Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolme aikuista katsoo asioita tietokoneelta. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki ja liikuntapalvelut haluaa kuulla ja osallistaa kuntalaisia, kun toimintoja ja palveluja kehitetään. Osallisuuden ja viestinnän eri menetelmiä hyödyntämällä saadaan tärkeää tietoa myös päätöksenteon tueksi.

Osallisuustoiminta perustuu ohjaaviin asiakirjoihin, kuten Jyväskylän kaupunkistrategiaan, hyvinvointisuunnitelmaan ja osallisuusohjelmaan. Kuntalaisten osallisuuden edistämiseen ohjaa myös lainsäädäntö kuten perustuslaki, kuntalaki ja liikuntalaki.

Osallistumista ja vaikuttamista edistetään mm.:

  • kaupungin palautekanavalla ja sosiaalisen median avulla
  • järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja kuntalaisraateja (esim. seurafoorumi)
  • toteuttamalla asukas- ja käyttäjäkyselyjä
  • kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
  • tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua

Seurakysely kevät 2021

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut toteuttaa ensimmäistä kertaa seurakyselyn yhteistyössä Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa. Tällä kyselyllä kartoitetaan jyväskyläläisiltä liikunta- ja urheilutoimintaa järjestäviltä seuroilta mm.  laji- ja ikäkohtaisia harrastajamääriä, keskeisiä toimintaympäristöjä sekä lisäksi vaihtuvin teemoin seurojen muuta toimintaa.

Kyselyn vastausaika on 25.3.–16.5.

Liikuntapalvelujen palveluverkkotyö syksyllä 2020

Syksyllä 2020 on käynnissä liikunnan palveluverkkoselvitys, jossa tavoitteena on:

a) selvittää ja kartoittaa kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkon sekä liikuntapalvelutuotannon nykytila sekä
b) linjata liikuntapaikkaverkon ja liikuntapalvelutuotannon taso ja mitoitus huomioiden kaupungin haastava taloustilanne.

Kokonaistavoitteena on aikaan saada laadukas, kustannustehokas ja optimaalisesti palvelutarpeita vastaava liikunnan palveluverkko 2020-luvulle. Keskustelutilaisuudet kuntalaisille sekä liikunta- ja urheiluseuroille on järjestetty marraskuussa 2020.

Palveluverkkotyön loppuraportti

 

 

Katso myös

Osallistu ja vaikuta

Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö Eeva Simula
p. 040 820 8899, eeva.simula[a]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
liikunta