Palvelualoite

Kilpailuttamispalvelujen tietosuojaseloste

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan ja omana työnä tehtävän palvelun tai toiminnan kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä siten, että palvelu voidaan tuottaa laadullisesti paremmin ja halvemmilla kustannuksilla jonkin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta.

Täytä lomake huolellisesti. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Aloitteen tulee sisältää aihetta kuvaava otsikko. Aloitteen sisällöstä tulee ilmetä mitä aloitteessa on ehdotetaan. Ehdotus tulee perustella.

Aloite ohjataan Jyväskylän kaupungin kirjaamoon ja viranomaisen käsiteltäväksi. Kunnasta ilmoitetaan aloitteen tekijälle aloitteen johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteet.

Lisätietoja prosessista Palvelualoite-verkkosivulla

Aloitteen vastuuhenkilö vastaa aloitteen toimittamisesta kuntaan. Hän vastaa myös palveluun lähetetyn aloitteen sisällöstä, sekä siitä, että annetut tiedot ovat oikeita.

 

Vastuuhenkilö
Voit laittaa useampikin sähköpostiosoitteita, silloin pilkku osoitteiden väliin.
Palvelualoitteen sisältö
Kerro palvelualoitteen aihe ja mitä palvelua tai toimea aloite koskee
Miten aloitteen tekijän ehdottama palvelu/toiminto olisi kokonaistaloudellisesti edullisempi ja laadukkaampi kuin kaupungin oma palvelu/toiminto?
Yksilöi liikesalaisuudet tähän, mikäli palvelualoite sisältää liikesalaisuuksia. (Liikesalaisuuslaki 595/2018)