Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Liikunta » Hallinto » Suunnitelmia ja raportteja » Pesiskeskustyöryhmän ehdotus

Pesiskeskustyöryhmän ehdotus

Pesiskeskustyöryhmä ehdottaa liikuntalautakunnalle seuraavaa:

1. Pesäpallon tarvitsemat toiminta- ja pelitilat toteutetaan pesiskeskukseen, joka sijoitetaan Hippoksen liikuntapuistoon.

2. Keskuksen suunnittelu käynnistetään kaupungin, paikallisten seurojen, Suomen Pesä-palloliitto ry:n, opetusministeriön ja Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylässä sijaitsevien tutkimuslaitosten kanssa yhteistyönä. Keskukseen sijoitetaan kansalaistoimintaa ja ns. kolmannen sektorin yhteiskunnallista ja sosiaalitieteellistä tutkimusta. Mukaan otetaan myös hyvinvointiteknologiaa sekä pesistoiminnan vaatimaa välinetestausta, ohjelmistotuotantoa sekä kokeilutoimintaa verkostomaisesti. Tiloja tarjotaan mm. jatkuvasti kasvavalle järjestöjen ja seurojen tarpeille (mm. toimisto-, kokous- ja varastotilat).

3. Keskus suunnitellaan laajojen toimintatarpeiden mukaan, jossa turvataan monimuotoinen ulkoilmassa tapahtuva harrastustoiminta (pesäpallo, kori- ja lentopallo, muut pelikentät – pelialueet, nuorten aktiviteetit, skeittaus jne.). Lisäksi huomioidaan kansalais- sekä yleisötilaisuudet (ulkoilma- ja yritystilaisuudet, konsertit, näytökset ja kokoukset) sekä tarvittavat sisätilat. Peli- ja kenttäalueet toimivat kaupunginosien lähiliikuntapaikkana: koulut, oppilaitokset ja yliopisto sekä asunalueista Mattilanpelto, Mäki-Matti, osittain myös Kypärämäki ja Kortepohja.

4. Pesiskeskuksen katsomotilat tulee mitoittaa 1500 – 2000 istumapaikan suuruiseksi. Kattaminen voidaan toteuttaa kevytkatteella ja sääolosuhteet huomioon ottavalla tekniikalla. Suurempien tilaisuuksien yhteydessä käytetään tarvittaessa siirto- ja lisäkatsomoita.

5. Keskuksen suunnittelu käynnistetään mahdollisimman pikaisesti ja se yhdistetään Hippoksen meneillään olevaan asemakaavoitukseen, uuden ylessuunnitelman ja vihersuunnitelman laatimiseen sekä mahdollisen paikoitustalon rakentamiseen.

6. Hankkesuunnittelua varten varataan määräraha liikuntalautakunnan vuoden 2004 talousarviosta. Hankkeelle varataan riittävä rahoitus vuosien 2004-2006 investointiohjelmaan / kuntasuunnitelmaan.

7. Kaupunki ehdottaa pesis- ja kansalaistoiminnan keskusta opetusministeriön ja Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoitettavien hankkeiden luetteloon ja investointikohteisiin vuosille 2004-2006. Keskus ehdotetaan määriteltäväksi valtakunnalliseksi hankkeeksi.

8. Päätös sijoituspaikasta viedään kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi keväällä 2004.

9. Mikäli pesiskeskuksen rakentamispäätös Hippokselle on mahdotonta tehdä tässä vaiheessa, hyvinvointiteknologian rakentamis- ja kaavoitussuunnitelmista johtuen, ehdotamme nykyisen pesäpallostadionin peruskorjausta niin, että se vastaisi mahdollisimman hyvin vähintään 10 vuoden ajan huippupesäpalloilun tarpeita. Katsomorakennusten peruskorjauksessa ja pelialueen uuusimisessa voitaisiin ottaa huomioon kansalaistapahtumakeskuksen vaatimuksia.

10. Mikäli työryhmän ehdotus Hippoksen pesäpallostadionin peruskorjauksesta teteutetaan, ehdotamme, että kaupunki ottaa huomioon tulevissa Hippoksen kaavoitus- ja rakentamis- suunnitelmissa pesis- ja kansalaistapahtumakeskuksen toteuttamisen.

Pitkällä aikavälillä toisena vaihtoehtona on, että selvitetään pesis- ja kansalaistapahtuma- keskuksen sijoittamista Harjun alueelle. Olemme päättäneet pidättäytyä muista vaihtoehtojen ehdottamisesta, koska niiden toteuttamiseen liittyy merkittäviä heikkouksia ja uhkia.

12. Hippoksen tekojääradan kiinteä katsomo siirretään muualle. Vaihtoehtoina ovat : Yrttisuon liikuntapuisto, Koskenharju, Säynätsalon urheilukenttä tai Viitaniemen iso tekojäärata. Nykyisessä katsomossa olevat varastotilat osoitetaan muualta Hippoksen alueen kiinteistöistä.

Katsomme, että tekojääradan katsomo on rakenteiltaan ja ulkoasultaan sopimaton kehittyvän liikunta- ja kaupunkipuiston ympäristöön.

13. Pesäpallon olosuhteiden turvaamiseksi ja laajentuvan harrastus- ja pelitoiminnan tarpeita varten Yrttisuon liikuntapuistoon toteutetaan hiekkatekonurmi. Kentän pysyviä huoltotiloja laajennetaan ja peruskorjataan.

14. Koskenharjun pesäpallokentän huoltotiloja kehitetään toiminnan vaatimien tarpeiden mukaisesti.

15. Liikuntapuistojen pallokenttien kunnostamisesta laaditaan 2-3 vuoden ohjelma, jolla turvataan riittävät maila- ja pallopelien harrastusolosuhteet lähivuosina.

Lisäksi ehdotamme, että Hippoksen – Kampuksen alueesta laadittaisiin meneillään olevan kaavoituksen yhteydessä korkeatasoinen ympäristö- ja vihersuunnitelma. Suunnitelmaa toteutettaisiin vuosittain, siten että yksi osa / kokonaisuus tehdään valmiiksi. Tämä on välttämätöntä, mikäli Hippoksen ja Kampuksen alue aiotaan liittää osaksi kansallista kaupunkipuisto- hanketta.

Korostamme, että sijoituspaikkaa koskevassa merkittävässä kunnallispoliittisessa käsittelyssä ja päätöksenteossa on ensisiajisesti kuultava toimintaa toteuttavia ja järjestäviä kansalaistoiminnan organisaatioita.

Ajankohtaista

Jyväskylän kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustusten hakuaika on tammikuussa

Lisätietoja

Uimahallikuljetukset käynnistyvät 8.1.

Lisätietoja

LiikuntaLaturi kevätkausi starttaa 8.1.

Lisätietoja

Ohjatun liikunnan kevätkausi käyntiin 8.1.

Lisätietoja

Jyväskylän julkisten rakennusten esteettömyystiedot kartalla

Lue lisää

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoja sivustosta