Linkin oppaat, ohjeet ja esitteet

Fiksusti liikkeellä

Fiksusti liikkeellä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen ja fiksun liikkumisen palvelujen oma asiakastiedote.

Ajankohtaisista paikallisliikenteen ja fiksun liikkumisen asioista kertova julkaisu jaetaan jokaiseen talouteen Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Jyväskylässä Fiksusti liikkeellä -julkaisu ilmestyy liitteenä Jyväskylä-lehden välissä. Muuramessa ja Laukaassa julkaisun jakamisesta vastaavat Jyväskylän Jakelut Oy ja Posti.

Fiksusti liikkeellä 2019

Fiksusti liikkeellä 2018

Fiksusti liikkeellä 2017

Linkkiuutiset 2016

Linkkiuutiset 2015

Eri asiakasryhmiä koskevat ohjeet

Oppaat ja esitteet

Liput, hinnat ja vyöhykkeet (pdf-esite): joukkoliikennematkustamisen periaatteet Jyväskylän kaupunkiseudulla

Lasten joukkoliikenne (pdf-esite)

Nuorten ja opiskelijoiden joukkoliikenne (pdf-esite)

Seniorien joukkoliikenne (pdf-esite)

Näin lataat matkakorttisi Waltin nettikaupassa (pdf)

Matkakortinlukijan käyttöohje (pdf): ohjeet matkakortin leimauksesta ja poikkeusmatkan maksamisesta.

Koululaiset (perusopetus)

Koululaislippu

Koululaislippu on Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen tai yksityisen koulun perusopetuksen oppilaalle myöntämä ja luovuttama, asiakkaalle maksuton lippu. Lippu on määräaikainen ja voimassa perusopetuksen lukuvuotena kello 6.00-17.30. Kortilla voi kulkea koulumatkat kodin ja koulun välillä, yhteensä kaksi vaihdollista matkaa päivässä (vaihto-oikeus yksi tunti).

Jokainen kunta määrittelee itse koululaislipun myöntämisessä käyttämänsä periaatteet:

Käyttämättä jääneitä koululaislipun matkoja ei hyvitetä oppilaalle. Niitä ei myöskään voi siirtää käytettäväksi myöhempänä ajankohtana. Kun koulumatkat on koulupäivän osalta käytetty tai kortilla matkustetaan muuna kuin koulupäivänä, matka tulee maksaa joko rahalla tai muulla lipulla. Vapaa-ajalla joukkoliikennematkoja tekevälle koululaiselle kannattaa hankkia erillinen Waltti-matkakortti ja ladata sinne omarahoitteisesti joko arvoa tai kauden.

Itse kustannettavat koulumatkat

Lasten kausi- ja arvolipuilla voivat matkustaa koulumatkojaan ne perusopetuksen 7-16-vuotiaat oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja koululaislippuun. Jos kulkee koulumatkan Linkillä päivittäin, kausilippu (30, 90, 180 päivää tai vuosi) on edullisin vaihtoehto. Kausilipulla on voimassaoloaikana rajaton käyttöoikeus määritellyillä vyöhykkeillä, joka mahdollistaa kulkemisen esim. vapaa-ajan harrastuksiin.

Arvolippu on hyvä vaihtoehto silloin, kun koululainen käyttää Linkkiä käyttää satunnaisemmin ja esimerkiksi kävelee tai pyöräilee osan koulumatkoista.

Opiskelijat

Opiskelijoiden lipputuotteita voivat ostaa 25 vuotta täyttäneet, päätoimiset opiskelijat, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Opiskelu on tutkintoon tai ammattiin johtavaa, valmentavaa koulutusta
 • Opiskelija saa opiskeluunsa Kelan myöntämää opintotukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea
 • Opiskelusta ei makseta päivärahaa tai palkkaa
 • Opiskelijalla on esittää opiskelustaan ajantasainen todistus, joka saa olla päivätty enintään ½ vuotta ennen esittämisajankohtaa.

Todistus opiskelusta esitetään lipunmyyntipisteessä jokaisen lukuvuoden alussa. Se on voimassa esittämistä seuraavan vuoden syyskuun 30. päivään saakka. Jos opiskelu kestää alle 8 kuukautta, oikeus opiskelijahintaisen lipputuotteen ostoon myönnetään ilmoitetulle opiskeluajalle.

