Jyväskylä liikuttaa

Jyväskyläläiset ovat aktiivisia liikkujia. Kolmasosa aikuisväestöstä liikkuu vähintään 4-6 kertaa viikossa. Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia omaan terveyteen ja hyvinvointiin.

Arkiliikunnalla saa hyvän olon, joka auttaa jaksamaan. Virkeys, hyvinvointi ja fyysinen kunto paranevat, ja ulkoilmassa kokee ja näkee enemmän kuin ratin takana. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen osana arkirutiineja on tutkitusti tehokkain keino lisätä kansalaisten fyysistä aktiivisuutta ja lisätä hyvinvointia. Jyväskylässä onkin 500 km hiihtolatuja, kuntoratoja ja -polkuja.

Liikkuva koulu ja uudistuneen opetussuunnitelman mahdollisuudet tarjoavat perusopetusikäisille liikuntaa ja toiminnallisuutta koulupäivän aikana. Jyväskylän kaupungille myönnettiin vuoden 2018 valtakunnallinen Liikkuva koulu -pääpalkinto esimerkillisestä työstä koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamisesta. Oppimisutopia-videolla Keski-Palokan koulun oppilaat näyttävät, miten koulupäivän aikana liikutaan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Jyväskylän Liikkuva koulu & toiminnallinen koulupäivä, videon toteutus Joni Rikman

Visit Jyväskylä haastaa matkailijat ja seudun omat asukkaat liikkumaan Jyväskylän tunnetuissa ja arvostetuissa liikunta- ja virkistyskohteissa. Tyyli on vapaa ja hengästyminen sallittua.

Lisää liikuntahaasteita Visit Jyväskylän -sivuilla - testaa, kestääkö kuntosi Jyväskylän!

Jyväskylä liikkeessä | Jyväskylä on the move, by ArtLeak
Elixir TV - treenimatka Jyväskylään!

Rantaraitti - Suomen suurin ulkokuntosali

Jyväskylän rantaraitista rakennetaan Suomen suurinta ulkokuntosalia. Raitin varrelle muodostuu kattava tarjonta liikuntapaikkoja, kuntoilupysäkkejä ja -välineistöä monipuoliseen harjoitteluun. Rantaraitti on myös suosittu kevyen liikenteen väylä kaupunginosista keskustaan.

Rantaraitin esite (pdf)

Jyväskylä - fiksujen arkiliikkujien kaupunki

Jyväskylän kaupunki kannustaa kulkemaan fiksusti. Haluamme, että jatkossa yhä suurempi osa jyväskyläläisistä tekee matkansa fiksusti - kävellen, pyörällä, linja-autolla tai vaikkapa yhteiskäyttöautolla.
Fiksusti liikkeellä

Kehä Vihreä - kaupunkia syleilevä keskuspuisto

Tervetuloa Kehä Vihreälle, Jyväskylän keskustaa kehystävien viher- ja virkistysalueiden kokonaisuudelle. Kehä Vihreä on uudenlainen keskuspuisto, jossa kehämäinen muoto tuo viheralueiden virkistys- ja liikkumismahdollisuudet lähelle kaikkia kaupunkilaisia. Monimuotoinen Kehä Vihreä on tarkoitettu niin ulkoiluun, luontoretkiin, tekemiseen, oleskeluun ja vaikkapa leikkimiseen.

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu ajattelee asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Jyväskylän kaupunki sai valtakunnallisen Vuoden 2018 Liikkuva koulu -pääpalkinnon esimerkillisestä työstä koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamisesta.

Jyväskylän perusopetuksen kaikki koulut ovat mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu –hankkeessa, jossa liikunnallisia toimintoja tuodaan opetuksen tueksi oppi- ja välitunneille sekä koulupäivän jälkeiseen aikaan. Tavoitteena on, että jokainen oppilas liikkuisi koulupäivän aikana yhden tunnin.

Liikkuvan koulun toiminnassa keskeistä on, että oppilaat istuvat vähemmän ja liikkuvat enemmän. Oppitunneilla hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä, välitunneilla on mahdollista liikkua omatoimisesti tai ohjatusti ja koulumatkat tehdään omin lihasvoimin. Liikkuva koulu on välituntiliikuntaa, koulun kerhoja sekä koulun liikuntatilojen ja –välineiden monipuolista hyödyntämistä, ohjatusti tai itsenäisti liikkuen. Koulujen alueellinen yhteistyö tuo lisää liikuntavaihtoehtoja ja tasa-arvioista oppilaiden liikuntamahdollisuuksia.

Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää oman toiminnan näkökulmasta. Oppilaat pääsevät mukaan suunnittelemaan, päättämään ja toteuttamaan uusia liikkumisen mahdollisuuksia. Liikkuva koulu -toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella.

Toiminnallisuus oppitunneilla

Kun oppitunnille tuodaan liikkumista ja toiminnallisuutta se voi olla esimerkiksi äidinkielen sijamuotojen tai kertotaulun harjoittelua hyppyruudun avulla.  Riimitys, kuuntelu ja muiden oppilaiden kanssa yhdessä toteutettu toiminta syventävät teorian pohjalta opittua asiaa. Oppitunteja voidaan myös tauottaa pelaamalla erilaisia taukoliikuntatehtäviä tai nostaa vaikka tuolit pulpetille ja jatkaa tehtävien tekemistä seisaaltaan. Toiminnallisessa oppimisessa voidaan hyödyntää myös tietoteknisiä sovelluksia. QR-koodien taakse voidaan piilottaa tunnin teemoja tai hyödyntää taukoliikuntapelejä tarjoavia sovelluksia.  

Välitunneilla koulun liikuntasali ja -välineet ovat oppilaiden käytössä. Ohjattua toimintaa ideoivat ja organisoivat oppilaista koulutetut Liikkuvaksit

Kerhotoiminta koulupäivän jälkeen

Koulun kerhotoiminta tarjoaa mahdollisuuden maksuttomaan harrastamiseen koulupäivän jälkeen.  Kaiken ikäisille koululaisille tarjolla olevien kerhojen lisäksi on kohdennettua toimintaa erityisryhmille. Jyväskylän koulut tekevät yhteistyötä myös paikallisten urheiluseurojen kanssa. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat saavat Sportti-kortit, joilla pääsee kolme kertaa maksutta kokeilemaan jotain urheiluharrastusta.