Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Liikuntapaikkojen yleiset järjestyssäännöt sitovat kaikkia Jyväskylän kaupungin hallinnoimien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttäjiä tai liikuntapaikoilla asioivia ja oleskelevia henkilöitä. Liikuntapaikkojen yleisten järjestyssääntöjen lisäksi uimahallien sekä kuntosalien käyttäjiä sitovat näitä liikuntapaikkoja koskevat tarkennetut ohjeistukset. 

 

1. Kaikki häiritsevä ja uhkaava käyttäytyminen on kielletty. Liikuntapaikat on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa liikuntaa varten. Henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.

2. Harjoitusvälineet ja -kalusto on käytön jälkeen palautettava paikoilleen. Ilmoita vahingosta tai rikkoutumisesta viipymättä henkilökunnalle.

3. Päihdyttävän tai muun huumaavan aineen vaikutuksenalaisena esiintyminen liikuntapaikoilla on kielletty.

4. Jyväskylän kaupungin liikuntapaikat ovat savuttomia. Tupakanpolton lisäksi nuuskan käyttö on kielletty liikuntapaikoilla.

5. Kunnostustöiden, sääolosuhteiden tai tilaisuuksien takia voidaan liikuntapaikka sulkea kokonaan tai osittain.

6. Eri lajeja saa harrastaa niille varatuilla paikoilla tai määrättyinä aikoina.

7. Jokainen käyttää liikuntapaikkoja omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteittensa ja muun omaisuutensa säilymisestä liikuntapaikoilla. Löytötavarat on luovutettava henkilökunnalle.

8. Muiden henkilöiden fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta ei saa loukata. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla käyttäytyminen on laitonta ja kiellettyä (rikoslaki 17 luku 21 §). Kuvaaminen wc-, sauna-, peseytymis- ja pukeutumistiloissa on kielletty (rikoslaki 24 luku 6 §). 

9. Koti- ja lemmikkieläimen tuominen liikuntapaikoille ei ole sallittua ilman liikuntapalveluiden lupaa (järjestyslaki 4 luku 14 §).

10. Tahallisesti tai tuottamuksella aiheutettu vahinko on korvattava (vahingonkorvauslaki 2 luku 1 §).

11. Käytä hajusteita rajoitetusti ja suosi hajusteettomia tuotteita.

12. Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan liikuntapaikalta tai häneltä/siltä voidaan kieltää liikuntapaikan käyttö määräajaksi.

13. Tämän järjestyssäännön lisäksi voidaan antaa liikuntapaikkakohtaisia tarkentavia ohjeita.

 

Liikuntapaikkojen yleiset järjestyssäännöt sekä uimahallien ja kuntosalien tarkentavat ohjeet ovat voimassa 1.12.2021 alkaen.

Yleisten paikkojen yleistä järjestystä ja turvallisuutta ohjaa vuonna 2003 voimaan astunut järjestyslaki (27.6.2003/612). Laissa yleisellä paikalla tarkoitetaan muun muassa uimarantoja, urheilukenttiä ja rakennuksia, jotka ovat ovat yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin. Liikuntapaikkojen järjestyssäännöillä edistetään liikuntapaikkojen sekä sisäistä järjestystä että turvallisuutta ja viihtyisyyttä.