Opiskelutodistuksena käy joku seuraavista:

 • Voimassa oleva opiskelijajärjestön (SLL, SAKKI, OSKU ry, SYL, SAMOK tai vastaava) päätoimiselle opiskelijalle myöntämä opiskelijakortti
 • Matkahuollon ja VR:n myöntämä opiskelijakortti (HUOM! Katso lisätiedot kelpoisuudesta VR:n sivuilta).
 • Oppilaitoksen opintotoimistosta saatu opiskelutodistus
 • Opiskelijan Waltti-korttihakemus (Täytä, tulosta ja toimita oppilaitoksen täydennettäväksi)

Opiskelijahintaista lippua eivät voi ostaa

 • Ilta-, etä- ja monimuoto-opiskelijat, jos lähiopetusta on alle 60 % opiskelusta
 • Korkeakoulujen jatko-opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet
 • Ulkomailla opiskelevat, jotka eivät saa Kelan myöntämää opintotukea
 • Työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat
 • Yksityisopiskelijat
 • Oppivelvollisuutta suorittavat
 • Oppisopimuskoulutuksessa olevat
 • Erityisopetuksessa olevat, jotka saavat Kelan tai vakuutusyhtiön kautta muuta kuin opintotukea (HUOM: erityisammattikouluissa opiskelevat ovat oikeutettuja alennukseen)

Opiskelijalippujen myynti ja lataukset

 • Ensimmäinen ostokerta Linkki-palvelupisteestä (Asemakatu 7) opinto-oikeuden todentamiseksi
 • Jatkolataukset myös R-kioskeilta, Linkki-linja-autoista ja nettipalvelusta

Opiskelijan Waltti-matkakorttia ei voi hankkia nettipalvelun kautta kautta. Opiskelijan matkakortin hankinnan yhteydessä asiakkaan henkilöllisyys sekä opiskelijalipun ostamiseen oikeuttavat todistukset tarkastetaan Linkki-palvelupisteessä. Lisälataaminen onnistuu kaikissa Waltti-lipunmyyntipaikoissa. Lippulatauksen yhteydessä on varauduttava pyydettäessä esittämään voimassa oleva opiskelutodistus.

Opiskelijan arvolippu on aina henkilökohtainen.

Kela-koulumatkatukilippu

Kela-koulumatkatukilippu on korttimuotoinen 30 vuorokauden kausilippu, joka matkustusehdot ovat samat kuin normaalisti myytävällä Waltti-kausilipulla. Kela-koulumatkatukilippua myydään vain 2. asteen opiskelijoille. Lipun myöntämisperusteet on määritetty koulumatkatukea koskevassa laissa ja asetuksessa, lisätietoa www.kela.fi/koulumatkatuki.

Syksystä 2018 alkaen Kela-koulumatkatuetun lipun hankintaan tarvitaan aina Kelan ostotodistuslomake (=Koulumatkalippujen ostotodistus Matkahuoltoa ja Waltti-liikennettä varten). Lomakkeen saat oppilaitoksesi opintotoimistosta, kun sinulla on koulumatkatukioikeus.

Kela-koulumatkatukilipun hinta opiskelijalle on aina 43 euroa. Lipun voit hankkia ostotodistuksen esittämällä vain Linkki-palvelupisteestä. Jatkolataukset onnistuvat myös R-kioskeilla ja linja-autoissa.

Jos käytät koulumatkoihin pääasiassa muita kuin Waltti-liikenteen linjoja, Kela-koulumatkatukilipuksi kannattaa valita Matkahuollon lipputuote.

Opiskelu-oikeuden päättyminen

Kun matkakortin omistajan opiskelu päättyy, matkakortin asiakasryhmä pitää käydä palvelupisteessä vaihtamassa opiskelijasta aikuiseksi. Ennen vaihtoa matkakortille ei ovoi ladata uutta kausilippua. Arvoa voi kortille ladata, mutta veloitus arvolipulta tehdään aina asiakkaan oikean asiakasryhmän mukaisena:

 • 25 vuotta täyttänyt henkilö: opinto-oikeuden päättymisen jälkeen veloitus tehdään aikuisen ikäryhmän mukaisena.
 • 17-24-vuotias henkilö: opinto-oikeuden päättymisen jälkeen veloitus tehdään nuorisoikäryhmän mukaisena.

Lapset ja nuoret

Lasten Waltti-matkakorttipohjaisilla lipputuotteilla voivat matkustaa Waltti-liikenteessä alle 17-vuotiaat, nuorisolipulla kaikki 17-24-vuotiaat. Kuljettaja voi pyytää todistamaan matkustajan iän.

