Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Ohjeet virkistyskalastus- ja katiskaluvan ostajalle vuonna 2022

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen hoidossa oleviin virkistyskalastusvesiin istutetaan kesän aikana toistoistutuksin 
pyyntikokoisia kirjolohia. Luonnonkalakantojen turvaamiseksi kalastusta säädellään saaliskalojen ala- ja ylämittasäädösten 
sekä päiväkiintiöiden avulla.

Virkistyskalastuslupa

Vesialueilla kalastavalla oltava asianmukainen henkilökohtainen virkistyskalastuslupa, joka on voimassa 
myyntivuonna erikseen määrätystä ajankohdasta alkaen avovesikauden loppuun. 
Kullekin järvelle myydään oma virkistyskalastuslupansa. Lisäksi on myytävänä Tuomiojärvelle ja Köhniönjärvelle oikeuttava yleislupa.

Katso ohjeet virkistyskalastuslupien ostamiseen Virkistyskalastus-sivuilta.

Katiskalupa

Yksi lupa oikeuttaa yhden katiskan käyttöön. Katiskalla kalastaminen on sallittua vain Tuomiojärvellä. 
Lupa on henkilökohtainen ja voimassa myyntivuoden loppuun saakka. 1.4.2012 muuttuneen kalastuslain mukaan pyydykset on
merkittävä näkyvällä koholla, pyydysmerkillä ja kalastajan yhteystiedoilla (Nimi + puhelinnumero). Lisäksi on käytettävä uppoavaa narua.

Katso ohjeet katiskalupien ostamiseen Virkistyskalastus-sivuilta.

Rauhoitusalueet

Kalastusalueen järviin laskevat ja niistä lähtevät purot ja joet on rauhoitettu kaikelta kalastukselta. 
Samoin kalastus on kielletty virkistyskalastusluvan kartassa kääntöpuolella luetelluilla rauhoitusalueilla, jotka on merkitty myös vesistöön.

Virkistyskalastusvälineet

Virkistyskalastusluvan lunastanut saa kalastaessaan käyttää yhtä siimaa, jossa saa olla kaksi viehettä tai 
vaihtoehtoisesti yksi viehe ja yksi lisäkoukku. Tuomiojärvellä kalastettaessa saa kuitenkin käyttää kahta siimaa. 
Kalastuksessa käytettävien siimojen on oltava käden ulottuvilla. 
Iskukoukulla, atraimella, harppuunalla, haavilla tai harrilaudalla kalastaminen on kielletty, katiska on ainoa sallittu passiivinen pyyntiväline.
Istutettujen kalojen ruokinta on kielletty.

Mato-onginta ja pilkintä

Mato-onginnassa ja pilkinnässä ei tarvitse virkistyskalastuslupaa. 
Onkimisena pidetään sellaista kalastusta, jota harjoitetaan vavalla ilman heittokalastukseen soveltuvaa kelaa 
ja jossa vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden ulottuvilla eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho tai
muu keinotekoinen laite.
Pilkkimisenä pidetään kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen 
tai lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen.

Rajoitukset

Kalastajakohtainen kiintiö on kaksi (2) kuhaa (alamitta on 45 cm) ja kaksi (2) lohikalaa vuorokaudessa. 
Lisäksi suositellaan vapautettavan yli 65 cm kuhat, yli 90 cm hauet ja yli 40 cm ahvenet. 1.4.2012 voimaan tulleen lain mukaan 
kaikki alamittaiset kalat on vapautettava. 
Virkistyskalastusluvan haltijalla voi olla kerrallaan yksi (1) voimassaoleva lupa/järvi. 
Useamman katiskaluvan omistaminen ei kasvata päiväkohtaista saaliskiintiötä.

Yleiset rajoitukset

Yleisillä uimarannoilla sekä niillä olevilla laitureilla kalastaminen on kielletty. 
Köhniönjärvellä kalastaminen on sallittu ainoastaan rannalta, Tuomiojärvellä veneen käyttö kalastamiseen on sallittu. 
Kalavesillä liikkuvien on muistettava, ettei roskia, kaloja eikä kalanperkausjätteitä heitetä maastoon vaan vesialueet ja rannat 
pidetään puhtaina ja siisteinä.

Kalastuksen vartiointi

Virkistyskalastusluvan haltija on velvollinen esittämään kalastuslupansa ja todistamaan henkilöllisyytensä 
Jyväskylän kaupungin kalastuksenvalvojille.

Muuta huomioitavaa

Valtion kalastuskortti on lain mukaan oltava jokaisella 18–64 -vuotiaalla henkilöllä, joka harjoittaa muuta kalastusta 
kuin onkimista ja pilkkimistä. Tarvittaessa henkilön on pystyttävä todistamaan ikänsä. Saaliiksi otetut kalat on lopetettava välittömästi.

Virkistyskalastustoimintaa koskevat tiedustelut ja huomautukset

Liikuntapalvelut, Jyväskylän kaupunki
Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä 
p. 050 588 2424 palveluesimies Markku Kautto
p.014 569 4257 liikuntainfo.

Asiasanat:  
kalastus
ulkoilu