AaltoAlvarin peruskorjaus

Raportti AaltoAlvarin kehitysehdotuksista 2019 

AaltoAlvarin osallisuusfoorumin muistio

Tutustu AaltoAlvarin osallisuusfoorumin työpajoissa esille nousseisiin kehitysehdotuksiin.

Katso video AaltoAlvarin peruskorjaussuunnitelmista

 

Tietoa hankkeen osallisuudesta

Osallisuus Jyväskylän kaupungissa

Osallistu ja vaikuta

Lisätietoja

Liikuntajohtaja
Anna-Leena Sahindal
p. 050 324 9314
anna-leena.sahindal[at]jyvaskyla.fi

Palveluesimies
Minni Ukonsaari
p.050 311 8282
minni.ukonsaari[at]jyvaskyla.fi

liikunta.osallisuus[a]jkl.fi

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin on suunnitteilla kylpyläosaston peruskorjaus ja laajennus sekä näihin tiloihin liittyvä teknisten tilojen laajennus, jota varten Jyväskylän kaupunki on tehnyt hankesuunnitelman. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2021 ja ne jatkuvat vuoteen 2026. Peruskorjaus toteutuisi kolmessa vaiheessa siten, ettei se vaikuttaisi AaltoAlvarin muuhun toimintaan. Suunnittelijoiden kilpailutus on käynnissä keväällä 2020.

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari on merkittävä liikuntapaikka koko Keski-Suomen alueella. Vuonna 2019 AaltoAlvarissa oli yli 400 000 käyntikertaa ja huippukuukausina ylittyi 50 000 kävijää.

AaltoAlvarin ensimmäinen osa valmistui vuonna 1955. Tämän jälkeen rakennusta on laajennettu useamman kerran. Viimeisimpänä laajennusosana valmistui kylpyläosasto vuonna 1991. Tehdyistä laajennuksista ainoastaan vuonna 1974 valmistunut osa on peruskorjattu vuosina 2011-2012. Kaikki muut rakennuksen osat ovat pääosin peruskorjaustarpeessa.

Rakennus on Alvar Aallon suunnittelema ja sijaitsee rakennushistoriallisesti merkittävällä Seminaarinmäen suojellulla kampusalueella.

Peruskorjauksen ja laajennusosan tavoitteena on kehittää kylpyläosaston ja kuntosalin palveluja sekä lisätä allastilaa

Suunnitelmissa kylpyläosaston nykyinen aaltoallas säilyisi entisellä paikallaan. Liukumäki uusittaisi ja sen sijaintia muutettaisi siten, että ryhmäliikuntaan jäisi enemmän tilaa. Altaan aalto-toiminto säilyisi ennallaan.

Koskiallas on tarkoitus purkaa pois ja muotoilla uudestaan siten, että se soveltuisi useaan eri toimintaan kuten uintiopetukseen, erilaisiin ryhmäliikuntoihin sekä omatoimisesti liikkuville asiakkaille.

Nykyisen porealtaan tilalle tulisi uusi, matala pienten lasten allas, jossa on lapsia kiinnostavia vesileikkipisteitä. Lastenaltaan viereen tulisi uusi turvallinen liukumäki. Uusi poreallas sekä erilliset kylmä- ja kuumavesialtaat sijoittuisi kylpyläosaston alueelle.

Laajennusosaan on suunniteltu uusi neljäratainen ja 25 metriä pitkä monitoimiallas, jossa on nostopohja. Allas soveltuisi kilpaurheilijoiden harjoitteluun, testaamiseen ja tutkimuskäyttöön sekä uimaopetukseen ja ryhmäliikuntaan.

Kuntosalin toiminta siirtyisi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä vuokrattavaan U1-osaan. Nykyisen kuntosalin tilalle olisi mahdollista tehdä ryhmäliikuntatiloja. Uuden kuntosalin ja uimahalli- ja kylpyläpalveluiden yhteiskäyttö on mahdollista. Lisäksi kuntosalin käyttö olisi mahdollista laajennetuin aukioloajoin muun vesiliikuntakeskuksen ollessa suljettuna.

Toiminnalliset tavoitteet

AaltoAlvarin peruskorjauksen tavoitteena on tehdä Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarista Suomen johtava vesiliikuntakeskus, jossa viihtyvät elämänkaaren jokaisessa vaiheessa olevat kuntalaiset, alueella vierailevat turistit sekä eri lajien harrastajat ja kilpaurheilijat. Tilat ja toiminta mitoitetaan 500 000 vuosittaisen kävijämäärän mukaiseksi.

Suunnittelussa huomioidaan seuraavia toiminnallisia tavoitteita:

 • Kuntalaisten terveyden edistäminen ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen
 • Lapsiperheiden viihtyvyys ja uimaopetusolosuhteiden parantaminen
 • Ikääntyvien esteettömien palveluiden kehittäminen
 • Kansallisten kilpailuiden ja tapahtumien mahdollistaminen
 • Kylpylä- ja hyvinvointipalvelujen tarjoaminen myös Hippoksen alueella vieraileville
 • Vesipinta-alan lisääminen ja altaiden monipuolisen käytön parantaminen
 • Kuntosalipalveluiden laajennetut aukioloajat

Peruskorjauksen alustava toteuttamisaikataulu

Rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, että vesiliikuntakeskus AaltoAlvari voidaan pitää avoinna kaikkien vaiheiden aikana ja siten, ettei erillisiä väistötiloja tarvita

Alustava aikataulu on seuraava:

 • Suunnittelu: kesäkuusta 2020 alkaen, kesto noin 1 vuosi hankepäätöksestä
 • Vaihe 1, heinäkuu 2021 – maaliskuu 2023
 • Vaihe 2, huhtikuu 2023 – joulukuu 2024
 • Vaihe 3, tammikuu 2025 – elokuukuu 2026
 • Vaihe 5, kuntosalitilojen muutostyö, alkaa noin kahden vuoden kuluessa hankepäätöksestä, tammikuu 2023 – maaliskuu 2024

Rakentamisen aikataulu tarkentuu toteutussuunnittelun aikana.

Tietoa hankkeen osallisuudesta

Osallisuus Jyväskylän kaupungissa

Osallistu ja vaikuta

Lisätietoja

Liikuntajohtaja
Anna-Leena Sahindal
p. 050 324 9314
anna-leena.sahindal[at]jyvaskyla.fi

Palveluesimies
Minni Ukonsaari
p.050 311 8282
minni.ukonsaari[at]jyvaskyla.fi

liikunta.osallisuus[a]jkl.fi