Voimaa Vanhuuteen -ohjelma

Kävely kevyemmäksi kotijumppaohjeet

Lataa tästä maksutta Ikäinstituutin kuvallinen Kävely kevyemmäksi kotijumppaohje.

Kävely kevyemmäksi kotijumppavideo YouTubessa

Tutustu myös

Ikäinstituutti

Voimaa Vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

 

Voimaa vanhuuteen -kärkihankkeen loppuraportti

Tutustu vuosien 2017-2018 Voimaa vanhuuteen -kärkihankkeen loppuraporttiin 

Tutustu ikäinstituutin mentorointiohjelmaan

Ota yhteyttä

Lotta Lepoaho, senioriliikunnan vastaava liikunnanohjaaja 
p. 014 266 4276, lotta.lepoaho[a]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan vuosille 2019-2021. Jyväskylä on yksi 18:sta Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuonna 2019 aloittavasta kunnasta.

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikunta kohdennetaan vielä kotona itsenäisesti asuville iäkkäille (75+), joiden toimintakyky on jossain määrin heikentynyt.

Jyväskylä oli mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi – ja tavaksi kärkihankkeessa vuosina 2017-2018, mikä selkeästi innosti eri toimijoita yhteiseen kehittämistyöhön. Nyt eri toimijoilla on yhteinen ja aito halu kehittää iäkkäiden liikunnanpalveluketjua poikkisektoraalisesti sekä asettaa toiminnan kehittämiselle selkeät yhteiset tavoitteet.

Mentorointiohjelman mukaiseen kehittämistyöhön Jyväskylässä on sitoutunut laajasti eri toimijoita, kuten Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, perusturvan toimiala, kulttuuri-ja liikuntapalvelut, kansalaisopisto, Jyväskylän seurakunta, Keski-Suomen liikunta ry sekä paikalliset eri järjestöt ja yhdistykset. Yhtenä suurena tavoitteena on kaatumisten ennaltaehkäisymallin jalkauttaminen systemaattiseksi toimintamalliksi ja kaatumisia ennaltaehkäisevän liikuntapolun luominen. Ohjelmaa koordinoi Jyväskylän liikuntapalvelut.

Voimaa vanhuuteen ohjelman logo

Voimaa vanhuuteen -kärkihankkeen loppuraportti

Tutustu vuosien 2017-2018 Voimaa vanhuuteen -kärkihankkeen loppuraporttiin 

Tutustu ikäinstituutin mentorointiohjelmaan

Ota yhteyttä

Lotta Lepoaho, senioriliikunnan vastaava liikunnanohjaaja 
p. 014 266 4276, lotta.lepoaho[a]jyvaskyla.fi

Asiasanat: