Circwaste-kokeiluhaku

Tietosuoja ja salassapito

Jyväskylän kaupunki noudattaa salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä, henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

 

Ideaasi kuvaillessasi pyri vastaamaan alla oleviin kysymyksiin: Mihin ongelmaan haet ideallasi ratkaisua? (esim. kierrätys, uudelleen käyttö, jätteen lajittelu jne.) Miten ideasi ratkaisisi ongelman? Miten ideasi voisi toteuttaa? Perustele, miksi idean kokeilu on tärkeää.
Tietosi
Jos lisäät useamman sähköpostiosoitteen, erota ne pilkulla.