Linkin asiakasraati

Fiksun liikkumisen asiakasraati

Fiksun liikkumisen asiakasraati aloitti toimintansa keväällä 2018. Asiakasraadin toiminta käsittää joukkoliikenteen lisäksi muitakin fiksun liikkumisen muotoja: kävelyä, pyöräilyä, fiksua autoilua ja erilaisia liikkumisen palveluja.

Fiksun liikkumisen asiakasraati kokoontuu noin 4–5 kertaa vuodessa. Joukkoliikenneasioiden lisäksi käsitellään esimerkiksi pyöräbaanoja, kaupunkipyöriä, yhteiskäyttöautoja tms. viisaan liikkumisen aiheita.

Tapaamisissa kuullaan asiantuntijoiden alustuksia ja keskustellaan fiksun liikkumisen kehittämiseen liittyvistä aiheista. Raati voi tapaamisissaan myös jalkautua tutustumaan esimerkiksi alueiden kävely- tai pyöräilyolosuhteisiin. Tavoitteena on saada näkemyksiä fiksun liikkumisen palveluiden ja olosuhteiden kehittämiseen ja parantamiseen.

Asiakasraadin rooli ja tehtävät

Asiakasraati on poliittisesti sitoutumaton toimija, joka kokoontuu muutamia kertoja vuodessa ennalta sovittuina ajankohtina.

Raadin tehtävänä on tuoda asiakkaan ääntä paikallisliikenteen palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista sekä palveluiden laatuun ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Aikaa varataan myös osallistujien kysymyksille.

Tapaamiset

Fiksun liikkumisen asiakasraadin tapaamiset 2019:

ma 11.2.
ma 15.4.
ma 6.5.
ma 26.8.
ma 30.9.
ma 11.11.

Asiakasraadin muistiot

Asiakasraadin keskustelujen sisällöt kootaan muistioksi, joka julkaistaan tapaamisen jälkeen tällä nettisivulla. Muistiot välitetään raatilaisten lisäksi myös päättäville tahoille, esimerkiksi seudulliselle joukkoliikennejaostolle.

Fiksun liikkumisen asiakasraadit 2019:

Asiakasraati, muistio 11.11.2019
Asiakasraati, muistio 30.9.2019
Asiakasraati, muistio 26.8.2019
Asiakasraati, muistio 15.4.2019
Asiakasraati, muistio 11.2.2019

Fiksun liikkumisen asiakasraadit 2018:

Asiakasraati, muistio 9.4.2018
Asiakasraati, muistio 3.9.2018
Asiakasraati, muistio 5.11.2018

Yhteydenotto asiakasraatiin

Haluatko lähettää asiakasraadille ehdotuksesi käsiteltävästä aiheesta? Tee se alla olevalla, sähköisellä yhteydenottolomakkeella!

Viestit välitetään asiakasraadille ja niistä voidaan käydä raatilaisten aloitteesta tapaamisessa keskustelua.

Huomaa, että kun lähetät yhteydenoton asiakasraadille, sinulle ei lähetetä vastausta. Asiakasraati ei myöskään päätä joukkoliikenteen asioista, vaan päätöksentekijä on aina seudullinen joukkoliikennejaosto.

Kun haluat palautteeseesi vastauksen, lähetä se aina palautepalvelun kautta!

Palautepalvelun kautta saapuneet palautteet otetaan huomioon joukkoliikenteen kehittämisessä samalla tavoin kuin asiakasraadille lähetetyt yhteydenotot.

Keskusteluaiheita ja ideoita asiakasraadille

Ideasi tai ehdotuksesi keskustelun aiheeksi: