Ohjattua senioriliikuntaa

Lisätietoja

Lotta Lepoaho
Vastaava liikunnanohjaaja, senioriliikunta
p. 014 266 4276, lotta.lepoaho[at]jyvaskyla.fi

Vesijumpista kuntoa nivelystävällisesti

Iäkkäillä on mahdollisuus valita omalle toimintakyvylle sopiva ryhmä kevennetyistä tai iäkkäille suunnatuista vesijumpista AaltoAlvarissa ja uimahalli Wellamossa. Osaan ryhmistä on ennakkoilmoittautuminen. Iäkkäät henkilöt voivat osallistua myös aikuisten liikunnan kohdassa oleviin eri vesiliikuntaryhmiin. Aikuisten osiosta löytyy myös pitkäaikaissairaille suunnatut ryhmät mm. Sydänvesijumppa sekä tuki- ja liikuntaelinoireisille tarkoitetut tule -vesijumpat.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut järjestää eri kaupunginosista maksuttomia uimahallikuljetuksia AaltoAlvariin ja Wellamoon. Lisätietoja uimahallikuljetuksista.

Lihasvoimaa seniorikuntosalilta

Säännöllisellä ja oikein suunnitellulla kuntosaliharjoittelulla on monia edullisia vaikutuksia ikääntyneen ihmisen toimintakykyyn. Arkielämän kannalta tärkeimpiä ovat lihasvoiman
ja -kestävyyden lisääntymisen lisäksi parantunut tasapaino, luiden lujuus ja päivittäisten toimintojen vähäisempi kuormittavuus.

Ohjattu harjoittelu seniorikuntosalilla on tehokasta, mutta turvallista myös ikääntyneille. Harjoittelun tuloksellisuutta seurataan toimintakykymittauksilla. Kuntosaliharjoitteluun yhdistetään myös tasapainoharjoittelua.

Seniorikuntosalilla harjoittelu edellyttää kykyä liikkua itsenäisesti tai apuvälineillä. Suositeltavaa on neuvotella oman lääkärin kanssa ennen kuntosaliharjoittelun aloittamista.

Seniorikuntosalitoimintaa on liikuntapalveluiden toimipaikoissa eri puolilla kaupunkia. Harjoitella voi omatoimisesti tai erilaisissa ryhmissä. 

Senioreiden saliliikunta

Saliliikunnassa tarjolla on

  • tasapaino- ja voimajumppaa kevennettynä toimintakyvyltään heikommille
  • tasapaino- ja voimajumppaa niille joiden toimintakyky on lievästi alentunut
  • senioritanssia, joka on piiritanssin ja tanhun välimuoto, missä myös käytetään seuratansseja.

Kaikissa saliliikunnan ryhmissä harjoitetaan lihasvoimaa ja liikkuvuutta sekä tasapainoa.