Lasten ikäryhmään kuuluvien etuudet

 • Alle 7-vuotias lapsi voi matkustaa ilmaiseksi maksavan asiakkaan seurassa. Yhtä maksavaa asiakasta kohden voi maksutta kulkea mukana enintään kaksi 0-6-vuotiasta lasta. Maksavaksi asiakkaaksi lasketaan myös lastenvaunuetuuden aikaan klo 9.00-14.00 lastenvaunujen kanssa matkustava henkilö. Maksavaksi asiakkaaksi ei lasketa maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettuja, perusopetuksen oppilaita, joiden matkat maksaa koulu.
 • Lastenvaunuetuus oikeuttaa lastenvaunuissa tai -rattaissa pientä, alle 4-vuotiasta lasta kuljettavan henkilön matkustamaan maksutta päivittäin klo 9.00-14.00. Vaunuissa kuljetettavan lapsen lisäksi vaunuja työntävän henkilön kanssa voi maksutta matkustaa toinenkin 0-6-vuotias lapsi. Jos lapsia on mukana useampia, kolmannesta, neljännestä jne. peritään normaali lastenlipun hinta. Lue tarkemmat lastenvaunuetuuden hyödyntämisen ehdot kohdasta "Maksuttomaan matkustamiseen oikeutetut ryhmät".

Ikäryhmän vaihtuminen

Kun matkakortin käyttäjä siirtyy lasten ikäryhmästä nuorisolipun käyttäjäksi tai nuorten ikäryhmästä aikuiseksi, matkakortin asiakasryhmä tulee käydä palvelupisteessä vaihtamassa.

Ennen vaihtoa matkakortille ei voi ladata uutta kausilippua. Arvoa voi kortille ladata, mutta veloitus arvolipulta tehdään aina asiakkaan oikean ikäryhmän mukaisena.

Seniorit

65 vuotta täyttäneet voivat hankkia matkustamista varten korttimuotoisen arvolipun ja ladata sille rahaa. Arvolipulla matkustaminen on senioreille normaalia edullisempaa päivittäin kello 9.00-14.00 (katso lippuhinnat täältä). Alennusajan ulkopuolisina aikoina seniorilippu toimii kuten vastaava aikuisen ikäryhmän arvolippu. Seniorin arvolipun voi ostaa ainoastaan henkilö-, ei haltijakohtaisena.

Edut ovat voimassa Jyväskylän paikallis- ja seutuliikenteen Waltti-liikenteen linjoilla, tarkista kelpoisuudet täältä. Linkki-paikallisliikenteessä ei ole käytössä eläkeläisalennuksia lipputuotteista.

Sotaveteraanit ja -invalidit

Sotiemme veteraanit ja sotainvalidit saavat halutessaan Waltti-kortin, jolla matkustavat ilmaiseksi Waltti-liikenteessä.

Matkustusoikeuden ja maksuttoman Waltti-matkakortin saa käyttöönsä asioimalla Linkki-palvelupisteessä ja esittämällä tarvittavat veteraanitunnukset tai sotainvaliditodistukset. Myös oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä asiakirjasta kelpaa tunnuksena tai todistuksena. Matkakortti on voimassa vuoden kerrallaan. Etu on henkilökohtainen, joten myös henkilöllisyystodistus kannattaa lipunnoutoreissulla varautua esittämään.

Ilmaisiin matkoihin oikeuttava veteraanitunnus voi olla

 • Sotilaspassin RINTAMASOTILAS-leima,
 • Erillinen rintamapalvelutunnus tai -todistus
 • Kuvallinen R- tai MR-tunnuksellinen Kela-kortti

Sotainvalideilla todistukseksi käy

 • Sotainvalidien veljesliiton jäsenkortti tai
 • Valtionneuvoston päätös sotavammasta.

Matkustusohjeita

Maksaminen linja-autoissa

Matkan maksuvälineenä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen autoissa käy joko Waltti-kortti tai käteinen raha. Myös mobiililippu on käytössä.

Linja-autoissa myydään käteisellä kertalippuja ja ladataan kausi- sekä arvolippuja. Osta kertamatkalippusi kuljettajalta mieluiten tasarahalla tai enintään 20 euron setelillä. Käteisellä rahalla on autoissa mahdollista ladata joko 30 päivän kausilippuja tai arvolippuja enintään 50 eurolla (arvolippuostot vain tasakymppeinä, varaa tasaraha). Rajoitukset ovat käytössä turvallisuussyistä sekä sen varmistamiseksi, että käteisellä maksaville asiakkaalle järjestyy vaihtorahaa.

Vaunu- ja ratasmatkustajat Linkissä

Nouse autoon aina keskiovesta. Työnnä lastenvaunut tai -rattaat sisään menosuunta edellä ja pysäköi ne auton keskiosaan vaunuille ja rattaille varattuun tilaan. Lapsen ei tarvitse istua rattaissa matkan aikana, mutta aikuisen on huolehdittava omalta osaltaan lapsesta ja vaunuista matkan ajan.

