Pohjanlammen lähiliikuntapaikka

Sijainti

Pohjanlahdentie 7
40520 Jyväskylä

Lähiliikuntapaikan suunnitelmakuvat

Pohjanlammen lähiliikuntapaikan suunnitelma

Kuokkalan ja Pohjanlammen koulupiha-alueita esitetään kehitettäväksi Kuokkalan aluetta palvelevaksi lähiliikuntapaikaksi. Vuonna 2012 tehdyn kartoituksen perusteella Kuokkalan alueella voidaan arvioida olevan lähiliikuntaolosuhteiden osalta selvästi huonompi tilanne kuin Jyväskylässä keskimäärin. Myös kyseiset koulupihat arvioitiin tehdyssä kartoituksessa kokonaisuudessaan kehittämistoimenpiteitä vaativiksi. Alueen asukasmäärä sekä yhdys-kuntarakenteellinen sijainti edellyttävät Kuokkalaan omaa alueellista lähiliikuntapaikkaa. Kuokkalan ja Pohjanlammen koulupihat sijaitsevat hyvin saavutettavalla paikalla Kuokkalan kaupunginosassa, mikä luo hyvän lähtökohdan toimivan ja koko aluetta palvelevan lähiliikuntapaikan toteuttamiselle.

Kuokkalan yhtenäiskoulussa on yhteensä noin 900 oppilasta, joiden päivittäistä liikkumista lähiliikuntapaikka voi palvella. Koulupihojen yhtenäisyys luo lisäksi tilallisesti hyvät puitteet monipuolisen lähiliikuntapaikan toteuttamiseen sekä synergiaetuja kohteen sisällölliseen suunnitteluun. Alustava suunnittelu alueen kehittämiseksi on käynnistynyt Pohjanlammen alueelle vuonna 2012 tehdyllä lähiympäristösuunnitelma. Tehty ympäristösuunnitelma tukee hyvin lähiliikuntapaikkahankkeen toteuttamista alueelle. Yleissuunnitelmaa on päivitetty vuoden 2017 aikana Tilapalvelun esittämän päiväkotirakentamisen tarpeiden näkökulmasta. Tämän päivityksen yhteydessä tarkasteltiin jo tarkemmin koulupihan viereisen puistoalueen toimintoja lähiliikunnan näkökulmasta. Yleissuunnitelmassa on myös huomioitu päiväkodin ja lähiliikuntapaikan rakentaminen sekä koulujen liikennejärjestelyt.

Pohjanlammen lähiliikuntapaikan rakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, vuosien 2018-2019 aikana toteutetaan koulupihan rakentaminen.