Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluesimiehet

Eeva-Liisa Liimatainen, p. 014 266 3563
Tarja Lappi, p. 014 266 9427

Toimisto
p. 014 266 0035

Palveluita tarjotaan aikuisille (yli 18-v)  kiireetöntä hoitoa edellyttävissä mielenterveys- ja päihdeongelmissa.  Palvelu on maksutonta. 

Ota yhteyttä, jos sinulla on esimerkiksi elämäntilanteeseen tai mielenterveyteen liittyviä huolia ja toivot keskustelutukea. Voit saada tietoa masennuksesta, ahdistuneisuudesta, päihdeongelmissa ja niiden  hallintakeinoista sekä määrämittaista keskustelutukea oireiden sietämiseen ja helpottamiseen ja apua voimavarojen etsimiseen. Keskustelutuki voidaan toteuttaa asiakkaan toiveen mukaan etäyhteydellä tai kasvokkain.

Huom! Mikäli tarvitset lääkereseptiä, sen uusintaa tai sairaslomaa, ota yhteys suoraan omaan terveysasemaasi. Lähetteet erikoissairaanhoitoon tai Kelan kuntoutuspsykoterapia-arvioon täytyy pyytää oman terveysaseman kautta.

  Helppo ottaa yhteyttä

  Usein on luontevinta ottaa ensin yhteyttä omalle terveysasemallesi, työterveyshuoltoon tai muuhun (yleis)lääkäriin. Alkuselvittelyä ja ensiapua voivat antaa lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi tai sosiaalityöntekijä, joskus myös poliisi.

  Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut tuottaa Jyväskylän perheneuvola ja Nuorisovastaanotto yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lasten ja nuorisopsykiatrian yksiköiden kanssa.

  Maahanmuuttajien ja pakolaistaustaisten kuntalaisten mielenterveyden kysymyksissä voi olla yhteydessä kotoutumispalveluiden psykologiin tai psykiatriseen sairaanhoitajaan.

  ***

  Terveysportti: Nuoren ja aikuisen mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoketju

  Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluesimiehet

  Eeva-Liisa Liimatainen, p. 014 266 3563
  Tarja Lappi, p. 014 266 9427

  Toimisto
  p. 014 266 0035