Vaunut tai rattaat sijoitetaan auton keskiosaan, mielellään vaunujen oikea kylki kulkusuuntaan päin. Vaunujen sijoittelussa on hyvä ottaa huomioon muiden lastenvaunumatkustajien lisäksi toiset matkustajat, esimerkiksi rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjät. Vaunujen pyörät pitää lukita matkan ajaksi. Jos lapsi on vaunuissa matkustamisen ajan, aikuisen oltava vierellä ja varmistettava vaunujen paikallaan pysyminen. Pyri ennakoimaan Linkin jarrutustilanteet. Ethän jätä vaunuja tai lasta keskisillalle ilman aikuisen valvontaa, kun auto on liikkeessä!

Lastenvaunuíssa tai rattaissa pientä, alle 4-vuotiasta lasta kuljettava henkilö matkustaa maksutta päiväsaikaan kello 9.00-14.00. Muulloin vaunujen tai rattaiden kanssa matkustavalta peritään matkasta normaali lippuhinta.

Poistuessasi autosta käytä vaunuille tarkoitettua pysähtymispainiketta, jos autossa sellainen on. Turvallisimmin jäät kyydistä niin, että poistut ensin itse keskiovesta ulos ja vedät työntöaisasta vaunut tai rattaat perässäsi pois autosta.

Lemmikki linkkimatkustajana

Tavallisia ja vaarattomia lemmikkieläimiä voi kuljettaa autoissa matkustajan mukana ja vastuulla, mikäli tilaa on. Lemmikin matkasta ei peritä erillistä maksua. Kuljettaja voi kuitenkin evätä lemmikiltä pääsyn autoon, jos auto on täysi, kyydissä on jo lemmikkieläimiä tai kyydissä on jo matkustaja, joka allergian tai muun vastaavan syyn vuoksi vastustaa lemmikin kyytiin ottamista.

Lemmikin kanssa matkustava on vastuussa siitä, että eläin ei häiritse muita matkustajia tai matkantekoa. Pidä lemmikki kytkettynä koko matkan ajan ja istuta sitä matkan ajan joko sylissä tai lattialla, ei penkeillä. Kun matkustat lemmikkisi kanssa, varaudu myös vastaamaan sen autossa mahdollisesti aiheuttamista sotkuista. Poliisikoirilla sekä opas- ja avustajakoirilla tai sellaisiksi koulutettavilla koirilla on Linkkiin aina vapaa pääsy.

Polkupyörän kuljettaminen Linkissä

Polkupyörä on mahdollista ottaa Linkin kyytiin, jos sen kuljettamiseen on tilaa auton keskiosan syvennyksessä.

Polkupyörän kuljettaminen autossa maksaa 1,50 euroa, maksun voi suorittaa ainoastaan käteisellä rahalla (ei arvolipulle ladatulla arvolla). Polkupyörämaksua ei peritä taittopyörästä, jos se kulkee matkustajan mukana kokoon taitettuna.

Pyörätuolin kanssa Linkissä

Pyörätuolilla matkustaminen onnistuu käytännössä kaikissa kaupunkiliikenteen vihreissä autoissa. Sekä pyörätuolimatkustajan että hänen avustajansa matkat ovat maksuttomia.

Edut ovat voimassa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjoilla 1-13 ja 14-42 (ei seutuliikennelinjoilla, esim. 13M). Sähköpyörätuolimatkustamisen mahdollistava, alas laskettava pyörätuoliramppi löytyy uusista liikenteessä olevista autoista. Matkustajan ja sähköpyörätuolin paino ei kuitenkaan saa ylittää 350 kiloa (VDL-merkkiset autot) tai 300 kiloa (Scania-merkkiset autot).

Liikennöitsijä kierrättää autoja eri linjoilla, joten vuoroa ajavien autojen varustelu ei valitettavasti ole ennakolta ilmoitettavissa.

Pyörätuolin ja rollaattorin kanssa matkustamiseen on hyvät puitteet myös Linkki-VIP-palveluliikenteessä. Pyörätuolimatkustajan ja avustajan maksuttomat matkat eivät kuitenkaan koske Linkki-VIP -liikennettä.

Matkatavarat

Linkkimatkustajilta ei peritä erillisiä matkatavaramaksuja. Laukkua voi kuljettaa joko sylissä tai lattialla. Penkit on varattu vain ihmisille.

Myös muita isoja matkatavaroita on autossa mahdollista kuljettaa, mutta kuljettaja harkitsee tapauskohtaisesti, mahtuvatko ne mukaan. Lastenvaunujen kanssa kuljetaan autoon keskiovesta ja niiden kanssa matkustetaan yksinomaan auton keskisillalla.

Matkustajan tehtävänä on huolehtia autoon tuomastaan tavarasta. Muistathan, että palavien nesteiden, räjähdysaineiden ja muiden vaarallisten aineiden (esim. kaasupullojen) kuljettaminen autossa on turvallisuussyistä ehdottoman kiellettyä!