Liikuntatilojen varaaminen ja seurapalvelut

Olosuhdepäällikkö

Jouni Arnberg
p. 014 266 4319, jouni.arnberg[a]jyvaskyla.fi 

Jyväskylässä on hyvä harrastaa lähes 70 eri lajia noin 200 liikuntaseurassa. Jyväskyläläisistä aikuisista liikuntaseuroihin kuuluu lähes viidennes ja lapsista ja nuorista kaksi kolmasosaa. Liikuntaseura onkin tärkein lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen mahdollistaja. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta tukee liikuntaseurojen työtä luomalla edellytykset harjoittelulle, suunnittelemalla ja ylläpitämällä liikuntalaitoksia sekä myöntämällä toiminta-avustuksia.

Olosuhdepäällikkö

Jouni Arnberg
p. 014 266 4319, jouni.arnberg[a]jyvaskyla.fi