Seurat ja yhdistykset

Koronapandemian vaikutukset liikuntapalveluihin

Koronaviruksen vaikutukset liikuntapalveluihin

Vähävaraisten perheiden liikuntaharrastamista tukeva hanke 

Tutustu vähävaraisten lasten ja nuorten seuraharrastamista tukevaan hankkeeseen ja hae mukaan Liikuntapalvelujen hankkeet -sivun kautta.

Seurafoorumi

21.4.2020 järjestetyn Seurafoorumin muistio / Koronatilanteen vaikutukset paikallisiin seuroihin

4.3.2020 järjestetyn Seurafoorumin muistio / Info Hipps2020-hankkeesta

29.1.2020 järjestetyn Seurafoorumin muistio

Hippos2020-hankkeen tilannekuva ja jatkotoimenpiteet -esitys tiistaina 21.5.2019

27.3.2019 järjestetyn Seurafoorumin muistio

Liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arviointi

Tutustu keväällä 2019 valmistuneeseen Liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arviointiin

Järjestökirjeet

Järjestökirje 01/2019

Järjestökirje 02/2019

Lisätietoja 

Anna-Leena Sahindal, suunnittelupäällikkö 
p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylässä on hyvä harrastaa yli 70 eri lajia noin 220 liikuntaseurassa. Jyväskyläläisistä aikuisista liikuntaseuroihin kuuluu lähes viidennes ja lapsista ja nuorista kaksi kolmasosaa. Liikuntaseura onkin tärkein lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen mahdollistaja. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta tukee liikuntaseurojen työtä luomalla edellytykset harjoittelulle, suunnittelemalla ja ylläpitämällä liikuntalaitoksia sekä myöntämällä toiminta-avustuksia.

Jyväskylän liikuntatoiminnan perinteeseen kuuluu laaja verkottunut yhteistoiminta useiden liikunta-alan toimijoiden kesken. Keskeisimpiä liikunnan toimijoita ja kaupungin yhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Keski-Suomen Urheiluakatemia ja Keski-Suomen Liikunta ry.

Jyväskylässä sijaitsee myös Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri ry:n toimisto SPL/Keski-Suomi.

Seurafoorumi

Seurafoorumi on liikuntaseurojen ja kaupungin liikuntapalveluiden yhteistyöelin, jossa käsitellään ajankohtaisia teemoja tarkoituksena kehittää kunnan liikuntaelämää avoimessa vuoropuhelussa. Seurafoorumi kutsutaan koolle noin kahdesti vuodessa.

Jyväskylässä liikuntaseurojen ja kaupungin yhteistyön toiminta- ja kehitysmuotona ovat 1980-luvulta lähtien olleet seurainfot sekä eri aiheiden perusteella muodostetut tapaamiset. Ne ovat muodostaneet keskinäisen kanssakäymisen perustan. 1990-luvun lopulta alkaen yleisistä seuratilaisuuksista on käytetty nimitystä seurafoorumi kaupungissa yleisesti toteutettujen foorumikokousten mallin mukaisesti.

Entisessä Jyväskylän maalaiskunnassa seurafoorumi on kokoontunut vuodesta 2002 lähtien Semaforin nimellä. Tämän lisäksi kaupungin yhteistoiminnan peruspilareihin ovat kuuluneet käyttäjäneuvottelut (ns. käyttäjädemokratia), joissa käsitellään erilaisia käytännön kysymyksiä kuten tilavuorojen jakoa sekä seurojen yhteistoimintaa.

Järjestökirjeet

Järjestökirje 01/2019

Järjestökirje 02/2019

Lisätietoja 

Anna-Leena Sahindal, suunnittelupäällikkö 
p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[at]jyvaskyla.fi