Päihdepalvelut

Päihdepalveluja on saatavissa kaikilla Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemilla sairaanhoitajien ja lääkäreiden vastaanotoilla. Terveysasemien yhteystiedot

Terveysasemilla toimii myös päihdehoitajia. Päihdehoitajien yhteystiedot

Täysi-ikäisten päihteidenkäyttöön liittyvissä akuuteissa tilanteissa yhteydenotto tapahtuu aina omalle terveysasemalle. Päivystyspalveluja ovat palvelu- ja hoidon tarpeen arviointi, hoitovaraukset, hoitoon saattaminen, päihdetestaukset sekä läheisten ohjaus ja neuvonta. Neuvontaa ja ohjausta annetaan arkipäivisin myös puhelimitse.

Sovatek-säätiön palveluihin hakeudutaan ensisijaisesti terveysaseman päihdehoitajan hoidontarpeen arvion kautta

Lisätietoa nuorten päihdepalveluista ja nuorisovastaanotosta