näyttelyt ja tapahtumat  

Jyväskylän taidemuseo tuottaa yhteistyössä muiden kuvataidetoimijoiden kanssa näyttelyitä ja tapahtumia. Näyttelyiden painopiste on keskisuomalaisessa ja Keski-Suomeen liittyvässä taiteessa. Lisäksi museo esittää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa taidetta keskisuomalaiselle yleisölle ja matkailijoille. Taidemuseosta saa neuvoja näyttelyprosessiin ja tapahtumatuotantoon liittyvissä kysymyksissä. 

Lisää näyttelyistä ja tapahtumista Jyväskylän taidemuseon sivuilla

Museopedagogiset palvelut 

Jyväskylän taidemuseo tuottaa museopedagogisia palveluita Keski-Suomen alueella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Taidemuseo lainaa näyttelyitä ja opetuspaketteja maksutta kouluille, oppilaitoksille ja opintopiireille. Museolehtorin palvelut ovat tarjolla kouluille ja oppilaitoksille omatoimisten tai ohjattujen museokäyntien valmistelua varten. 

Lisää museopedagogisista palveluista Jyväskylän taidemuseon sivuilla

Kokoelmat ja tutkimus  

Jyväskylän taidemuseon keskeisimpiin taidekokoelmiin hankitaan keskisuomalaista tai Keski-Suomeen liittyvää taidetta sekä valtakunnallista ja kansainvälistä grafiikkaa. Nykydokumentoinnin avulla tallennetaan tietoa alueen kuvataiteilijoista ja taideilmiöistä. Taidemuseo edistää alueen museoiden välistä kokoelmayhteistyötä. Museon arkistot, tietokannat, kirjasto ja kokoelmat ovat avoinna sopimuksen mukaan tutkijoille, opinnäytetyöntekijöille ja taiteesta kiinnostuneille.  
  
Tutkimuksen painopisteenä on keskisuomalainen ja Keski-Suomeen liittyvä kuvataide. Museo on tiedon tuottaja, välittäjä ja popularisoija, ja tutkimustieto välittyy yleisölle näyttelyiden, kirjojen, verkkojulkaisujen, luentojen ja opastusten kautta. 

Lisää kokoelmista ja tutkimuksesta Jyväskylän taidemuseon sivulla

Konservointi 

Jyväskylän taidemuseo ohjaa ja neuvoo taideteosten konservointiin ja käsittelyyn liittyvissä asioissa. Taidemuseon konservaattori Veera López-Lehto (014 569 9661) konsultoi alueen ammatillisten museoiden kokoelmanhoitoa. 

Museokauppa 

Jyväskylän taidemuseon museokaupan runsaaseen valikoimaan kuuluu paljon keskisuomalaisten taiteilijoiden ja tuottajien tuotteita postikorteista rintanappeihin ja musiikkiin. Museossa järjestetään joka vuosi Jouluinen taidebasaari -tapahtuma, jonka myyjiksi voivat hakea keskisuomalaiset kuvataiteilijat sekä muiden taidealojen edustajat.  

Lisää tietoja Jyväskylän taidemuseon museokaupasta museon omilla sivuilla

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo 

Ratamo on grafiikasta ja valokuvauksesta kiinnostuneiden kohtauspaikka Keski-Suomessa. Galleria Ratamossa on esillä kuukausittain vaihtuvia taidegrafiikka-, piirustus- ja valokuvanäyttelyitä. Taiteilijoille avoimet näyttelyhaut järjestetään vuosittain. Grafiikan ja valokuvauksen työtiloissa on tarjolla ohjattuja kursseja ja työpajoja ammattilaisille ja harrastajille. Ammattitaiteilijat ja edistyneemmät harrastajat voivat vuokrata tiloja myös itsenäiseen työskentelyyn. Ratamon galleriakauppa myy keskisuomalaisten taiteilijoiden grafiikan vedoksia. 

Lisää tietoa Ratamon toiminnasta Grafiikka- ja valokuvakeskuksen omilla sivuilla.