Ehdota lastenkulttuuripalkinnon saajaa

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto 2019

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinnon tavoitteena on lisätä lastenkulttuurityön ja taidekasvatuksen tunnettuutta ja alalla toimivien arvostusta.   Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat antaa kaikki halukkaat ja asiasta kiinnostuneet. Palkittavan valitsee Kulttuuriaitan ohjausryhmä. Palkinto on 1000€.
Ehdottaa voi työryhmää, yksittäistä henkilöä tai hanketta tai toimintamallia. Lastenkulttuuria virkatyönään tekevää henkilöä ei voi ehdottaa.

Palkinnolla halutaan antaa tunnustusta pitkäjänteiselle, vaikuttavalle  ja saavutettavalle taidetoiminnalle lasten ja nuorten parissa Keski-Suomessa.
Erityistä huomiota kiinnitetään uudenlaisiin ja innovatiivisiin toiminta ja -työskentelytapoihin, jotka ovat auttaneet taiteen integroitumisessa lasten arkeen.

Ehdottaa voi keskisuomalaista työryhmää, yksittäistä henkilöä tai hanketta tai toimintamallia.

Kaikille avoin ehdokasasettelu julkistetaan 1.9. ja se päättyy 30.9. Palkinto julkistetaan ja jaetaan Lasten oikeuksien päivänä 20.11.19 järjestettävässä juhlassa Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Tietosuoja ja salassapito
Jyväskylän kaupunki noudattaa salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä, henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Kulttuuriaitta on lastenkulttuurin seudullinen yhteistyöverkosto.
 


 

Ehdottajan yhteystiedot
Ole hyvä ja täytä vähintään yksi seuraavasta kahdesta kentästä
Jos lisäät useampia, käytä välissä pilkkua (ei välejä).
(esim puhelinnumero)