Timmi varaus- ja avustusjärjestelmän käyttöoikeusehdot

Sopijapuolet

Palveluntarjoaja: Jyväskylän kaupunki, Sivistyspalvelut

Asiakas: Varaus- ja avustusjärjestelmään rekisteröitynyt asiakas

Sopimuksen voimaantulo

Asiakkaan taholta sopimus tulee voimaan, kun tämä sopimus on hyväksytty ja rekisteröintiin tarvittavat tiedot on annettu. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan, kun asiakkaan rekisteröityminen palveluun on hyväksytty.

Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Palveluun rekisteröiminen tapahtuu vahvan tunnistautumisen kautta. Jyväskylän kaupunki käyttää Suomi.fi –palvelua.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä.

Rekisteröityessään Timmi -ohjelmistoon käyttäjä antaa henkilökohtaisia tietoja, joita ovat esim. nimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilö-/Y-/rekisteritunnus ja sallii Jyväskylän kaupungin käyttää henkilötietoja määrätarkoituksiin, jotka on määritetty tarkemmin tietosuojaselosteessa https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_liikuntapal....

Tiloja varanneille käyttäjille lähetetään sähköpostitse tietoa varauksista ja vuorojen muutoksista. 

Organisaation edustajan rekisteröitymishakemus menee Jyväskylän  kaupungin Timmi-käyttäjän käsiteltäväksi. Rekisteröitymisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähetetään tieto hakijan ja maksajan sähköpostiosoitteisiin. 

Yksityishenkilö vastaa henkilökohtaisesti tekemiensä tilavarausten kustannuksista, joten hänen tekemänsä rekisteröitymishakemus tulee automaattisesti hyväksytyksi.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.

Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista.

Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen eikä muille internetsivulle ilman palveluntarjoajan lupaa.

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän ja muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin vähintään vuorokautta ennen vuoron alkamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia.

Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvavaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Palvelun hinnat / maksut

Asiakas maksaa tekemistään tilavarauksista sen hetkisen hinnaston mukaisen vuokran. Monitoimitalon, Hipposhallin, Kuokkalan Graniitin sekä AaltoAlvarin ja Wellamon tilojen varaukset voi maksaa liikuntahalleille käteisellä, hyväksytyillä maksuvälineillä tai ne voidaan laskuttaa. Muiden maksullisten tilojen varaukset laskutetaan.

Asiakas on velvollinen maksamaan tekemiensä tilojen varaukset, vaikka niitä ei olisi käytetty, jos varausta ei ole peruutettu vähintään seitsemän vuorokautta ennen varauksen alkamista.

Kaikista perumatta jätetyistä käyttämättömistä varauksista peritään hinnaston Käyttäjäryhmä 4:n mukainen maksu kaksinkertaisena.
Jos asiakas ei maksa varauksiaan, on palveluntarjoajalla oikeus estää palvelun käyttö.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa.

Tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan ja palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi yhteystietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettäminen.

Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Lisää tietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojasivulta https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja.

Rekisteröitymisvaiheessa organisaation edustaja voi halutessaan hyväksyä tietojensa näyttämisen järjestörekisterissä. Hyväksyttyään tietojensa julkaisun kohdassa "Sallin tietojeni julkaisun järjestörekisterissä", asiakkaan tiedot näkyvät julkisesti Timmin järjestörekisteriosiossa.

Ehtojen hyväksyminen

Antamalla rekisteröintiin tarvittavat tiedot asiakas ilmoittaa tutustuneensa huolellisesti varaus- ja avustusjärjestelmän käyttöehtoihin sekä sitoutuu hyväksyneensä nämä ehdot itseään sitoviksi. Hyväksymisen jälkeen käyttösopimusehtoihin tulleet mahdolliset muutokset ja lisäykset ovat nähtävissä liikuntapalveluiden internetsivuilla.