Suoraan sisältöön

LÄHIMETSIEN HOITO

Lähimetsiä hoidetaan Jyväskylässä metsänhoidollisten tarpeiden ja alueiden asemakaavojen mukaisesti. Myös asukkaiden toiveita kuunnellaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Lähimetsien hoidossa painopiste on erityisesti metsien viihtyisyys-, maisema- ja suoja-arvoissa. Taloudellisia tuottovaatimuksia ei lähimetsien hoidolle aseteta.

Hoitotoimia tehdään alueilla lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti. Pieniä, yksittäisiä, hoito-ohjelman ulkopuolisia kohteita hoidetaan tarvittaessa, mikäli turvallisuussyyt sitä edellyttävät.

Lähimetsien hoitotöiden ohjelma vuosiksi 2012-2016 (pdf)

Lähimetsien hoitotöiden ohjelma vuosiksi 2017-21 (pdf)

Hoitotöistä tiedottaminen

Kohdealueiden talouksiin jaetaan paperimuotoiset tiedotteet ennen kuin työt lähimetsässä käynnistetään. Tiedotteesta ilmenee hoidettavan alueen laajuus, työn etenemisaikataulu sekä muut tarpeelliset lisätiedot. Tiedotteessa kerrotaan myös asukkaiden mahdollisuudesta vaikuttaa työn lopputulokseen.

Tiedote Ristikiven lähimetsien hoidosta 2017 (pdf)

Tiedote Palokan lähimetsien hoidosta 2017 (pdf)

Palaute ja kyselytutkimukset

Metsäasioista voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta. Asiakaspalvelu hoituu myös Rakentajantalon Palvelupiste Hannikaisessa.

Kaupunki selvittää asukkaiden mielipiteitä lähimetsien hoidosta säännöllisesti tehtävien kyselyiden avulla. Kyselyistä saatavaa tietoa hyödynnetään yhdessä muun palautteen kanssa lähimetsien hoidon kehittämisessä.

Lähimetsien arvosta on tehty myös erillinen kyselytukimus vuonna (2010) (pdf)

Mielipidekyselyiden raportit (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta