Jyväskylä - Hoito ja kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU)

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut on mukana valtakunnallisessa, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa (ESR) sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa (SOSKU). Hankkeelle on haettu ESR-rahoitusta vuosille 2015–2018. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL).

Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen niin yksilöinä kuin yhteiskunnan jäseninä on osa hankkeen ydintavoitetta, joka on yhteneväinen Jyväskylän kaupunkistrategian kanssa. Kaupungin osallisuusohjelma valmistui syyskuussa 2015 ja sen tarkoituksena on olla konkreettinen työkalu kaupunkistrategian toteuttamisessa ja erityisesti sen yhden painoalueen, asukkaiden aktiivisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisessa ja vahvistamisessa.

Terveysasemien palvelut

Kun otat yhteyttä terveysasemallesi, terveydenhuollon ammattilainen tekee sinulle ajanvarauksen yhteydessä hoidon tarpeen arvioinnin. Arvioinnin pohjalta annetaan hoito-ohjeita tai ohjataan sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Oma sairaanhoitaja tai lääkäri hoitaa kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat samana tai seuraavana päivänä. Sinua palveleva terveysasema määräytyy asuinalueesi mukaan: Terveysasemat

Sosiaali- ja perhepalvelut

Psykologipalvelut

Aikuisten psykologipalvelut

Aikuisten psykologipalvelussa työ koostuu elämäntilannekriisien hoidosta ennaltaehkäisevään työotteeseen ja kestoltaan rajattuihin terapiakäynteihin. Psykologit toimivat läheisesä yhteistyössä sosiaali- ja terveysasemien kanssa. Työssä hyödynnetään yksilövastaanoton lisäksi entistä enemmän kohderyhmien mukaan suunnattujen ryhmien käyttöä sekä moniammatillista yhteistyötä. Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman terveysaseman lääkäriin tai ajanvaraukseen.

Pikkulapsiperheiden psykologit palvelevat äitiysneuvolan asiakkaita, sekä 0-5-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.

Opiskelijoiden psykologipalvelut

Opiskelijoiden psykologipalvelut asiakastyö on psykologista ohjantaa, neuvontaa ja lyhytterapiaa, jonka tarkoitus on palauttaa ja ylläpitää opiskelijan kykyä opiskella ja/tai tehdä työtä sekä tukea nuoren itsenäistymistä. Opiskelijat tulevat vastaanotolle joko lääkärin, terveydenhoitajan tai kuraattorin ohjaamana, mutta myös oma yhteydenotto on mahdollista. Tavallisimmat käyntien syyt ovat masennus, ahdistuneisuus sekä traumaattiset kokemukset ja elämäntilanteiden kriisit.

Opiskelijoiden palveluihin on oikeutettu, jos opiskelee Jyväskylässä sijaitsevassa oppilaitoksessa päätoimisesti joko ammattikorkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tai lukiossa. Palvelut eivät koske yliopisto-opiskelijoita, eikä oppisopimus- tai iltaopiskelijoita.

Erityispalvelut

Aikuispsykiatrian poliklinikat

Jyväskylän kaupungin psykiatrian poliklinikka järjestää aluevastuun mukaisesti psykiatrista avohoitoa yli 18-vuotiaille asukkailleen. Alueet ovat Kyllö-Kuokkala ja Keskusta-Huhtasuo. Psykiatrian poliklinikalle hakeudutaan lähetteellä ja poliklinikka toimii ajanvarauksella. Lisäksi Korpilahdella toimii Päiväkeskus Pilke, jonne ovat tervetulleita kaikki Korpilahden, Muuramen sekä Säynätsalon mielenterveyskuntoutujat joko osallistumaan ryhmiin tai tapaamaan muita.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikka

Aikuispsykiatrinen toimintaterapia

Aikuispsykiatrian avohoidon toimintaterapia perustuu terapeuttiseen vuorovaikutussuhteeseen ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapiassa arvioidaan ja edistetään potilaan toimintamahdollisuuksia. Määräaikaiset ja tavoitteelliset toimintaterapiajaksot suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa.

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU)

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut on mukana valtakunnallisessa, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa (ESR) sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa (SOSKU). Hankkeelle on haettu ESR-rahoitusta vuosille 2015–2018. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL).

Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen niin yksilöinä kuin yhteiskunnan jäseninä on osa hankkeen ydintavoitetta, joka on yhteneväinen Jyväskylän kaupunkistrategian kanssa. Kaupungin osallisuusohjelma valmistui syyskuussa 2015 ja sen tarkoituksena on olla konkreettinen työkalu kaupunkistrategian toteuttamisessa ja erityisesti sen yhden painoalueen, asukkaiden aktiivisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisessa ja vahvistamisessa.