Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Aikuisten mielenterveyspalveluita on saatavissa terveysasemilta ja Kriisikeskus Mobilesta. Mielenterveyttä tukevia palveluita on myös perheneuvolassa, A-poliklinikalla ja perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Psykiatrinen avohoito on maksutonta lukuunottamatta lääkärinlausuntoa ja -todistuksia, pien- ja kuntoutumiskotien hoitomaksuja sekä erityistilaisuuksia. Kaikki palvelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Jyväskylän mielenterveys- ja päihdepalvelut

Jyväskylän kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjotaan kaupungin terveysasemilla ja Viitaniemessä Eeronkadulla, osoitteessa Eeronkatu 10. Asiakkaita palvelevat muun muassa psykologit, depressiohoitajat, päihdehoitajat sekä psykiatriset sairaanhoitajat.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluesimiehet:

Eeva-Liisa Liimatainen, p. 014 266 3563
Tarja Lappi, p. 014 266 9427

  Helppo ottaa yhteyttä

  Usein on luontevinta ottaa ensin yhteyttä omalle terveysasemallesi, työterveyshuoltoon tai muuhun (yleis)lääkäriin. Alkuselvittelyä ja ensiapua voivat antaa lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi tai sosiaalityöntekijä, joskus myös poliisi.

  Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut tuottaa Jyväskylän perheneuvola ja Nuorisovastaanotto yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lasten ja nuorisopsykiatrian yksiköiden kanssa.

  Maahanmuuttajien ja pakolaistaustaisten kuntalaisten mielenterveyden kysymyksissä voi olla yhteydessä kotoutumispalveluiden psykologiin tai psykiatriseen sairaanhoitajaan.

  ***

  Terveysportti: Nuoren ja aikuisen mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoketju