Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaksi ihmistä hiihtää järven jäällä. Kuva Mervi Robert
Pääsisältö

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiselle, tuottamiselle ja tekemiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Niiden avulla voidaan myös tukea harrastamisen mahdollisuuksia ja vähentää yksinäisyyttä. Avustukset edistävät lasten ja nuorten liikuntaa ja luovat mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen.

Hakuajat ja hakeminen

Toiminta- ja kohdeavustusten hakuaika oli 3.1.-31.1.2022. 

Avustusten 2. hakuaika on auki 31.8.2022 klo 15:00 saakka. Haettavana kohdeavustukset.

Jos avustusmäärärahaa jää kevään hausta jäljelle, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00. Kohdeavustushakemukset on jätettävä ennen ko. kohteen toteutumista. Jälkijättöisesti jätettyihin hakemuksiin avustusta ei myönnetä.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella avustus- ja tilavarausjärjestelmässä, johon tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kun haet ensimäisen kerran avustusta yhdistyksen yhteyshenkilönä, sinun on tehtävä käyttöoikeukisen laajennus yhdistyksen edustajaksi. Hakemus suositellaan tekemään tietokoneella, sillä mobiililaitteilla avustusjärjestelmä ei välttämättä toimi moitteettomasti.

> Timmi avustusjärjestelmä (sähköinen lomake auki hakuaikoina)

Yleiset avustusperiaatteet

 • Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina ja niistä päätetään kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa.
 • Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia.
 • Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, vakiintuneisuus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet.
 • Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.

Avustuskriteerit

 1. Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä
 2. Hakijan tulee olla oikeushenkilö tai täysi-ikäinen henkilö
 3. Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
 4. Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 5. Hakemus voidaan siirtää käsiteltäväksi toiseen, hakemuksen sisällön kannalta tarkoituksenmukaisempaan avustuskategoriaan.
 6. Jos hakija saa kapungilta muuta subventioita tai avustusta, se voidaan ottaa huomioon avustusta myönnettäessä.
 7. Sivistyspalvelujen avustuksissa toiminta-avustus myönnetään yhdistykselle vain yhdestä avustuskategoriasta (joko kansalaistoiminta, kulttuuri, liikunta tai nuoriso).
 8. Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin', hankkeisiin tai kuluihin.
 9. Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
 10. Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 11. Avustuksen myöntäjällä on tarvittaessa oikeus tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
 12. Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Jyväskylän tapahtuma- ja harrastekalenteriin.
 13. Jyväskylän kaupunki on mainittava tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä, kun kaupunki on mukana toiminnan rahoittajana.

Avustuksia ei myönnetä

 1. Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai toimijoille, joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 2. Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 3. Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 4. Toimeentuloon kohdentuvina työskentelyapurahoina
 5. Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 6. Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöihin
 7. Opinto- ja virkistysmatkoihin, pääsääntöisesti avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 8. Alkoholikustannuksiin 
 9. Elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin
 10. Kaupungin tuottamiin omiin palveluihin
 11. Uskonnolliseen tai puoluepoliittiseen toimintaan, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustuksen myöntämiselle
 12. Toimintaan, joka on ristiriidassa kaupungin noudattamien arvojen kanssa. Avustus ei voi kohdentua epäeettiseen tai lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen

Toiminta-avustukset

 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta sen jälkeen, kun se on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä vähintään yhden kokonaisen toimintakauden.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen sekä maksatuspyyntölomakkeen, joka on lähetetty avustuspäätöksen liitteenä.

Toiminta-avustusten liitteiden viimeinen palautuspäivä on 31.5. tai sitä seuraava arkipäivä, avustusten viimeinen maksupäivä on kesäkuun lopussa. Mikäli avustuksen saaja ei ole hakenut avustusta maksuun toukokuun loppuun mennessä, avustusta ei makseta, vaan määräraha palautuu uudelleen jaettavaksi elokuun kohdeavustusten hakuun.

Kohdeavustukset

Hakuaika on tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
Jos avustusmäärärahoja jää jäljelle lautakunnassa maaliskuussa tehtyjen avustuspäätösten jälkeen, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.

 • Liikunnan kohdeavustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset.
 • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
 • Hakemuksen liitteinä pitää olla avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole ilmoitettu varsinaisessa hakemuksessa.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta. Tiliselvityslomake on lähetetty avustuspäätöksen liitteenä.

Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.

Ajankohtaista

Vuoden 2022 avustusten 2. hakuaika on auki 31.8.2022 klo 15:00 saakka. Haettavana kohdeavustukset.

Timmi-avustusjärjestelmä  (sähköinen hakulomake)

Lomakkeet:

Katso myös

Jyväskylän kaupungin avustukset

Lisätietoja liikunta-avustuksista

suunnittelupäällikkö Eeva Simula
p. 040 820 8899, eeva.simula[a]jyvaskyla.fi

varaussuunnittelija Anu Torm
p. 050 465 2606, anu.torm[a]jyvaskyla.fi

 

Asiasanat:  
avustus
liikunta
kohdeavustus
toiminta-avustus