Lähiliikuntapaikat

Lähiliikuntapaikat ovat asuinalueilla ja niiden tuntumassa sijaitsevia, monenlaisille käyttäjäryhmille soveltuvia liikuntaympäristöjä, joihin ei jaeta vuoroja tai peritä käyttömaksuja. Jyväskylä on ensimmäinen yli 100 000 asukkaan kaupunki, jolle on valmistunut kattava selvitys kaupungin lähiliikuntapaikoista ja sen pohjalta tehty kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 saakka.

Jyväskylässä on voimassa lähiliikuntaohjelma vuosille 2013-2020. Vuonna 2012 toteutettiin yhteistyössä Nuori Suomi Palvelut Oy:n kanssa lähiliikuntakartoitus, jossa kartoitettiin yli 100 kohdetta. Kartoituksen pohjalta tehtiin suunnitelma Jyväskylän lähiliikuntaolosuhteiden kehittämiseksi. Valtuusto hyväksyi kartoituksen toimenpide-ehdotukset lähiliikuntaohjelmaksi vuoden 2013 alussa. Samaan aikaan jo toiminut Pihalla-työryhmä virallistettiin lähiliikunnan kehittämisen työryhmäksi.

Lähiliikuntaohjelman toteutuneet kohteet

Lähiliikuntapaikkasuunnitelman toteutuneet kohteet 2013-2018

Lähiliikuntaohjelma 2019 -2025

1. Pohjanlampi 2.vaihe (punaisella kartassa)
2. Jyskä
3. Kortepohja
4. Keljonkankaan yhtenäiskoulu
5. Lehtisaari
6. Viitaniemi
7. Lohikoski

1. Vaajakumpu (vihreällä)
2. Mankola
3. Savulahti
4. Kypärämäki
5. Vaajakoski
6. Halssila
7. Jokelan- ja Palokan koulu
8. Länsi - Palokan liikuntapuisto

1. Vesangan koulu (sinisellä)
2. Kuohun koulu
3. Janakan koulu

Lähiliikuntapaikkaohjelman suunnitellut kohteet vuosille 2019-2025