Hankasalmi - Arkipäivä toimivaksi

Hankasalmen Tuikku ry

Hankasalmen Tuikku ry on Mielenterveyden Keskusliiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoitus on yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvien psyykkisistä häiriöistä ja päihdeongelmista toipuvia henkilöitä ja herättää ymmärrystä heitä kohtaan ja tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveys-ja päihdetyötä. Yhdistys toimii myös jäsentensä paikallisena edunvalvojana.

p. 040-7256491

Hankasalmen Tuikku ry ylläpitää matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa SINISTÄ TUPAA.

Sininen Tupa

Siniselle tuvalle voi tulla ilman ehtoja saadakseen tukea arjessa selviytymiseensä.

Toiminta on suunnattu pääsääntöisesti mielenterveys-ja päihdekuntoutujille ja yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kokeville.

Toiminnan tavoitteena on syrjäytymisen vähentyminen ja ehkäistyminen, kuntoutujien hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen, osallisuuden vahvistuminen, yksinäisyyden vähentyminen, kävijöiden päihteettömien päivien lisääntyminen ja arjessa selviytymisen helpottuminen.

Sinisen tuvan peruspalveluja ovat: ruokailun järjestäminen (aamupala, lounas, kahvi), suihku, pyykinpesu, ryhmätoiminta, retket ja matkat. Lisäksi Sinisellä tuvalla voi hoitaa erilaisia
asiointeja sairaanhoitajan kanssa.

Sininen tupa on auki ma-ke 8-14 ja to-pe klo 8-13.
Siniselle tuvalle voi tulla ilman lähetettä.
p. 040-748 2576

Asiasanat: