Ehdotus kulttuuripalkinnon saajaksi

Jyväskylän kaupunki noudattaa salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä, henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

 

Täytä vähintään yksi seuraavasta kahdesta kentästä