Työttömyysturva

Kela

Kelan palvelunumero sairastamiseen liittyvissä asioissa
ma-pe 8-18
p. 020 692 204

Kelan palvelunumero kuntoukseen liittyvissä asioissa
ma-pe 8-18
p. 020 692 205

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. Työttömänä työnhakijana sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.

Työttömyyspäiväraha on joko ansiopäivärahaa tai Kelan maksamaa peruspäivärahaa. Ansiopäivärahaa voivat saada ne työttömät, jotka ovat työttömyyskassan jäseniä. Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta ja sitä maksetaan enintään 500 päivän ajan. Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä lisäosasta.

Jos sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, voit saada Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Peruspäivärahaan sinulla on oikeus, jos olet ollut työttömyyttä edeltävien reilun kahden vuoden aikana vähintään 8 kuukautta töissä. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan. Ikääntynyt päivärahan saaja voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä. Ennen vuotta 1950 syntyneellä on mahdollisuus hakeutua työttömyyseläkkeelle.

Jos et täytä työssäoloehtoa tai tulet ensi kertaa työmarkkinoille, sinulle maksetaan työmarkkinatukea. Työmarkkinatukea maksetaan myös niille työttömille työnhakijoille, jotka ovat saaneet enimmäisajan ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.

Parantaaksesi työllistymismahdollisuuksiasi voit osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Palveluun osallistumisen ajalta maksetaan samaa työttömyysetuutta, johon sinulla työttömänä työnhakijana on oikeus.

Kelan työttömien palvelunumero
ma-pe klo 8-18
p. 020 692 210

Kelan Työttömät -sivu

Kela

Kelan palvelunumero sairastamiseen liittyvissä asioissa
ma-pe 8-18
p. 020 692 204

Kelan palvelunumero kuntoukseen liittyvissä asioissa
ma-pe 8-18
p. 020 692 205