Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pyöräilijöitä temppuilemassa trialhallissa. Kuva Ilkka Rekilä
Pääsisältö

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiselle, tuottamiselle ja tekemiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Niiden avulla voidaan myös tukea harrastamisen mahdollisuuksia ja vähentää yksinäisyyttä. Avustukset edistävät lasten ja nuorten liikuntaa ja luovat mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen.

Yksityisten liikuntatilojen avustus liikunta- ja urheiluseuroille

Hakuaika 1.3.-31.3.2023

Tila-avustus on tarkoitettu sellaiselle Jyväskylään rekisteröidylle liikunta- ja urheiluseuroille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille

 • joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta,
 • joiden jäsenmäärä on vähintään 50,
 • jotka ovat toimineet rekisteröityneenä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan,
 • joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys.

Tukea eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt.

Avustusta voidaan hakea sellaisen liikuntapaikan käytöstä, jota Jyväskylän kaupunki ei voi tarjota, joka sijaitsee Jyväskylän kaupungin alueella ja joka on lajiharjoitteluun soveltuva erikoistila. Tilassa tulee olla voimassa oleva vuokrasopimus avustusvuodelle 2023.

Avustusta myönnetään liikuntatoimintaan tarkoitetun tilan vuokraan. Avustusta ei myönnetä yksityisistä liikuntalaitoksista varattujen harjoitusvuorojen eikä toimistotilan vuokraan.

Hakemukseen vaadittavat liitteet:

 • vuokratun tilan tiedot (esim. kopio vuokrasopimuksesta)
 • edellisen vuoden tilavuokrat (tositejäljennökset vuonna 2022 aiheutuneista tilojen vuokrakustannuksista)
 • edellisen vuoden lämmityskulut (tositejäljennökset vuonna 2022 aiheutuneista tilojen lämmityskustannuksista)
 • edellisen vuoden mahdolliset ulkopuolisille vuokraamisesta saadut vuokratulot
 • harjoitustuntimäärät erillisenä taulukkona (katso harjoitusvuorojen kriteerit)

Harjoitusvuorojen kriteerit:

 • avustushakemukseen lasketaan mukaan säännölliset ohjatut harjoitustunnit, jossa on mukana vähintään 4 aktiiviharrastajaa sekä ohjaaja/valmentaja
 • harjoitustunnit eriteltynä aikuisten, alle 18-vuotiaiden sekä soveltavan liikunnan ryhmien osalta
 • kilpailut ja ottelut eivät kuuluu avustuksen piiriin

Mikäli seura ei ole hakenut avustusvuodelle toiminta-avustusta, on lisäksi toimitettava:

 • toimintasuunnitelma hakuvuodelle
 • talousarvio hakuvuodelle
 • edellisen toimintakauden toimintakertomus
 • edellisen toimintakauden tuloslaskelma ja tase
 • edellisen toimintakauden tilin- tai toiminnantarkastuskertomus

Tila-avustushakemus jätetään sähköisen lomakkeen kautta 31.3.2023 klo 23.59 mennessä.

Hakeminen ja hakuajat

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella avustus- ja tilavarausjärjestelmässä, johon tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kun haet ensimäisen kerran avustusta yhdistyksen yhteyshenkilönä, sinun on tehtävä käyttöoikeukisen laajennus yhdistyksen edustajaksi. Hakemus suositellaan tekemään tietokoneella, sillä mobiililaitteilla avustusjärjestelmä ei välttämättä toimi moitteettomasti.

> Timmi avustusjärjestelmä (sähköinen lomake auki hakuaikoina)

Vuoden 2023 yksityisten liikuntatilojen avustus liikunta- ja urheiluseuroille hakuaika 1.3.-31.3.2023.

Vuoden 2023 toiminta- ja kohdeavustusten hakuaika oli 9.1.-31.1.2023.

Jos liikunnan toiminta- ja kohdeavustusmäärärahaa jää kevään hausta jäljelle, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä. Kohdeavustushakemukset on jätettävä ennen ko. kohteen toteutumista. Jälkijättöisesti jätettyihin hakemuksiin avustusta ei myönnetä.

Toiminta-avustukset

 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta sen jälkeen, kun se on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä vähintään yhden kokonaisen toimintakauden.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn:

 • toimintakertomuksen
 • tuloslaskelman
 • taseen
 • toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen
 • maksatuspyyntölomakkeen, joka on lähetetty avustuspäätöksen liitteenä.

Toiminta-avustusten liitteiden viimeinen palautuspäivä on 31.5. tai sitä seuraava arkipäivä, avustusten viimeinen maksupäivä on kesäkuun lopussa. Mikäli avustuksen saaja ei ole hakenut avustusta maksuun toukokuun loppuun mennessä, avustusta ei makseta, vaan määräraha palautuu uudelleen jaettavaksi elokuun kohdeavustusten hakuun.

Kohdeavustukset

Hakuaika on tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä.
Jos avustusmäärärahoja jää jäljelle lautakunnassa maaliskuussa tehtyjen avustuspäätösten jälkeen, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä.

 • Liikunnan kohdeavustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset.
 • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
 • Hakemuksen liitteinä pitää olla avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole ilmoitettu varsinaisessa hakemuksessa.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta. Tiliselvityslomake on lähetetty avustuspäätöksen liitteenä.

Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.

Haitari

Ajankohtaista

Vuoden 2023 yksityisten liikuntatilojen avustus liikunta- ja urheiluseuroille hakuaika 1.3.-31.3.2023 klo 23.59 saakka.

Timmi-avustusjärjestelmä  (sähköinen hakulomake)

Lomakkeet:

Katso myös

Jyväskylän kaupungin avustukset

Lisätietoja liikunta-avustuksista

suunnittelupäällikkö Eeva Simula
p. 040 820 8899, eeva.simula[a]jyvaskyla.fi

varaussuunnittelija Anu Torm
p. 050 465 2606, anu.torm[a]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
avustus
liikunta
kohdeavustus
toiminta-avustus